Theorieles blok 1.3 - les 1

Theorieles Specifiek
Blok 1.3 - les 1
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
tandartsassistentMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Theorieles Specifiek
Blok 1.3 - les 1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les
 • Eindopdracht
 • Leerdoelen
 • Voorkennis
 • Theorie
 • Vragen
 • Zelfstandig werken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eindopdracht
Verslag over cariës

• Hoe ontstaat cariës?
• In welke vier fases breidt het cariësproces zich uit?
• Waarom moet cariës door de tandarts verwijderd worden?
• Welke negatieve gevolgen heeft cariës wanneer het onbehandeld blijft?

LET OP: lees de criteria goed! Voldoe hieraan, anders onvoldoende!

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen les 1
• Je kunt de stappen in het cariësproces beschrijven;
• Je kunt uitleggen waarom het werkgebied droog moet blijven tijdens het vullen;
• Je kunt beoordelen of het werkgebied vooraf aan het vullen op de juiste manier is drooggelegd.
• Je kunt de verschillende boren die nodig zijn voor het maken van een vulling benoemen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorkennis testen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Droogleggen tijdens een composietbehandeling is erg belangrijk. Op welke manieren kan dit?

Slide 6 - Woordweb

 • Gebruik je derde en/of vierde vinger als steunpunt.
 • Maak gebruik van de buurelementen bij het afsteunen.
 • Maak gebruik van de kaak waarin wordt gewerkt bij het afsteunen.
 • Vermijd mobiele elementen als steunpunt.
 • Steun niet af op gingiva, lip en/of wang.
Wat is 'relatief droogleggen'?
A
Met cofferdam de behandelplek drooghouden
B
Met de afzuiger de behandelplek drooghouden
C
Met wattenrollen de behandelplek drooghouden
D
Met cofferdam en wattenrollen de behandelplek drooghouden

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke manier van droogleggen is het best?
A
Met cofferdam
B
Met wattenrollen

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Tandheelkunde: omdat het kan - omdat het moet

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Twee soorten tandheelkunde
Esthetisch: uiterlijk van het gebit wordt mooier gemaakt met tandkleurige materialen

Conserverend:  gebitselementen die door cariës zijn aangetast worden hersteld 


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

6

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:42
Hoe noem je dit proces?
A
Tandsteen
B
Erosie
C
Demineralisatie
D
Remineralisatie

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

00:53
Hoe noem je dit proces?
A
Opbouw van het glazuur
B
Demineralisatie
C
Remineralisatie
D
Tandherstel

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

01:26
Hoe noem je deze laag ook wel?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

01:26
Hoe komt het dat het cariësproces sneller verloopt nadat het door het glazuur is gekomen?
A
Omdat het glazuur minder hard is
B
Omdat het dentine poreuzer is dan het glazuur
C
Omdat het dentine gevoeliger is

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

01:35
Dit noem je ook wel
A
Het glazuur
B
Het dentine
C
De pulpa
D
De wortel

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

02:03
Hoe heet de poetsmethode die het best is (voor volwassen)?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Cariës 
 • Carieus defect of carieuze laesie 
 • Niet te genezen
 • Herstel d.m.v. vulling = restauratie

Oorzaak:
 • Onvoldoende mondhygiëne 
 • Suikerrijke voeding

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Restauratie
 • Verwijderen aangetaste tandmateriaal
 • Aanbrengen tandkleurig vulmateriaal
 • Esthetisch 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef een ander woord voor 'voorkeursplaats'

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Predilectieplaatsen cariës
Hoe noem je deze predilectieplaats?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Predilectieplaatsen cariës
Hoe noem je deze predilectieplaats?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Predilectieplaatsen cariës
Hoe noem je deze predilectieplaats?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stadia cariësproces
 1. Ontkalking
 2. Cariës superficialis (oppervlakkige cariës)
 3. Cariës media (in dentine)
 4. Cariës profunda (diep)
Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontkaling
Initiële laesie
Herstel is mogelijk door remineralisatie 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cariës superficialis
Oppervlakkig 

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cariës media
Uitbreiding van cariës in het dentine

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cariës profunda
Zeer diepe caviteit
Tot (vlak bij) de pulpa
 • Pijnklachten
 • Verzwakt element
 • Kans op afbreken 

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie leerdoelen
Je kunt nu
• De stappen in het cariësproces beschrijven;
• Uitleggen waarom het werkgebied droog moet blijven tijdens het vullen;
• Beoordelen of het werkgebied vooraf aan het vullen op de juiste manier is drooggelegd.
• De verschillende boren die nodig zijn voor het maken van een vulling benoemen

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slot
Maak de volgende opdracht:
Opdrachtenkaart 1.3, theorieles 1

Deze kun je vinden in Cumlaude:
Tandartsassistent basisfase (2021-2024) > Blok 1.3 > opdrachtenmap > theorielessen > theorieles 1

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies