Engels periode 9 les 7

Engels periode 9 les 7
Speaking
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Engels periode 9 les 7
Speaking

Slide 1 - Tekstslide

For today:
- Informatie examens lezen/ luisteren, schrijven, spreken & gesprekken voeren.
- GA or RP accent
- American vs. British pronounciation, vocabulary & writing
- Examen opdracht Speaking  en gesprekken voeren => wat te verwachten

Slide 2 - Tekstslide

Examens Engels SB
- Lezen/ luisteren B1 => nov/ dec 2022
- Schrijven A2 => nov / dec 2022
- Spreken A2 =>  P3 / P4 (onder voorwaarde)
- Gesprekken voeren A2 => P3 / P4 (onder voorwaarde)

Slide 3 - Tekstslide

Cijferberekening
Lezen/ luisteren => 50 %
Schrijven / Spreken / Gesprekken voeren => 50%
= Eindcijfer 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

how do you pronounce...
 bath 
 tomatoes
laugh
ask
ear
better
mobile


british vs american

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Accents
American and British English.    What do you see?

Slide 8 - Tekstslide

Which one is American?
A
Lift
B
Elevator

Slide 9 - Quizvraag

Which one is American?
A
Apartment
B
Flat

Slide 10 - Quizvraag

Which word is American?
A
Biscuits
B
Cookies

Slide 11 - Quizvraag

Which word is American
A
Sweets
B
Candy

Slide 12 - Quizvraag

Which word is British?
A
Football
B
Soccer

Slide 13 - Quizvraag

Which word is British?
A
Underground
B
Subway

Slide 14 - Quizvraag

Which word is British?
A
Truck
B
Lorry

Slide 15 - Quizvraag

Which word is British?
A
Garbage
B
Rubbish

Slide 16 - Quizvraag

Which word is British?
A
Pavement
B
Sidewalk

Slide 17 - Quizvraag

Practice, practice, practice
Belangrijke elementen van een examen spreken/gesprekken voeren zijn: vloeiendheid, uitspraak, inhoud, grammar. 
Je kan je zelf trainen om hier aan te voldoen. Je moet vaak oefenen en jezelf blijven uitdagen.  
Op de volgende dia's kan je zien wat we van studenten verwachten die op A2 niveau moeten afstuderen. 

Slide 18 - Tekstslide

Waar moet je aan voldoen?  
Spreken A2: Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven.

Slide 19 - Tekstslide

Welke opdrachten?

Spreken => mogelijke situaties => Open dag, stage kleding / materialen gebruik , presentatie voor collega's.
Gesprekken voeren => gesprek stagebegeleider,  beurs, kennismaken met een collega.

Slide 20 - Tekstslide

Introduction
Je begint met jezelf te introduceren. Noem dan altijd eerst je naam, leeftijd, waar je vandaan komt enz. Je beschrijft je gezin in het kort. Bedenk zelf welke informatie je wil delen of wat je familie wil dat jij deelt. Misschien wil je ook iets vertellen over huisdieren die jij hebt.
Vervolgens beschrijf je twee vrienden, beschrijf hun uiterlijk en vertel waarom zij jouw vrienden zijn. 

Slide 21 - Tekstslide

Home 
Vertel over je huis. Wat voor soort huis heb je? Hoe lang woon je al in het huis? Waar slaap jij? Beschrijf hoe jouw kamer eruit ziet.

Slide 22 - Tekstslide

Education
Je volgt een opleiding op het Graafschap College. Vertel vooral over de opleiding, welke opleiding, welke vakken, waar loop je stage en wat kan je later met deze opleiding worden?

Slide 23 - Tekstslide

Assignment
Choose one subject and make a short presentation of at least 2 minutes. 
Preperation time is 15 minutes. 
Present it to the class. 
Try do this by heart.

Good Luck!

Slide 24 - Tekstslide