2H: Thema 4: BS 4: 'Grensoverschrijdend gedrag'

Thema 4: BS 4: 'Grensoverschrijdend gedrag'
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Thema 4: BS 4: 'Grensoverschrijdend gedrag'

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
-Wat is grensoverschrijdend gedrag?
-Hoe respecteer je wensen & grenzen?

-Opdracht: Casussen
-Evaluatie

-Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
-Je kunt  in eigen woorden uitleggen wat er wordt bedoeld met seksueel grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten en seksueel geweld.

-Je kunt benoemen hoe je wensen en grenzen kan bewaken en respecteren in een seksuele relatie.

-Je hebt geoefend met het bewaken van wensen en grenzen a.d.h.v. casussen.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind jij seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Grensoverschrijdend gedrag
Seksueel grensoverschrijdend gedrag: 
ongewenste seksuele opmerkingen/handelingen
Ongewenste intimiteiten: ongewenste aanrakingen
Seksueel geweld: dwang tot seksueel contact
-> Ook via internet!

Wensen & grenzen verschillen per persoon
#durftevragen!
Vind jij dit grensoverschrijdend gedrag?

Slide 5 - Tekstslide

aanranding & verkrachting
incest 
loverboy
Hoe kan je iemands wensen & grenzen respecteren?

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wensen & grenzen

- Praat met elkaar over wat je wel en niet wilt
-Laat ook zonder woorden merken dat je iets niet wilt
-Zeg duidelijk dat je iets niet wilt: 'Ik wil dit niet' of 'Ik vind dit niet fijn'
-Zeg wat de ander dan wel moet doen: 'Stop hiermee, ik heb liever dat je ... doet'
-Als de ander jouw grens niet respecteert is hij/zij je niet waard.
respecteren:

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht:
'Casussen'
Wat? 
-Werk in het groepje van 3 naast wie je nu zit 
(WLC: werk alleen of overleg online -> in stilte!)
-Je krijgt een werkblad met casussen, beantwoord deze eerst zelf (WLC: zie Teams map: thema 4)
-Als iedereen klaar is bespreek je de casussen in jouw groep en noteer je kort wat de rest vond.
-Bewaar deze notities voor de evaluatie.


Tijd? Je hebt 13 min. de tijd om de casussen individueel te beantwoorden en te bespreken.
Uitkomst? Ingevuld werkblad (individueel)
Klaar? Bedenk zelf een casus die je zou willen bespreken
timer
10:00

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie
-Wat vond de groep?
-Was dit anders dan wat jij had?

Terugkoppeling:
-Wat is grensoverschrijdend gedrag?
-Hoe bewaak jij jouw wensen & grenzen?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meer weten?
Wil je iets doen tegen seksueel geweld?
www.tothier.rutgers.nl
Wil je anoniem praten?
www.kindertelefoon.nl
www.centrumseksueelgeweld.nl
www.stoploverboys.nu
www.verbreekdestilte.nl
Met wie kan ik praten?
-Mentor
-Vertrouwens persoon op school
-Een docent die je vertrouwd
-Ouders/verzorgers 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

de volgende les
Huiswerk:
BS 4: opdracht 7 & 8


Volgende les:
BS 6: 'Zwangerschap'

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies