BO 3.3: HRM

HRM
Aan het eind van deze les weet je:
 • Wat HRM is.
 • Waarom HRM belangrijk is.
 • Het verschil in arbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur
 • Het doel van functioneringsgesprekken

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

HRM
Aan het eind van deze les weet je:
 • Wat HRM is.
 • Waarom HRM belangrijk is.
 • Het verschil in arbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur
 • Het doel van functioneringsgesprekken

Slide 1 - Tekstslide

HRM= Human Resource Management = Personeelsbeleid

Slide 2 - Tekstslide

Wat merken jullie van personeelsbeleid op jullie BPV-bedrijf?

Slide 3 - Tekstslide

Planning
 • Zijn er nu èn in de toekomst voldoende medewerkers?
 • Moeten medewerkers worden omgeschoold?
 • Worden er machines aangeschaft die meer of minder medewerkers nodig zijn?
 • Zijn de medewerkers jaarrond nodig, of heb je extra mensen nodig in de piektijd? 

Slide 4 - Tekstslide

Wat motiveert jou in je werk?

Slide 5 - Woordweb

Motivatie
Personeel belonen en motiveren door het bieden van goede arbeidsvoorwaarden.

Slide 6 - Tekstslide

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Video

Primaire arbeidsvoorwaarden
Secundaire arbeidsvoorwaarden

Slide 9 - Sleepvraag

Bedrijfscultuur
Hoe gaan we in het bedrijf met elkaar om?
 • normen en waarden
 • rituelen
 • herkenbare bedrijfskleding
 • omgangsvormen
 • imago / uitstraling

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Functioneringsgesprekken
 • tussen werkgever en werknemer
 • meestal 1x per jaar
 •  over het functioneren van de werknemer èn de werkgever
 • over motivatie en ontwikkeling van werknemers
 • schriftelijk vastleggen van besproken punten en doelen
 • na een jaar nieuw gesprek en evaluatie

Slide 12 - Tekstslide

In een functioneringsgesprek bespreek ik met mijn werkgever:
A
Hoeveel opslag ik op mijn loon krijg
B
Mijn en zijn functioneren
C
een beoordeling van mijn functioneren
D
hoe ik en mijn collega's functioneren

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Video

Lees de tekst uit Grondig op de volgende slide. 

Beantwoord de volgende vraag:
De belangrijkste tip voor mijn (toekomstig) functioneringsgesprek vind ik:

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Link

De belangrijkste tip voor mijn (toekomstig) functioneringsgesprek vind ik:

Slide 17 - Open vraag

Afsluiting
Je weet nu:
 • Wat HRM is
 • Wat primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
 • Wat bij bedrijfscultuur hoort
 • Wat belangrijk is bij het houden van functioneringsgesprekken.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Volgende les: CAO
 • Wat betekent CAO
 • Waarom is een CAO belangrijk?
 • Hoe kun je relevante dingen opzoeken in jouw CAO 

Slide 20 - Tekstslide