Artcadia 2022-2023

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ozt-woWOMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Stel je voor, je leeft in het jaar 2080. De stad, zoals je die in het begin van de 21e eeuw kende, bestaat niet meer. Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan we om met de ruimte, water en ons milieu?
Er zijn nieuwe uitdagingen in de toekomststad Artcadia, en jullie bedenken de oplossingen!

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

‘Artcadia, Imagine your future’ is een landelijke techniek- en kunstwedstrijd. Je werkt in een groepje aan een creatieve oplossing die antwoord geeft op een vraagstuk uit een stad in het jaar 2080.
  
Jullie gaan in de lessen wo aan de slag met brainstormen, researchen en het bedenken van oplossingen.
Het eindresultaat is een werkstuk in de vorm van een maquette, een schilderij of een ander (digitaal) kunstwerk met een inhoudelijke onderbouwing.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Per school mogen 4 ideeën worden geüpload, verdeeld over de 4 thema’s (water, mobiliteit, gebouwen en milieu & ruimte).
Een professionele vakjury (landelijk) selecteert elf finalisten en de publieksjury selecteert via de website Artcadia.nl de twaalfde finalist.
Deze twaalf groepen presenteren hun idee op de finaledag aan de vakjury.
Deze juryleden kiezen het meest creatieve, originele, technische en best gepresenteerde project!

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
• Je laten nadenken over mogelijke (technische) oplossingen
  voor bepaalde vraagstukken uit de samenleving.
• Je laten zien hoe belangrijk, leuk en spannend techniek is.
• Je bewust maken van de samenhang van vakgebieden.
• Creativiteit stimuleren in het bedenken en uitvoeren van
   ideeën.
 • Teamwork stimuleren en leerlingen gebruik laten maken van
   elkaars talenten.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg thema's
- water
- mobiliteit
- milieu & ruimte
- gebouwen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verdiepen in kennisdossier

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verdiepen in kennisdossier
Je gaat je in een duo oriënteren in de vier thema's door de kennisdossiers uit te pluizen. In de kennisdossiers vind je links naar websites en filmpjes, nieuws over het thema, maar ook achtergrond info etc. 
 

Van je bevindingen maak je een poster, mindmap, infographic, .....).
https://www.artcadia.nl/Kennisdossiers/default.aspx


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

futuristische stad China

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Link

Studio Roosegaarde

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Mogelijke vragen per thema 
Je kunt kiezen uit deze vragen en deze verder toespitsen op jullie wijk in Oldenzaal of je kunt zelf een vraag bedenken vanuit jullie bevindingen in de wijk. 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Water 
- Welke oplossingen kun je bedenken voor een toekomstig zoetwatertekort?
- Hoe gaan we in 2080 om met de gevolgen van zeespiegelstijging?
- Hoe houden we ons water schoon en hoe maken we de kwaliteit van het water
   nog beter?
- Hoe gaan we droogte in 2080 tegen?
- Hoe gaan we in 2080 om met natuurrampen als tsunami’s en orkanen?
- Welke positieve kanten van water kunnen we benutten in de stad van de
   toekomst?

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Milieu & Ruimte
- Welke duurzame oplossingen bedenken jullie voor een beter milieu in Oldenzaal?
- Hoe wordt ons voedsel geproduceerd?
- Waar komt ons eten vandaan?
- Wat eten we in 2080?
- Hoe kan ons voedsel in de toekomst op een duurzame manier verbouwd worden?
- Wat doen we in 2080 met ons afval?
- Hoe kunnen we in een stad zo effectief mogelijk met ruimte omgaan?
- Kunnen we ook onder de grond bouwen en is dit wenselijk?
- Hoe kunnen steden en groen met elkaar samen gaan?
- Hoe leven we samen in Oldenzaal?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mobiliteit
- Met welke uitvindingen wordt Oldenzaal in 2080 filevrij?
- Hoe zullen wij in de toekomst op een milieubewustere manier van A naar B reizen?
- Wat vervoert ons in 2080?
- (Hoe) reizen we naar de ruimte?
- Hoe zien de (water)wegen er in 2080 uit?
- Kunnen we van een vervoersmiddel een kantoor maken, zodat je alvast kan werken?
- Hoe zou je heel snel van A naar B kunnen reizen?
- Hoe ziet het spoor van de toekomst eruit?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gebouwen
- Hoe ziet jullie energiezuinige gebouw in Oldenzaal eruit?
- Welke oplossingen bedenken jullie voor hergebruik van (onderdelen van) gebouwen in 2080?
- Welke functies heeft jullie gebouw in de stad Oldenzaal?
- Welke materialen gebruiken we in de bouw?
- Hoe gaan we om met toenemende warmte in de stad Oldenzaal?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brainstorm
Brainstorm
1.  Groot vel of teken-/brainstormprogramma device 
2. Zet jullie onderzoeksvraag/onderzoeksvragen in het midden.
3. Oplossingen of ideeën bedenken die antwoorden bieden op de vraag
    in het midden. Deze schrijf je om het middelpunt heen.
    Niets is fout, laat je fantasie de vrije loop en schrijf alles op!
    Je kunt ook tekeningetjes maken om je gedachten weer te geven. 
4. Ideeën/oplossingen die iets met elkaar te maken hebben verbinden. 
    Schrijf ze, als dat handig is, op in een nieuwe groep. 
    Misschien roept dit weer nieuwe ideeën op, deze kun je erbij schrijven. 
5. Maak een selectie van de oplossingen/ideeën die haalbaar zijn. Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brainstorm
Brainstorm
• Geef niet direct kritiek op andermans ideeën, 
  maar bouw er juist op voort;
• Gekke ideeën leveren nieuwe invalshoeken;
• Bedenk zoveel mogelijk ideeën, je kunt ze altijd nog schrappen.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderbouwing (zie schema in opdracht)
Wie? 
Wat?
Waar?
Wanneer?
Waarom?


Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies