Bruggenbouwers

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstKunstzinnige oriëntatieBasisschoolGroep 4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Voorbereiding
- Neem de woordenlijst door
- Print de lesinstructie

Benodigde materialen
- Satéprikkers (door KIDD)
- Speelmaïs (door KIDD)
- Spaghetti (door KIDD)
- Lesinstructie (in de bijlage)

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groep 4
45 min.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het thema van dit lesblok: Bruggenbouwers en stel vragen. Waar zou dit lesblok over kunnen gaan?

Vertel in het kort wat de leerlingen kunnen verwachten van de voorbereidende les.

In drie lessen maken leerlingen kennis met architectuur, en bouwen ze een brug met materialen én hun eigen lichaam.
Nieuw woord:
Brug
Wie komt er onderweg naar school over een brug?

Slide 3 - Tekstslide

Leg uit dat bruggen deel uitmaken van de bebouwde omgeving. Stel de leerlingen vragen: Wie komt er onderweg naar school over een brug? Hoe ziet die brug er uit? Waar brengt die brug jou naartoe? Wat als die brug er niet zou zijn?

Nieuw woord: brug. Bespreek dit woord.

Nieuw woord:
Overbruggen
Er bestaan een heleboel verschillende bruggen.

Slide 4 - Tekstslide

Vertel dat er heel veel verschillende soorten bruggen bestaan. Hangbruggen, fietsbruggen, touwbruggen etc. Illustreer je verhaal met de afbeeldingen op het digibord.

Stel de leerlingen vragen: Wat zijn dit voor soort bruggen? Een fietsbrug en een loopbrug.

Nieuw woord: overbruggen. Bespreek dit woord. 


Slide 5 - Tekstslide

Dit is de Anderhalve Brug. Hij gaat over de Hoge Vaart heen.

Stel de leerlingen vragen: Wie kent deze brug? Van welk materiaal is deze brug gemaakt? Waar gaat deze brug overheen? Wie gaan er over deze brug? Wat is de functie van deze brug? Gaat iedereen op dezelfde manier over deze brug heen?

Nieuw woord:
Oever
Wat zijn dit voor bruggen?

Slide 6 - Tekstslide

Stel de leerlingen vragen: 
  • Wat zijn dit voor soort bruggen? 
  • Waar brengt de brug je naartoe? 
  • Van welk materiaal is deze brug gemaakt? 
  • Waar gaat deze brug overheen? 
  • Wie gaan er over deze brug? 
  • Wat is de functie van deze brug?
Nieuw woord: oever. Bespreek dit woord.

Slide 7 - Video

Er bestaan ook speciale bruggen voor de trein.

Zet het geluid aan en start de video.
Nieuw woord:
Constructie
Wat voor soort bruggen zijn dit?

Slide 8 - Tekstslide

Vraag de leerlingen: Wat zijn dit voor soort bruggen? 

Antwoord: Een touwbrug en een fietsbrug.

Nieuw woord: constructie. Bespreek dit woord.

Slide 9 - Link

Klik op ''Open deze website in een nieuw tabblad'' en ga naar de kunstkaart van Almere. Wie kent er een brug in Almere? Kun je hem vinden op de kaart? (Gebruik zoomfunctie).
Nieuw woord:
Architectuur
Huizen, bruggen en kantoren zijn bedacht en ontworpen.
Dat is de taak van een architect. Op de tekentafel denkt hij zijn plannen uit. Daarna wordt er een maquette gemaakt. 

Slide 10 - Tekstslide

Leg uit dat huizen, bruggen en kantoren op de tekentafel worden ontworpen door een architect. Leg de begrippen brug en architectuur uit.

Brug: een verbinding tussen twee punten die gescheiden zijn door water, een dal, weg of spoorweg.

Architectuur: bouwkunst, bouwstijl. Een heel bijzonder ontwerp van een architect.

Nieuw woord: architectuur. Bespreek dit woord.

Jas aan en naar buiten!

Slide 11 - Tekstslide

Bezoek samen met de leerlingen een brug in de buurt van de school. Stel op locatie vragen aan de leerlingen: 
  • Waar is deze brug van gemaakt? 
  • Waar gaat deze brug overheen?
  • Wat is de functie van deze brug?
Let op! Maak een foto van de brug. Deze hebben jullie nodig voor de masterclass.

Slide 12 - Link

Klik op: ''Open deze website in een nieuw tabblad''. Zet het geluid aan en start de video.

Slide 13 - Tekstslide

Jullie mogen nu zelf proberen om een brug van spaghetti te maken. Moedig de leerlingen aan om hun creativiteit te gebruiken. Verdeel de klas in groepjes en deel de spaghetti uit onder de groepjes.

Slide 14 - Link

Klik op: ''Open deze website in een nieuw tabblad''. Zet het geluid aan en start de video.
De kracht van een driehoekconstructie
Kun je met je lijf ook een driehoek maken?

Slide 15 - Tekstslide

Een driehoek is een heel stevige vorm. De driehoek verdeelt de krachten over alle drie de zijkanten. Daardoor kun je hem heel moeilijk vervormen. Stel de leerlingen vragen: Kun je met je lijf ook een driehoek maken?

Vraag drie leerlingen naar voren: 1 leerling staat met de benen bij elkaar en 1 leerling met de benen uit elkaar (zoals een driehoek). De andere leerling probeert ze om de beurt om te duwen: wie staat er steviger?

Maak met satéprikkers je eigen driehoekconstructie.

Slide 16 - Tekstslide

Bouw met behulp van de satéprikkers en de speelmaïs een driehoekconstructie.
Architectuur
Constructie
Brug
Oever
Overbruggen

Slide 17 - Tekstslide

Sluit de les af door de leerlingen te vragen wat ze tijdens deze les hebben geleerd en herhaal de nieuwe woorden: brug, oever, constructie, architectuur en overbruggen.

Blik vooruit op de masterclass. Er komt een acrobaat naar de klas. Dan gaan jullie allemaal constructies maken met je lichaam.

Wat kunnen ze verwachten van de masterclass:
- Introductie van de kunstenaar
- Terugkoppeling naar de voorbereidende les
- Uitleg van de kunstenaar wat ze gaan doen
- Aan de slag met de kunstenaar
- Afsluiten masterclass

Wat wordt er van de docent verwacht:
- De docent moet te alle tijden bij de masterclass aanwezig blijven.
- De docent assisteert de kunstenaar waar nodig. De kunstenaar zal dit aan het begin van de les afstemmen met de docent.
- De docent zorgt dat materialen die op school zijn geleverd of die van de school worden gebruikt klaar liggen.