Voorbereiding panel

Voorbereiding panel
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Brede vormingSecundair onderwijs

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Voorbereiding panel

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Je leest zo dadelijk een column over onze wijk 2060. De volgende begrippen komen aan bod. Plaats de betekenissen van de begrippen bij het juiste begrip. 

Slide 3 - Tekstslide

- Lees de column over de aankomstwijk 2060. 
Ben je het eens met de uitspraak van Raf Njoteja? Waarom wel/niet?
Het lijkt me dus beter om, in plaats van top-downmaatregelen op te leggen, bottom-upinitiatieven te ondersteunen.

Slide 4 - Open vraag

Klasgesprek

Kati Vestrepen is mensenrechtenadvocate bij Antigone Advocaten. Vol gedrevenheid en passie streeft ze sinds november 2017 ook als Liga-voorzitter mensenrechten voor iedereen na: "Meer dan ooit is respect voor mensenrechten nodig, want meer dan ooit zijn mensenrechten in gevaar. Tal van politici doen hun kiezers geloven dat we in ‘erg woelige tijden’ leven, dat het gevaar overal dreigt en dat verregaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het recht op privacy, nodig zijn om ons tegen deze dreigementen te beschermen. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Paul Cordy is een Belgisch politicus van de N-VA. Bij de lokale verkiezingen van oktober 2012 werd hij verkozen tot districtsraadslid van het district Antwerpen en werd er districtsschepen voor publieke ruimte, mobiliteit en jeugd. Toen partijgenote Zuhal Demir in 2016 terug naar het Limburgse Genk verhuisde, volgde Cordy haar op 1 januari 2016 op als districtsvoorzitter.[3] Na de lokale verkiezingen van 2018 kon Cordy districtsvoorzitter blijven.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deelvragen 
Noteer een vraag in Classroom die helpt onze onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Slide 7 - Tekstslide

Welke deelvraag wil jij stellen om onze onderzoeksvraag (Is 2060 een probleemwijk?) te kunnen beantwoorden? 
bijvragen: Denk aan het artikel dat je las: migratie, rol van de overheid en gerecht, maar ook aan de kick-off: de media. 
Wat is de verantwoordelijkheid van de media bij verslaggeving over bepaalde wijken?

Slide 8 - Open vraag

De leerkrachten hebben dezelfde oefening gemaakt. Hieruit kwamen de volgende deelvragen. Deze deelvragen hebben we alvast doorgestuurd naar de politici, zodat ze zich kunnen voorbereiden. Als jij nog een vraag hebt gesteld die niet in deze deelvragen zit, zullen we deze ook nog voorleggen op het panelgesprek.  
De leerkracht kan hier een of meerdere vragen uit kiezen waar leerlingen zelf al eens een hypothese over formuleren. 
Waar moet 2060 naartoe evolueren in de toekomst?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke rechtsregel en/of morele regel is essentieel om samen te leven?

Slide 10 - Open vraag

Verwijs hier ook naar het topdowninitiatief (getto's) dat eerder aan bod kwam in de column. Is het ingrijpen van de overheid in de wijk soms wel nodig, of kunnen we allemaal vertrouwen op moraal? 
Leerlingen moeten ook het onderscheid kunnen maken tussen rechtsregels en morele regels. Vraag hen om hier voorbeelden van te geven. 
-Wat kunnen we zien als kansen en obstakels van een aankomstwijk voor migranten?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zou migratie naar België anno 2023 georganiseerd moeten worden?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke rol spelen middenveldorganisaties en welke de overheid?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe organiseren we hier een debat over zonder polarisering?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke kansen zien we in verkiezingsjaar 2024?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies