Evalueren

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Agenda
 1. Evaluatie theorie
 2. Evalueren

Slide 2 - Tekstslide

wat evalueren we?

Slide 3 - Woordweb

Wat evalueren we?
 • Doelen bereikt?
 • Diagnose, doelen, interventies: haalbaar? relevant? 
 • Tevredenheid?
 • Vauten/Klachten

Slide 4 - Tekstslide

Dat zijn twee groepen, namelijk:
 • Product evaluatie
 • Proces evaluatie

Slide 5 - Tekstslide

Product evaluatie
 • Is het geformuleerde beoogde doel behaald. 
 • Is het gewenste verpleegkundig resultaat bereikt? 
 • Wat weet en/of kan de zorgvrager na de interventies?

Slide 6 - Tekstslide

Proces evaluatie
 • Welke processen?

Slide 7 - Tekstslide

Proces evaluatie
 • Terugkijken op je verpleegkundig handelen met de zorgvrager, mantelzorg en zorgprofessionals. 
 • Hoe is de zorg ervaren? Is de zorg aan wensen en behoeften tegemoetgekomen. 
 • In elke stap van het verpleegkundig proces kun je een procesevaluatie doen.

Slide 8 - Tekstslide

Waarom?
 • Kwaliteitsverbetering of instanthouding 

Slide 9 - Tekstslide

Proces evaluatie per verpleegkundigproces stap (1t/m6)
 • stap 1 & 2
 • stap 3 & 4
 • stap 4 & 5
 • stap 6

Slide 10 - Tekstslide

Stappen in het evaluatie proces
 • 1 welke gegevens heb je nodig heb je nodig om te bepalen of je doel behaalt is?
 • Cognitieve resultaten: kennis verworven?
 • Psychomotorische resultaten: vaardigheid geleerd?
 • Affectieve reultaten: verandering in gevoelsleven?
 • Lichamelijke resultaten: verandering in lichamelijk functioneren?

Slide 11 - Tekstslide

Stappen in het evaluatie proces
 • 1 welke gegevens heb je nodig heb je nodig om te bepalen of je doel behaalt is?
 • 2 vergelijk behaalde resultaten met gestelde doelen
 • 3 beoordeel de vergelijking van stap 2
 • 4 proces evaluatie
 • 5 stel bij (PDCA) of sluit af

Slide 12 - Tekstslide

Planning
 • Gepland
 • Ongepland

Slide 13 - Tekstslide

Methodes
 • Interview
 • Evaluatie formulieren
 • Digitaal
 • Hulpmiddelen

Slide 14 - Tekstslide

En nu wij
Proces 
met Rik
Proces 
met klas
Product

Slide 15 - Tekstslide

En nu wij
Wat vond je van de omgang, de lesvorm?
Wat ging er goed, wat kan er beter?
Wat heb je geleerd?

Slide 16 - Tekstslide