cross

Voederwaardeparameters 3

Veevoeding
Thema 2 voederwaardeparameters 
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
VeevoedingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Veevoeding
Thema 2 voederwaardeparameters 

Slide 1 - Tekstslide

Vorige les
VEM berekenen
DVE (3 soorten) 
Kennismaking met rantsoenen

Slide 2 - Tekstslide

Vandaag
Herhalingsvragen vorige les dmv lesson up
Begrip meetmelk
Behoefte VEM + DVE per koe


Slide 3 - Tekstslide

Bereken de VEM waarde van snijmais welke 757 gram VOS bevat en een verteringscoëfficient van 78%. Hier geldt 1 gram VOS levert 11.86 kJ energie.
A
1050 VEM
B
1015 VEM
C
950 VEM
D
1000 VEM

Slide 4 - Quizvraag

Uit welke typen eiwit bestaat DVE?
A
Bestendig, microbieël, onbestendig
B
Onbestendig, dve, microbieël
C
Bestendig, microbieël, endogeen
D
Bestendig, onbestendig, endogeen

Slide 5 - Quizvraag

Waaruit bestaat endogeen eiwit:
A
Verteringsenzymen en gal
B
Darmslijm en oude darmcellen
C
Verteringsenzymen en darmslijm
D
Alle genoemde voorbeelden

Slide 6 - Quizvraag

Leg het verschil uit tussen onbestendig en bestendig eiwit:

Slide 7 - Open vraag

Welke verschillende onderdelen zijn er op een rantsoen te zien:

Slide 8 - Open vraag

Weten jullie wat FPCM is?
Wat denken jullie dat het inhoudt?
Waarvoor wordt het begrip gebruikt? 

Slide 9 - Tekstslide

Fat protein corrected milk (meetmelk)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Oefen vraag samen
Vaars, 30 L, 4,4%V, 3,7%E, 650 kg, Drachtig (nee), niet weiden

Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag
Opdracht 5 wikiwijs thema 2 voederwaardeparameters 

Slide 14 - Tekstslide

OEB
Waar staat het voor? 

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Aan de slag
Thema 2: Opdracht 6 over OEB

Slide 17 - Tekstslide

Afsluiting
Berekend meetmelk + behoeftes koe
Weet wat OEB inhoudt 

Volgende les HW 5 + 6 af. 

Slide 18 - Tekstslide