VO - Happy New Year - Zilveren Weken

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesBurgerschapMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Zilveren Weken | Happy New Year! De eerste weken na de kerstvakantie bieden een uitgelezen kans om met je klas een frisse, sprankelende start te maken. Niet voor niets staan deze weken bekend als de Zilveren Weken. Een waardevolle periode in het schooljaar, die de gelegenheid geeft om terug én vooruit te kijken. Ga aan de slag met de les 'Happy New Year!' en bouw samen aan jullie positieve groepsdynamiek!

Instructies

Doel van de les
Door middel van twee opdrachten ga je in deze les aan de slag met de groepsdynamiek en positieve groepsidentiteit aan de start van het kalenderjaar. Dit doe je met het oog op het groepsproces. Zo zit iedereen op één lijn en kun je goed van start!

Bijlage
Werkblad Goede voornemens  - 8 leerlingen per blad, print zoveel je nodig hebt voor jouw leerlingen.

Voorbereiding
Print genoeg werkbladen uit zodat alle de leerlingen een werkblaadje hebben. Knip de werkblaadjes uit en zet potloden/ pennen en extra kladpapiertjes klaar.

Werkvormen

Klassikaal gesprek, individueel, in tweetallen en in viertallen.
3 stappen interview, brainstorm, goede voornemens, klassikale reflectie.

Kennis/competenties/vaardigheden
Bewustwording, zelfbewustzijn, empathie, betrokkenheid, samenwerken, terugblikken, evalueren, vooruitblikken, aanpassingsvermogen, zelfkennis.

Leerdoelen
De leerling…  

...oefent met interviewtechnieken (zoals: actief luisteren, hoor en wederhoor, doorvragen, terugkoppelen en tekst samenvatten)
...kan een leuk moment van de vakantie benoemen en omschrijven
...leert dat terugblikken belangrijk is
...leert dat aandacht aan elkaar besteden belangrijk is voor een positieve start met je groep
...leert persoonlijke doelen te formuleren
...weet wat manifesteren betekend

Burgerschap
Met deze les werk je aan de volgende actuele burgerschapskerndoelen:
  • Kerndoel 1. Veilige schoolcultuur:
  • Zorgen voor een veilige schoolomgeving met aandacht voor diversiteit en inclusie.
  • Stimuleren van kritische denkvaardigheden, morele en ethische oordeelsvorming en het offline en online respectvol communiceren daarover.
  • Samen met de leerlingen vormgeven van een democratische cultuur
  • Kerndoel 2. Diversiteit:
  • Verkennen van en reflecteren op de eigen offline en online identiteit in relatie tot anderen
  • In gedrag rekening houden met ervaringen en perspectieven van anderen.
  • Kerndoel 5. Democratische betrokkenheid
  • Communiceren op respectvolle wijze

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Happy New Year!

De eerste weken na de kerstvakantie bieden een uitgelezen kans om met je klas een frisse, sprankelende start te maken. Niet voor niets staan deze weken bekend als de Zilveren Weken. Een waardevolle periode in het schooljaar, die de gelegenheid geeft om terug én vooruit te kijken. Ga aan de slag met de les 'Happy New Year!' en bouw samen aan jullie positieve groepsdynamiek!

Slide 2 - Tekstslide

Welkom terug op school!

Klassikaal
Jullie hebben elkaar twee weken niet gezien. Tijd om eens even bij te kletsen en meteen goed van start te gaan met de groepsdynamiek. In deze les gaan we aan de slag met twee opdrachten over de afgelopen vakantie en ook het afgelopen jaar!

Aan de slag!Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 1: 3 stappen interview

De leerlingen gaan zo aan de slag met de coöperatieve werkvorm: '3 stappen interview'. Bij stap 1 gaan de leerlingen individueel nadenken over wat zij vinden, bij stap 2 interviewen zij elkaar in tweetallen en bij stap 3 gaan zij met een ander tweetal uitwisselen wat zij hebben gehoord.

Tip: Het is leuk om duo's te vormen die elkaar wat minder goed kennen. Zo kunnen ze echt even samen de diepte in duiken!

Zijn jullie er klaar voor? Let's go!

Slide 4 - Tekstslide

Stap 1: Individueel

Zorg dat iedereen pen en papier heeft.

Bedenk voor je jezelf wat jij het liefst wil delen van de afgelopen kerstvakantie. Misschien heb je iets bijzonders gedaan, iets lekkers gekookt of wil je wat delen over hoe je Nieuwjaar hebt gevierd.

Schrijf het voor jezelf op, dat helpt om je verhaal scherp te krijgen.

Geef de klas hier 5 minuten de tijd voor.

Slide 5 - Tekstslide

Stap 2: In duo's

Vorm tweetallen in de klas.

Jullie gaan elkaar in tweetallen ondervragen over de kerstvakantie. Doe dit als een echte interviewer; vraag veel door en probeer leuke details boven tafel te krijgen!

Vraag door op de antwoorden van je klasgenoot. Moedig je partner aan om dieper in te gaan op bepaalde aspecten.

Vraag door met behulp van vragen als: "Kun je dat uitleggen?" "Kun je een voorbeeld geven?" "Wat gebeurde er toen?" "Hoe was dat voor jou?"

Vat kort samen wat er besproken is tijdens het interview. Dan geef je jouw klasgenoot nog de kans om nog iets toe te voegen of te vertellen.

Luisteren, samenvatten en doorvragen: Houd je deze volgorde aan? Dan begrijp je het antwoord goed en vraag je hierop door.
 
Slide 6 - Tekstslide

Stap 3: In viertallen

Probeer zo gedetailleerd mogelijk te vertellen aan een ander tweetal wat jouw klasgenoot heeft meegemaakt en beleefd in de kerstvakantie. Je hebt je klasgenoot net geïnterviewd, dus als het goed is kan je in geur en kleur over de vakantie vertellen!

Slide 7 - Tekstslide

Vertel!

Klassikaal:
De leerlingen presenteren in viertallen elkaars verhalen. Leerling 1 vertelt wat leerling 2 heeft gedaan en andersom. Vervolgens vertelt leerling 3 over leerling 4 en andersom.

Probeer ook vragen uit de klas te beantwoorden die worden gesteld over het verhaal van je klasgenoot.

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht 2: Goede voornemens

Klassikaal: We gaan aan de slag met een opdracht over voornemens. Misschien maak je elk jaar wel een hele lijst met goede voornemens om het nieuwe jaar mee in te gaan, of misschien ben je er wel helemaal niet mee bezig. Maar je hebt er vast wel eens van gehoord.

Volgend jaar wil ik.....meer sporten... stoppen met roken... mijn vrienden vaker bellen... vaker tegen mijn moeder zeggen dat ik van haar hou... beter mijn best doen bij wiskunde...

Wat zijn jouw goede voornemens? We gaan ermee aan de slag!

Slide 9 - Tekstslide

Goede voornemens..?

Klassikaal: Wat zijn goede voornemens eigenlijk en waar komen ze vandaan?

De traditie van goede voornemens met Nieuwjaar gaat terug tot het Babylonië van 4000 jaar geleden. Toen hadden de goede voornemens vooral betrekking op het teruggeven van geleende gereedschappen.

In het oude Rome beloofden mensen vaak om anderen goed te behandelen, en toen het christendom opkwam, werden deze beloften vervangen door gebeden en vasten.

Vandaag de dag gaan goede voornemens vooral over persoonlijke verbeteringen. Hoe ga jij een (nóg) betere versie van jezelf zijn aankomend jaar..?

Slide 10 - Tekstslide

Waar zijn jullie al trots op?

Klassikaal: Brainstorm met de klas wat er vorig jaar allemaal goed ging in de klas en op school.

Bedenk samen welke positieve gebeurtenissen of activiteiten er allemaal in de klas en op school gebeurd zijn. Het kan van alles zijn. Wanneer voelden jullie je fijn in de klas? Wanneer hadden jullie grote lol? Of hebben jullie iets tofs bereikt of opgezet met z'n allen?

Begin met gebeurtenissen binnen het klaslokaal en school: want juist die dingen gaan over de groepsdynamiek.

Geef vervolgens ook de ruimte om persoonlijk behaalde doelen te benoemen die ook buiten de klas hebben plaatsgevonden.

Schrijf mee op het bord zodat je een mooie lijst hebt van positieve punten en momenten van afgelopen jaar.

Slide 11 - Tekstslide

Let's go!

Deel de werkbladen en zorg dat iedereen een pen of potlood heeft.

Individueel: Schrijf voor jezelf minimaal één goed voornemen op gericht op school en minimaal één persoonlijk voornemen.

Natuurlijk mag je er ook meerdere opschrijven, maar het is waardevoller om goed na te denken over wat voor jou het belangrijkst is! Natuurlijk is dit enkel een moment opname, maar dat betekent niet dat het geen waarde heeft.
Wat wil jij dit jaar bereiken?

Slide 12 - Tekstslide

En..?

Klassikaal: En wat heeft iedereen opgeschreven? 

Verzamel of hang alle werkbladen met goede voornemens zichtbaar op. Wie heeft er dezelfde goede voornemens? Deze zou je kunnen groeperen want... positieve groepsdruk helpt!

Welke vinden jullie bijzonder? En kunnen jullie een match maken met een klasgenoot die misschien een ander kan helpen met zijn goede voornemen?

Zoveel mooie plannen bij elkaar! En nu..?

Slide 13 - Tekstslide

Manifesteren kun je leren!

Klassikaal: Een bekende uitspraak is: ‘If you put your mind to it, you can accomplish anything.’ Dat is nooit bewezen maar voor sommigen werkt het echt!

Tegenwoordig wordt dat ook wel manifesteren genoemd: je bedenkt wat je zou willen hebben of bereiken en je ziet voor je hoe het zou voelen als je dit al hebt bereikt. Als je je dit iedere dag écht inbeeldt, dan gebeurt het!

Wij dagen jullie uit om je goede voornemens ook thuis op de spiegel te plakken en deze iedere ochtend minimaal drie keer hardop (vol zelfvertrouwen!) tegen jezelf te zeggen. En wie weet..!

Slide 14 - Tekstslide

Happy New Year everybody!

Klassikaal: Vol positieve plannen het nieuwe schooljaar in! Probeer om de paar weken terug te komen op de goede voornemens, wie is er ook echt actief mee aan de slag? En hoe doe je dat? 

Positieve groepsdruk is een super effectieve manier om bepaalde doelen te bereiken. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat en je gesteund wordt door de rest van de groep, maakt dat je niet zo snel opgeeft. Want zeg nou eerlijk, als zelfs Julia haar best doet met wiskunde... dan kan jij ook niet achterover hangen!

Zo wordt het echt een 'Happy New Year!'

Slide 15 - Tekstslide

Evaluatie

We zijn bij Respect Foundation heel blij met alle reacties, tips en feedback op onze lessen. We zijn altijd op zoek naar verbeterpunten. Vul onderstaande vragenlijst in. Als docent of samen met je klas!

Klik op de link!