4T - First Conditional (Grammar 2)

PLAN FOR TODAY


Welcome after the holidays (please turn on your cameras for the first part of the lesson)

What did we do last time - REVISION

YOUR ABSOLUTE FAVOURITE - GRAMMAR (1ST AND 2ND CONDITIONAL)
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 4

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

PLAN FOR TODAY


Welcome after the holidays (please turn on your cameras for the first part of the lesson)

What did we do last time - REVISION

YOUR ABSOLUTE FAVOURITE - GRAMMAR (1ST AND 2ND CONDITIONAL)

Slide 1 - Tekstslide

How is everyone doing
today?

Slide 2 - Woordweb

How was your holiday?
Did you do anything nice?

Slide 3 - Woordweb

Countdown to summer 
2 months to go....

Slide 4 - Tekstslide

In the meantime
some students need to re/take test from Unit 1 (Devin, Soukaina, Lujain, Ola)
we need to finish Unit 2 (grammar)

Slide 5 - Tekstslide

Do you remember what we did
last time?

Slide 6 - Woordweb

Let's see what you still remember.
Please translate: We stellen uw interesse in ons bedrijf op prijs

Slide 7 - Open vraag

offerte

Slide 8 - Open vraag

korting

Slide 9 - Open vraag

klantenservice

Slide 10 - Open vraag

BTW

Slide 11 - Open vraag

IF-sentences
(First conditional - 'de echte If-zin')

Slide 12 - Tekstslide

Wanneer gebruiken we deze 'if-zinnen'? 
- Wordt gebruikt als het mogelijk (possible) is dat iets gaat gebeuren
- Als iets (wel of niet) gebeurt dan heeft dat echt gevolgen (real consequences)

(We noemen 'if-sentences' over mogelijke situaties ook wel de 'first conditional'). 

If I won a lot of money, I would buy a big house in the country.

Slide 13 - Tekstslide

If-sentences (first conditional)
Bestaan uit 2 delen:
- Bijzin met voorwaarde (begint met if)
- Hoofdzin met gevolg

Dus bijvoorbeeld:
Als we de bus missen, nemen we een taxi.
If we miss the bus, we will get a taxi.

Slide 14 - Tekstslide

Opbouw
Een 'first conditional' wordt altijd op dezelfde manier gebruikt:

If we miss the bus,                       we will get a taxi.
Present Simple              +               Will + verb

                   Condition                             Consequence

Slide 15 - Tekstslide

Dus altijd:

If  + Person (he, she, I, we) + Present Simple , Person  will + hele ww

(kan natuurlijk ook andersom)

Person+ will + hele ww             +                  If..... Present Simple 

Slide 16 - Tekstslide

Bij I/he/she/it: Geen was, maar were

Slide 17 - Tekstslide

Voorbeelden

Slide 18 - Tekstslide

We gaan nu oefenen met de Grammar
--->

Slide 19 - Tekstslide

First conditional:
If I ... (have) enough money, I ... (buy) new shoes.
A
have - will buy
B
will have - buy
C
have - buy
D
will have - will have

Slide 20 - Quizvraag

First conditional:
If we ..... (eat) all this cake, we ..... (feel) sick.
A
eat / 'll feel
B
eaten / 'll feel
C
eat / will feel
D
eaten / will feel

Slide 21 - Quizvraag

First conditional:
I ... (stay) home, if it ... (rain).
A
stay - will rain
B
stay - rains
C
will stay - rains
D
will stay - rain

Slide 22 - Quizvraag

First conditional:
If she .......(not listen), I ............(call) the security
A
don't listen/will call
B
didn't listen/ will call
C
doesn't listen/will call
D
doesn't listen/ won't call

Slide 23 - Quizvraag

First conditional:
If I ....... (go) out tonight, I ....... (go) to the cinema.
A
go / 'll goes
B
go / 'll go
C
go / will go
D
go / will goes

Slide 24 - Quizvraag

Opdracht 135 blz. 186
timer
5:00

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link

Grammar Practice
Opdracht 137 blz. 188 en 189 (alleen 'First Conditional')

Slide 28 - Tekstslide

IF-sentences
(Second conditional - 'de onechte If-zin')

Slide 29 - Tekstslide

Waneer gebruiken
we de onechte if-zin
(second conditional)

Slide 30 - Woordweb

Wanneer gebruiken we deze 'if-zinnen'? 
- Wordt gebruikt als het om onmogelijke (impossible/unlikely) situaties gaat


(We noemen 'if-sentences' over onmogelijke situaties ook wel de 'second conditional'). 

If I won a lot of money, I would buy a big house in the country.

Slide 31 - Tekstslide

If-sentences (second conditional)
Bestaan uit 2 delen:
- Bijzin met voorwaarde (begint met if)
- Hoofdzin met gevolg (denkbeeldige gevolg, niet echte)
Dus bijvoorbeeld:
Als ik een miljoen Euro’s zou winnen, zou ik een nieuwe auto gaan kopen.
If I won a million Euros, I would buy a new car

Slide 32 - Tekstslide

Opbouw
Een 'second conditional' wordt altijd op dezelfde manier gebruikt:

If I won in a lottery,                    I would buy a new car.
Past Simple              +               Would + verb

                   Condition                             Consequence

Slide 33 - Tekstslide

Dus altijd:

If  + Person (he, she, I, we) + Past Simple , Person  would + hele ww

(kan natuurlijk ook andersom)

Person+ would+ hele ww             +                  If..... Past Simple 

Slide 34 - Tekstslide

Examples:
If I had more free time, I would be more relaxed.
I would be more relaxed if I had more free time.
(In fact I am very busy and I don't have a lot of free time)

If I were you, I would call her.
I would call her, if I were you. 
(We use second conditional to give advice but obviously being someone else is an impossible situation)

Slide 35 - Tekstslide

Second conditional: What would you do if you were the richest person alive?
If I were the richest person alive, I would..........

Slide 36 - Open vraag

Second conditional: If I were the teacher now, I would...............

Slide 37 - Open vraag

Second conditional: If I had one day left to live, I would……

Slide 38 - Open vraag

Second conditional: If humans disappeared....

Slide 39 - Open vraag

If humans disappeared - video
If humans disappeared......
If humans disappeared....
If humans disappeared.....
Watch the video and finish at leats three sentences

Slide 40 - Tekstslide

Which statement(s) is(are) true for FIRST CONDITIONAL (echte if-zin)?
A
we use it to describe hypothetical/unlikely situations
B
we use it to describe possible situations
C
After 'If' we use Present Simple
D
In the result clause (hoofdzin met gevolg) we use WILL + VERB

Slide 41 - Quizvraag

Which statement(s) is (are) true for the SECOND CONDITIONAL (onechte if-zin)
A
We use it to describe unlikely/hypothetical situations
B
We use it to talk about real consequences (echte gevolgen)
C
After IF we use PAST SIMPLE
D
In the result clause (hoofdzin met gevolg) we use WOULD + VERB

Slide 42 - Quizvraag

Write a sentence in the FIRST CONDITIONAL (If.........)

Slide 43 - Open vraag

Write a sentence in the SECOND CONDITIONAL (If.......)

Slide 44 - Open vraag

GRAMMAR PRACTICE
Microsoft Teams - Bestanden - Conditional 1 and 2 Handout

When you are done post your answers on padlet (if it is an online lesson only)

Slide 45 - Tekstslide

timer
7:00

Slide 46 - Tekstslide

PADLET
https://padlet.com/ewalichtarowicz/ddmrlehf8brt2nlm

Slide 47 - Tekstslide

Slide 48 - Link