Betoog

Hoe maak ik een betoog?
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Hoe maak ik een betoog?

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je leert wat een betoog is.
 • Je leert wat een goede opbouw is van een betoog. 
 • Je leert de begrippen standpunt, argument, tegenargument en weerlegging. 
 • Je leert een betoog schrijven

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Opbouw van een betoog
- Besteed tijd aan je titel! Verzin deze op het allerlaatst.
 1. Inleiding met stelling
 2. Kern met argumentatie
  - Minimaal twee argumenten voor
  - Minimaal een argument tegen
  - Weerlegging van het tegenargument
 3. Slot

Slide 5 - Tekstslide

Titel
Zorg ervoor dat de titel aanspreekt, nieuwsgierig maakt en aansluit bij de tekst. 

               Daarom is het vaak makkelijker om je titel pas aan het eind te verzinnen!

Slide 6 - Tekstslide

INLEIDING
 1. - Stel een of meer directe vragen / retorische vraag
 2. - Uitdagende openingszin
 3. - Aanleiding voor het betoog (actualiteit)
 4. - Anekdote
 5. - Persoonlijke ervaring
 6. - Definitie of omschrijving: introductie van het onderwerp
 7. - Eindigen met je stelling
Begin hier niet direct mee.
Start eerst met de kern, dan de inleiding en uiteindelijk het slot.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

SLOT
 • Herhaling van de stelling
 • Samenvatting (kortom, zoals we zagen, zoals is gebleken)
 • Conclusie (al met al, dus, derhalve, daarom, concluderend, hieruit volgt)
 • Aanbeveling of advies (de oplossing zou zijn als, mijn advies is)
 • Toekomstverwachting


 1. Je mag ook een combinatie maken!
 2. Niet: enkel de samenvatting van de argumentatie

Slide 10 - Tekstslide

SLOT (vervolg)
Je kunt kiezen voor een 'uitsmijter' als laatste zin, zodat jouw tekst beter blijft hangen bij de lezer.
Doe dit alleen als je zin ook echt geschikt is, dus ergens op slaat!

Slide 11 - Tekstslide

Een betoog heeft als tekstdoel:
A
Informeren
B
Amuseren
C
Overtuigen
D
Activeren

Slide 12 - Quizvraag

Het zal mij verbazen als dit jaar de carnavalsoptocht in Den Bosch doorgaat. [Er wordt namelijk een erg harde wind voorspeld.]
A
Standpunt
B
Argument

Slide 13 - Quizvraag

Marcus is duidelijk te veel bezig geweest met de beest uithangen; nu heeft hij een flinke studievertraging opgelopen!

Wat is het argument in bovenstaande argumentatie?
A
Marcus heeft een flinke studievertraging opgelopen.
B
Marcus is duidelijk te veel bezig geweest met de beest uithangen.

Slide 14 - Quizvraag

[Het Nederlands verloedert] want jongeren gebruiken steeds meer Engelse woorden als spam, hacken, gamen, cool, relaxed en chill.
A
Argument
B
Standpunt

Slide 15 - Quizvraag

Wat doet een schrijver als hij als tekstdoel OVERTUIGEN heeft?
A
Hij legt uit en geeft vooral feiten
B
Hij probeert je een mening te geven met argumenten.
C
Hij probeert je te overtuigen iets te gaan doen.
D
Hij schrijft een tekst die je voor de gezelligheid kunt lezen.

Slide 16 - Quizvraag

Ik denk niet dat de PVV veel stemmen zal krijgen bij de verkiezingen, want ik denk dat veel kiezers erg tevreden zijn over het beleid van premier Rutte.

Wat is het standpunt in bovenstaande argumentatie?
A
Ik denk niet dat de PVV veel stemmen zal krijgen bij de verkiezingen
B
Ik denk dat veel kiezers erg tevreden zijn over het beleid van premier Rutte

Slide 17 - Quizvraag

Als je een tegenargument weerlegt, dan ontkracht je het gegeven tegenargument en zeg je dus dat het tegenargument niet klopt.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quizvraag

Argumentatiestructuren
Enkelvoudige argumentatie

Je kunt beter geen alcohol drinken
Het is slecht voor je gezondheid. 

Slide 19 - Tekstslide

Argumentatiestructuren
Meervoudige argumentatie

Je kunt beter geen alcohol drinken
Het is slecht voor je gezondheid. 
Het is gevaarlijk in het verkeer.

Slide 20 - Tekstslide

Argumentatiestructuren
Onderschikkende argumentatie
Het is slecht voor je gezondheid. 
Je kunt beter geen alcohol drinken
Het is slecht voor je lever. 

Slide 21 - Tekstslide

Argumentatiestructuren
Meervoudige en onderschikkende argumentatie

Je kunt beter geen alcohol drinken
Het is slecht voor je gezondheid. 
Het is gevaarlijk in het verkeer.
Het is slecht voor je lever.
Je kunt niet adequaat reageren. 

Slide 22 - Tekstslide

Weerlegging

Een argument dat laat zien dat een argument zwak of onwaar is noemen we een weerlegging.

                                                                      Voorbeeld:

Het is fijn dat de aarde opwarmt, want dan kunnen we in ons eigen land lekker veel zonnen (argument voor). Maar de kans dat je huidkanker krijgt, wordt daardoor wel een stuk groter (argument tegen). Als je je echter genoeg insmeert met zonnebrandolie en niet te lang in de zon blijft,  is er niets aan de hand (weerlegging).

Slide 23 - Tekstslide

Even samenvatten
 • een betoog heeft als tekstdoel overtuigen
 • een betoog schrijf je naar aanleiding van een stelling
 • een stelling is een zin waarover je van mening kunt verschillen    
 • je gebruikt in een betoog argumenten(redenen) om je mening duidelijk te maken

Slide 24 - Tekstslide

Hoe verzin je zelf een stelling?


 • Stelling is kort en krachtig
 • Een stelling is zo eenvoudig mogelijk
 • Er mag geen ontkenning in staan
 • Je moet iets verzinnen waar mensen het oneens over kunnen zijn
 • Er mag geen argument in de stelling staan

Slide 25 - Tekstslide

 • Betoog
 • Je geeft je mening 

 • Stelling nodig

 • Argumenten 
 • Duidelijke conclusie
 • Overtuigende tekst
 • De ander overtuig je     door jouw argumenten
 • Zin waarover je van mening kunt verschillen
 • Uitleg en voorbeeld geven
 • Conclusie in het slot

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht: Schrijf een betoog
Gebruik 1 van onderstaande stellingen:
 • Leraren hebben een taak in de opvoeding.
 • Gewelddadige games moeten verboden worden.
 • Het maken van reclames voor alcohol moet worden verboden.
 • Alle energie moet voortaan zonne-energie zijn.
 • Nederland moet zich losmaken van de Europese Unie.
 • Appen op de fiets moet verboden worden. 
 • Middelbare scholieren moeten gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
 • Abortus moet verboden worden.  
 • Iedereen moet orgaandonor zijn. 
 • De Nederlandse overheid moet de verkoop van tabakswaren verbieden.

Slide 27 - Tekstslide

Verdere instructie
Maak deze opdracht in het teams SL0NED3. Kijk bij de opdracht BETOOG. Lever de opdracht voor 4 februari in. Zog voor een helder indeling in wat je schrijft:  Inleiding, Kern en Slot
Volgende les bespreking van het gemaakte werk. 

Slide 28 - Tekstslide