V5_SK_H10_Esters_WK48_Les3

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Programma
  • Opening les
  • Controle boeken en huiswerk
  • Weektaak
  • Leerdoelen
  • Keuze momenten
  • Aan opdrachten werken
  • Afsluiten les

Slide 2 - Tekstslide

Weektaak
- Bestuderen Hoofdstuk 10, Paragraaf 2 uit het boek (blz 93 t/m 95)
- Maken opdracht 14 t/m 16 en 18 uit het boek (blz 95&96) of in de online omgeving.
- Uitwerken Practicum 1 – Moleculen bouwen (blz 94 en 96)

- Bestuderen Hoofdstuk 10, Paragraaf 3 uit het boek (blz 97 t/m 99)
- Maken opdracht 22, 25 en 29 uit het boek (blz 99) of in de online omgeving.

- Bestuderen Hoofdstuk 10, Paragraaf 4 uit het boek (blz 101 t/m 103)
- Maken opdracht 35, 36 en 38 uit het boek (blz102&103) of in de online omgeving.

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
- Ik kan de molecuulformule, structuurformule en/of naam geven van esters die bestaan uit maximaal 10 koolstofatomen.
- Ik geef een condensatiereactie in Lewistructuren.
- Ik geef een hydrolysereactie in Lewisstructuren.
- Ik kan uitleggen wat een omestering is.
- Ik kan een omestering herkennen.
- Ik kan uitleggen wat een kraak-reactie is.
- Ik kan een kraak-reactie herkennen.


Slide 4 - Tekstslide

Geef de naam
A
1-Hydroxybutaan
B
Butaan-1-ol
C
1-Butanol
D
Butaan-4-ol

Slide 5 - Quizvraag

Geef de naam:
A
2-amino-propaan-1-ol
B
1-hydroxy-propaan-2-amine
C
aminopropanol
D
propaan-2-amine-1-ol

Slide 6 - Quizvraag

Welk zuur is dit?
A
Ethaanzuur
B
Ethaancarbonzuur
C
Butaanzuur
D
Propaanzuur

Slide 7 - Quizvraag

Opdracht
Geef de naam van de volgende structuurformule

Slide 8 - Tekstslide

Ester vorming
Een ester is een molecuul die is ontstaan uit een alkanol  en een alkaan zuur

Slide 9 - Tekstslide

Esterbinding

Slide 10 - Tekstslide

Esters
Naamgeving:
- alkaanzuur geeft de stam
- alkanol is de vertakking

Alkaanzuur zonder de H+ is een alkanoaat
De alcohol groep wordt gegeven als een "alkyl" (standaard vertakking)

Slide 11 - Tekstslide

Esters
- Azijnzuur en ethanol
- Ethaanzuur wordt ethanoaat (geen H meer)
- Ethanol geven we als Ethyl
- Naam: Ethylethanoaat

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht
Geef de Lewis structuur van:
- Methanol
- Ethaanzuur

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht
Geef de Lewistructuur van:
- Ethanoaat
- Methylethanoaat
- Water

Slide 14 - Tekstslide

Waarom is de vorming van een ester een voorbeeld van een condensatiereactie?
A
De reactie is heel warm
B
De reactie is heel koud
C
De reactie wordt gedaan in water
D
Er ontstaat water

Slide 15 - Quizvraag

Waarom heet het splitsen van een ester in een alkanol en alkaanzuur een hydrolyse?
A
Je gebruikt water om de ester te splitsen
B
Je gebruikt lyse om te splitsen in water
C
Je gebruikt het stofje Hydro.

Slide 16 - Quizvraag

Opdracht
Geef de reactievergelijking in Lewis-structuren van de vorming van ethylpropanoaat.

Slide 17 - Tekstslide

Kraken
Kraken is het splitsen van grote koolwaterstoffen in kleinere koolwaterstoffen.

Slide 18 - Tekstslide

Omesteren
De alkanol wordt vervangen door een andere alkanol.
Hierdoor ontstaat er een andere ester.

Slide 19 - Tekstslide

Weektaak
- Bestuderen Hoofdstuk 10, Paragraaf 2 uit het boek (blz 93 t/m 95)
- Maken opdracht 14 t/m 16 en 18 uit het boek (blz 95&96) of in de online omgeving.
- Uitwerken Practicum 1 – Moleculen bouwen (blz 94 en 96)

- Bestuderen Hoofdstuk 10, Paragraaf 3 uit het boek (blz 97 t/m 99)
- Maken opdracht 22, 25 en 29 uit het boek (blz 99) of in de online omgeving.

- Bestuderen Hoofdstuk 10, Paragraaf 4 uit het boek (blz 101 t/m 103)
- Maken opdracht 35, 36 en 38 uit het boek (blz102&103) of in de online omgeving.

Slide 20 - Tekstslide

Leerdoelen
- Ik kan de molecuulformule, structuurformule en/of naam geven van esters die bestaan uit maximaal 10 koolstofatomen.
- Ik geef een condensatiereactie in Lewistructuren.
- Ik geef een hydrolysereactie in Lewisstructuren.
- Ik kan uitleggen wat een omestering is.
- Ik kan een omestering herkennen.
- Ik kan uitleggen wat een kraak-reactie is.
- Ik kan een kraak-reactie herkennen.


Slide 21 - Tekstslide