Klanken Klinken in de Klas

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstKunstzinnige oriëntatieBasisschoolGroep 3

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Instructies

Voorbereiding
- Neem de woordenlijst door
- Print het korte verhaal
- Print de lesinstructie

Benodigde materialen
- Printje van het korte verhaal (in de bijlage)
- Lesinstructie (in de bijlage)

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groep 3
50 min.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het thema van dit lesblok: Klanken klinken in de klas en stel vragen. Waar zou dit lesblok over kunnen gaan?

Vertel in het kort wat de leerlingen kunnen verwachten van de voorbereidende les.

De focus ligt in dit lesblok op geluiden maken met je lichaam en alledaagse voorwerpen. In deze eerste les ontdekken de leerlingen geluiden binnenin hun lichaam en hoe je zelf geluiden en muziek kunt maken.
Nieuw woord:
Geluid
Geluiden hoor je altijd om je heen!

Slide 3 - Tekstslide

Stel de leerlingen vragen:
  • Wie weet wat geluiden zijn?
  • Hoor je altijd geluiden?
  • Wat is muziek?
Benadruk het verschil tussen muziek en geluiden. Geluiden hoor je om je heen. Muziek is een voorbeeld van een geluid.

Nieuw woord: geluid. Bespreek dit woord.

Slide 4 - Video

Zet het geluid aan en kijk samen met de leerlingen naar de video. Het is een aflevering van Theater TV gemaakt door BonteHond. Deze aflevering gaat over geluid en muziek in een voorstelling.
Nieuw woord:
Verhaal
Wat vertelden ze in de video over muziek en geluid? 

Slide 5 - Tekstslide

Bespreek de video na. Wat vertelden ze in de video over geluid en muziek?

Herhaal dat muziek en geluid van invloed is op wat je ziet. Een handeling kan steeds hetzelfde zijn, maar met muziek maak je het zielig, spannend of juist grappig.

Nieuw woord: verhaal. Bespreek dit woord.

Fragment 1.

Slide 6 - Tekstslide

Je gaat nu met de leerlingen naar twee geluidsfragmenten luisteren. Laat het eerste fragment horen (een hartslag) en vraag aan de leerlingen wat ze denken te horen.

Vertel de leerlingen dat er binnenin je lichaam allemaal geluiden verstopt zitten, zoals je hartslag. De dokter luistert hierna met een speciaal apparaatje.
Fragment 2.

Slide 7 - Tekstslide

Zet het tweede geluidsfragment aan. Vraag de leerlingen: Wat hoor je nu? Deze keer is het een minder herkenbaar geluid. In een voorstelling van BonteHond wordt dit geluid gebruikt als ‘hersengeluiden’.

Opdracht:
De leerlingen werken in duo’s en gaan naar de geluiden luisteren die in hun lichaam verstopt zitten. Dit doen ze door van hun hand een microfoon te maken. De ene leerling maak van de vuist een microfoon en legt deze zachtjes tegen het hoofd van de ander. De andere leerling maakt het geluid zoals zijn of haar lichaam van binnen klinkt.

Hoe klinkt jouw lichaam?

Slide 8 - Tekstslide

Bespreek de geluiden die de leerlingen maakten.

Slide 9 - Video

De masterclassdocenten maakten samen een video. Ze stellen zichzelf voor en introduceren hoe je geluiden kunt maken met je eigen lichaam. Start de video en bespreek na. 

Stel vragen:
  • Hoe werd er in de video geluid gemaakt met je lichaam?
  • Op welke manieren kun je allemaal geluid maken met je lichaam?
Met je mond kun je praten. Maar er zijn ook een heleboel andere manieren om geluiden te maken met je lichaam. 

Slide 10 - Tekstslide

Vraag aan de leerlingen: 
  • Welke geluiden kun je allemaal maken met je lichaam?
  • Hoe klinken de geluiden?
Laat de geluiden aan elkaar horen. Laat de leerlingen om de beurt een geluid maken, de andere leerlingen maken het geluid daarna na.

Bespreek telkens: Hoe klinken de geluiden? Waar doet het je aan denken?

Geluidenreeks
Nieuw woord:
We maken een geluidenreeks 

Slide 11 - Tekstslide

Leg het principe van een geluidenreeks uit: om de beurt een geluid laten horen en dat in dezelfde volgorde herhalen.

Probeer het eens!

Nieuw woord: geluidenreeks. Bespreek dit woord.

Nieuw woord:
Soundscape

Slide 12 - Tekstslide

Leg uit dat je geluiden ook onder een verhaal kunt zetten. Dat zorgt ervoor het dat bijvoorbeeld spannender of grappiger wordt. Je noemt dit een soundscape.

Lees het korte verhaal voor aan de leerlingen. Vraag de leerlingen om tijdens het luisteren hun ogen te sluiten. Bespreek daarna aan welke geluiden de leerlingen moesten denken tijdens het verhaal.

Nieuw woord: soundscape. Bespreek dit woord.

Nieuw woord:
Instrument

Slide 13 - Tekstslide

Verdeel de klas in groepjes van 5. Iedere leerling bedenkt 1 geluid die je met je lichaam kunt maken. Zo krijg je per groep 5 verschillende geluiden. Geef de leerlingen de opdracht om de geluiden telkens om de beurt aan elkaar te laten horen. Zo ontstaat er een geluidenreeks.

Nieuw woord: instrument. Bespreek dit woord.

Slide 14 - Tekstslide

Als alle groepjes een geluidenreeks hebben gemaakt laat je de groepjes om de beurt naar voren komen. Terwijl de leerlingen hun geluidenreeks laten horen, lees jij het korte verhaal van Meester Monk voor.

Bespreek de opdracht klassikaal na. Hoe klonken de geluidenreeksen? Wat was het verschil tussen de verschillende groepjes? 
Instrument
Soundscape
Geluidenreeks
Verhaal
Geluid

Slide 15 - Tekstslide

Sluit de les af door de leerlingen te vragen wat ze tijdens deze les hebben geleerd en herhaal de nieuwe woorden: geluid, instrument, soundscape, verhaal en geluidenreeks.

Blik vooruit op de masterclass: Een van de kunstenaars uit de video komt in de klas. Met een geluidenketting gaan de leerlingen een soundscape maken.

Wat kunnen ze verwachten van de masterclass:
- Introductie van de kunstenaar
- Terugkoppeling naar de voorbereidende les
- Uitleg van de kunstenaar wat ze gaan doen
- Aan de slag met de kunstenaar
- Afsluiten masterclass

Wat wordt er van de docent verwacht:
- De docent moet te alle tijden bij de masterclass aanwezig blijven.
- De docent assisteert de kunstenaar waar nodig. De kunstenaar zal dit aan het begin van de les afstemmen met de docent.
- De docent zorgt dat materialen die op school zijn geleverd of die van de school worden gebruikt klaar liggen.