ARTCADIA city in 2080!

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
ozt-woWOMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Stel je voor, je leeft in het jaar 2080. De wereld van nu bestaat niet meer. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? 
Hoe gaan we om met de ruimte, water en ons milieu? 
Er zijn nieuwe uitdagingen in de toekomststad, en jullie bedenken de oplossingen!

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je gaat in de lessen aan de slag met brainstormen, researchen en het bedenken van oplossingen. 

Het eindresultaat is een praktisch werkstuk in de vorm van een maquette, een schilderij of een ander (digitaal) kunstwerk met een inhoudelijke onderbouwing. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

futuristische stad China

Slide 7 - Link

Studio Roosegaarde
Mogelijke vragen per thema 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Water 
- Welke oplossingen kun je bedenken voor een toekomstig zoetwatertekort?
- Hoe gaan we in 2080 om met de gevolgen van zeespiegelstijging?
- Hoe houden we ons water schoon en hoe maken we de kwaliteit van het water nog beter?
- Hoe gaan we droogte in 2080 tegen?
- Hoe gaan we in 2080 om met natuurrampen als tsunami’s en orkanen?
- Welke positieve kanten van water kunnen we benutten in de stad van de toekomst?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mobiliteit
- Met welke uitvindingen wordt jouw stad in 2080 filevrij?
- Hoe zullen wij in de toekomst op een milieubewustere manier van A naar B reizen?
- Wat vervoert ons in 2080?
- (Hoe) reizen we naar de ruimte?
- Hoe zien de (water)wegen er in 2080 uit?
- Kunnen we van een vervoersmiddel een kantoor maken, zodat je alvast kan werken?
- Hoe zou je heel snel van A naar B kunnen reizen?
- Hoe ziet het spoor van de toekomst eruit?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Milieu & Ruimte
- Welke duurzame oplossingen bedenken jullie voor een beter milieu?
- Hoe wordt ons voedsel geproduceerd?
- Waar komt ons eten vandaan?
- Wat eten we in 2080?
- Hoe kan ons voedsel in de toekomst op een duurzame manier verbouwd worden?
- Wat doen we in 2080 met ons afval?
- Hoe kunnen we in een stad zo effectief mogelijk met ruimte omgaan?
- Kunnen we ook onder de grond bouwen en is dit wenselijk?
- Hoe kunnen steden en groen met elkaar samen gaan?
- Hoe leven we samen in jouw stad?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gebouwen
- Hoe ziet jullie energiezuinige gebouw eruit?
- Welke oplossingen bedenken jullie voor hergebruik van (onderdelen van) gebouwen in 2080?
- Welke functies heeft jullie gebouw in de stad?
- Welke materialen gebruiken we in de bouw?
- Hoe gaan we om met toenemende warmte in de stad?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brainstorm
Brainstorm
1.  Groot vel of teken-/brainstormprogramma device 
2. Kies jullie onderzoeksvraag/vragen en zet deze in het midden
3. Oplossingen of ideeën bedenken die antwoorden bieden op de vraag in het midden. 
    Deze schrijf je om het middelpunt heen. Niets is fout, laat je fantasie de vrije loop en schrijf alles op. 
    Je kunt ook tekeningetjes maken om je gedachten weer te geven. 
4. Verbind de ideeën/oplossingen die iets met elkaar te maken hebben. 
    Schrijf ze, als dat handig is op in een nieuwe groep. 
    Misschien roept dit weer nieuwe ideeën op, deze kun je daar bij schrijven.
5. Maak een selectie van de oplossingen/ideeën die haalbaar zijn. Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brainstorm
Brainstorm
• Geef niet direct kritiek op andermans ideeën, 
  maar bouw er juist op voort;
• Gekke ideeën leveren nieuwe invalshoeken;
• Bedenk zoveel mogelijk ideeën, je kunt ze altijd nog schrappen.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag de checklist, een tabel met vragen die je helpen om je product vorm te geven.
Klaar met brainstorm?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies