CCNA1-ITNv7-M9

CCNA ITN v7- Module 9
Address Resolution
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ICTMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

CCNA ITN v7- Module 9
Address Resolution

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem een term over de Netwerklaag

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Statische routering

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk IPv4-adres kan een host gebruiken om de loopback-interface te pingen?
A
126.0.0.1
B
127.0.0.0
C
126.0.0.0
D
127.0.0.1

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat was de reden voor het ontwikkelen en implementeren van IPv6?
A
Om het lezen van 32-bits adressen te vereenvoudingen
B
Om de IPv4-adres-depletion (uitputting) te verlichten
C
Om voor meer adresruimte bij de Internet Names Registry te zorgen
D
Om NAT-ondersteuning voor private adressering mogelijk te maken

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk commando kan op een Windows-host gebruikt worden om de routetabel te bekijken?
A
netstat -s
B
show ip route
C
netstat -r
D
tracert

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen voor deze les
 • Ik weet het doel van het netwerklaag te benoemen
 • Ik weet welke belangrijke protocollen er zijn voor deze laag
 • Ik weet het verschil tussen IPv4 en IPV6
 • Ik kan de onderdelen van routering herkennen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OSI model
 • Verbinding tussen NIC en switch of router
 • Het vertalen van binaire informatie
 • Routeert de paketten door het netwerk
 • Transport van data voor de applicaties
 • Beheert de sessie tussen twee hosts
 • Bepaalt de media van het netwerk
 • Toepassingslaag, wat de gebruiker ziet

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Netwerklaag
Doel van de Netwerklaag:
 • Biedt services waarmee eindapparaten via netwerken data kunnen uitwisselen.

Aantal Protocollen die gebruikt worden in deze laag:
 • IPv4, IPv6, ICMP, OSFP, NAT

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Netwerklaag

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken van IP
 • Verbindingsloos
 • Best effort
 • Media-onafhankelijk 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verbindingsloos

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Best-effort

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Media-onafhankelijk

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

IPv4

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

IPv6

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe routeert een host?

Slide 17 - Woordweb

Verstuurd naar:
 • zichzelf
 • lokale host
 • Externe hoist
Wat zie je met het commando "netstat -r"

Slide 18 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk voor deze week les

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen voor deze les
 • Ik weet het doel van het netwerklaag te benoemen
 • Ik weet welke belangrijke protocollen er zijn voor deze laag
 • Ik weet het verschil tussen IPv4 en IPV6
 • Ik kan de onderdelen van routering herkennen.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies