Python - enigma machine

Python
Enigma machine
  • Je kan de logische werking van de Enigma machine uitdrukken in een flowchart
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformaticaMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Python
Enigma machine
  • Je kan de logische werking van de Enigma machine uitdrukken in een flowchart

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Agenda
We gaan zo een filmpje kijken. Hierin wordt uitgelegd hoe de Enigma Machine werkt. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt!

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht voor vandaag
Maak een flowchart voor de Enigma machine

(hou dit in je achterhoofd als je het filmpje kijkt)

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Tekstslide

Maak (zo goed als je kan) een flowchart voor de Enigma machine
timer
5:00

Slide 7 - Open vraag

Opdracht komende weken
Enigma machine "nabouwen" in python

Lessen gebruiken voor vragen.

Slide 8 - Tekstslide

Beoordeling
Jamaar we krijgen toch geen cijfers meer? Dat klopt, maar als je hier goed voor scoort staat het niet alleen leuk op je rapport, maar heb je ook iets wat wellicht volgend jaar als compensatie of bonus cijfer gebruikt kan worden.. 

Slide 9 - Tekstslide

Huiswerk - inleveren aan begin volgende les

Maak een flowchart voor de Enigma machine. Op papier, je moet een foto inleveren via lessonup

Slide 10 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Kerndoelen
  • Subdomein A5: Onderzoeken - De kandidaat kan in contexten vraagstellingen analyseren, gebruik makend van relevante begrippen en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, dat onderzoek uitvoeren, en uit de onderzoeksresultaten conclusies trekken. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen
  • Subdomein A6: Modelleren - De kandidaat kan in contexten een relevant probleem analyseren, inperken tot een
    hanteerbaar probleem, vertalen naar een model, modeluitkomsten genereren en interpreteren, en het model toetsen en beoordelen. De kandidaat maakt daarbij gebruik van consistente redeneringen. 
  • Subdomein B1: Algoritmen - De kandidaat kan een oplossingsrichting voor een probleem uitwerken tot een algoritme,
    daarbij standaardalgoritmen herkennen en gebruiken, en de correctheid en efficiëntie van  digitale artefacten onderzoeken via de achterliggende algoritmen.

Slide 13 - Tekstslide