H-4 Par 4.2 Versnellen en vertragen Deel-1

Hoofdstuk 4
Kracht en beweging
Par. 4.2 Versnellen en vertragen Deel-1
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4
Kracht en beweging
Par. 4.2 Versnellen en vertragen Deel-1

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Je kunt een beweging vastleggen in een (v,t)-diagram.
  • Je kunt de soort beweging herkennen in een (v,t)-diagram.
  • Je kunt uitleggen wat versnelling en vertraging betekenen.
  • Je kunt de versnelling van een beweging berekenen.
  • Je kunt km/h omrekenen naar m/s, en omgekeerd.


Slide 2 - Tekstslide

Je kunt de soort beweging herkennen
in een (v,t)-diagram.
We kennen drie soorten bewegingen:
-eenparige beweging
          (snelheid is constant)
-eenparig versnelde beweging
          (snelheid neemt met gelijke stappen toe)
-eenparig vertraagde beweging
          (snelheid neemt met gelijke stappen af)

Slide 3 - Tekstslide

Eenparige beweging. Elke seconde wordt er evenveel afstand afgelegd.
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram
Eenparige beweging.
De snelheid is constant.

Slide 4 - Tekstslide

Versnelde beweging. Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram
Eenparige versnelde beweging.
De snelheid neemt toe.

Slide 5 - Tekstslide

Vertraagde beweging. Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd.
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram
Eenparige vertraagde beweging.
De snelheid neemt af.

Slide 6 - Tekstslide

Herhaling en extra uitleg

Slide 7 - Tekstslide

Je kunt uitleggen wat versnelling
en vertraging betekenen.
Probeer dit nu eerst in eigen woorden uit te leggen.

Slide 8 - Tekstslide

Je kunt de versnelling van
een beweging berekenen.
Definitie:
De versnelling is de toename van de snelheid per seconde.

Voorbeeld:
Een scooter vertrekt vanuit stilstand. Na 5 seconden is zijn snelheid 10 m/s. Hoe groot is de versnelling van de scooter?
Teks

Slide 9 - Tekstslide

Versnelde beweging 
De snelheid neemt elke seconde met 2 m/s toe. 
De versnelling is dus 2 m/s2

Slide 10 - Tekstslide

Vertraging 
Vertraging : Afname van de snelheid in seconde. 
 Het stoplicht springt op rood en de scooter moet gaan afremmen. 

Slide 11 - Tekstslide

Je kunt de versnelling van
een beweging berekenen.
a=ΔtΔv
versnelling                      a    meter per seconde kwadraat        

snelheidsverschil                 meter per seconde    

tijdsverschil                            seconde                                                 s
s2m
Δv
sm
Δt

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Je kunt km/h omrekenen naar m/s,
en omgekeerd.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Met een v,t-diagram kun je  de afgelegde afstand bepalen.

Slide 16 - Tekstslide

Een voorbeeldopgave

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht
Maak de opgaven 1 t/m 5 van par. 4.2

Slide 18 - Tekstslide

Grafiek van vraag 5a

Slide 19 - Open vraag

Grafiek van vraag 5b

Slide 20 - Open vraag

Grafiek van vraag 5c

Slide 21 - Open vraag

Ga voor jezelf na of je de leerdoelen hebt behaald
  • Je kunt een beweging vastleggen in een (v,t)-diagram.
  • Je kunt de soort beweging herkennen in een (v,t)-diagram.
  • Je kunt uitleggen wat versnelling en vertraging betekenen.
  • Je kunt de versnelling van een beweging berekenen.
  • Je kunt km/h omrekenen naar m/s, en omgekeerd.

Slide 22 - Tekstslide

Afgelegde 
afstand bepalen

Je kan met de (v,t)-diagram 
de afstand bepalen

Afstand = area onder grafiek

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide