Leerjaar 4 Economie Hst 4 les 1

4.1 Aan het werk
Hst 4 Werkt dat zo
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

4.1 Aan het werk
Hst 4 Werkt dat zo

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
Klassikaal bespreken 4.1 Aan het werk
Tweetallen maken opdracht 1 t/m 12 van hst 4
Indiviudeel bespreken PTA hst 1

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
- Je leert wat een arbeidsovereenkomst is 
- Je leert wat het verschil is tussen een tijdelijke en vaste baan
- Je leert wat arbeidsvoorwaarden zijn
- Je leert wat een CAO is en wat er in een cao is vastgelegd
- Je leert de verschillende arbeidswetten zoals arbeidstijdenwet, arbowet en minimumloon
- Je leert het verschil tussen betaald en onbetaald werk

Slide 3 - Tekstslide

4.1 Aan het werk
Arbeidsovereenkomst = overeenkomst tussen werkgever en werknemer
Arbeidsovereenkomst = salaris, werktijden en duur v.d. overeenkomst
Vaste baan = geen einddatum van de overeenkomst
Flexibele baan;
1. overeenkomst met een eind datum
2. uitzendbaan (baan bij een uitzendbureau)
3. oproepcontract

Slide 4 - Tekstslide

4.1 Aan het werk
Arbeidsvoorwaarden = afspraken tussen werkgever en werknemer.
Arbeidsvoorwaarden = loon, werktijden, proeftijd en opzegtermijn. 
Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) zijn de afspraken vastgelegd.
CAO geldt voor alle werknemers van een bedrijf of voor een hele groep bedrijven.
Hoogte van je loon afhankelijk van; leidinggevend werk, uitvoerendwerk, geschoolde arbeid of ongeschoolde arbeid.


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

4.1 Aan het werk
Arbeidswetten zoals;
- wettelijk minimumloon
- minimumjeugdloon (jonger dan 23)
- Arbeidstijdenwet (regels werk en rusttijden)
- Arbowet (regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden)

Slide 7 - Tekstslide

4.1 Betaalde en onbetaalde arbeid
betaalde arbeid = je werkgever betaald loon en draagt belasting en sociale premiesa af aan de overheid
onbetaalde arbeid = vrijwillgers werk of huishoudelijk werk

Slide 8 - Tekstslide

Wat wordt er niet in de CAO geregeld.
A
loon
B
proeftijd
C
werktijden
D
auto van de zaak

Slide 9 - Quizvraag

Wat is geen arbeidswet
A
Werkloosheid Wet (WW)
B
Arbeidstijdenwet
C
wettelijk minimumloon
D
Arbowet

Slide 10 - Quizvraag

Huiswerk 
Voor de volgende les maken opdracht 1 t/m 12 van paragraaf 4.1

Slide 11 - Tekstslide