PO - Happy new year - Zilveren Weken

1 / 9
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapBasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 9 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Na de kerstvakantie is het uitgelezen moment om met je klas een frisse start te maken. Niet voor niets staan de eerste twee weken van het nieuwe jaar bekend als de ‘Zilveren Weken’. Het is tijd om je groepsdynamiek weer even onder de loep te nemen. Hoe gaat het met iedereen? Wat gaat er goed qua dynamiek, zijn er afspraken gemaakt aan het begin van het schooljaar en werken deze (nog)? Met deze lesbrief zet je de leerlingen en jezelf weer op scherp en kunnen jullie met recht zeggen; it’s going to be a happy new year! Kerndoelen: 1, 3 en 37

Instructies

Doel van de les
Door middel van deze les ga je aan de slag met de groepsdynamiek en groepsnormering aan de start van het schooljaar. Dit doe je met het oog op het groepsproces. Om een goed jaar tegemoet te gaan met je klas, is het belangrijk om aan het begin van het jaar gezamenlijk de normen en waarden vast te stellen. Zo zit iedereen op één lijn en kun je goed van start!

Werkvormen

Klassikaal gesprek, individueel, groepsverband en in duo’s.
3 stappen interview, ‘wat en waarom’ uiteenzetten van succesmomenten en er nieuwe doelen en activiteiten aan koppelen.

Kennis/competenties/vaardigheden
Bewustwording, zelfbewustzijn, empathie, betrokkenheid, samenwerken, terugblikken, evalueren, vooruitblikken, aanpassingsvermogen, zelfkennis.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Jullie hebben elkaar twee weken niet gezien. Tijd om eens even bij te kletsen. Wat was het meest bijzondere, leukste of gekste wat je hebt gedaan?

Slide 3 - Tekstslide

De leerlingen gaan elkaar in tweetallen ondervragen over wat ze in de kerstvakantie hebben gedaan. Doe dit als een echte interviewer; vraag veel door en probeer leuke details over de vakantie boven tafel te krijgen! 

Slide 4 - Tekstslide

De leerlingen presenteren in viertallen elkaars verhalen. Leerling 1 vertelt wat leerling 2 heeft gedaan en andersom, vervolgens vertelt leerling 3 over leerling 4 en andersom.

Slide 5 - Tekstslide

Nu iedereen weer los is gekomen en er bijgepraat is, is het tijd terug te blikken op het eerste kwartaal van dit schooljaar. Dit gaan we doen met dezelfde interviewtechniek!
Vraag de leerlingen voor zichzelf op te schrijven wat voor hen het beste schoolmoment van het vorige jaar was. Het gaat om positieve gebeurtenissen of activiteiten die in de klas zijn gebeurd: Succesmomenten! Het kan van alles zijn. Wanneer voelde je je fijn in de klas, hadden jullie echt lol in de klas, of bereikten jullie iets heel gaafs met z’n allen?

Let op: het gaat om gebeurtenissen binnen het klaslokaal: want juist díe dingen gaan over de groepsdynamiek. (De intocht van Sinterklaas op het plein kan natuurlijk enorm gezellig zijn geweest, maar dat is niet per sé een succesverhaal van jullie klas, of leerlingen!)

Slide 6 - Tekstslide

Om de beurt delen de leerlingen hun verhaal over het succesmoment. De leerling die luistert moet de twee vragen stellen, zodat duidelijk wordt wat de verteller zo goed vond gaan en hoe dat kwam. Als de ene leerling uitverteld is, wisselen ze van rol.

Slide 7 - Tekstslide

Klassikaal
Verdeel het bord in twee delen: een ‘Wat?’ en een ‘Hoe?’ gedeelte. Haal nu alle input klassikaal op en schrijf dit op het bord. Zo verzamel je een overzicht van alle succesmomenten én waarom deze zo’n succes waren.

TIP: Je kunt als leerkracht ook jouw favoriete moment met je klas benoemen en deze aan de lijst toevoegen.

Slide 8 - Tekstslide

Nu hebben jullie met elkaar in kaart gebracht wat de succesmomenten waren en waarom. Dit is eigenlijk gelijk ook waar jullie als klas goed in zijn en wat bij jullie past. De volgende stap is om te kijken: hoe kunnen we nog meer van dit soort succesmomenten maken? En wat hebben we daar voor nodig?

Wis de linkerkolom van je digibord; de ‘Wat?’-kolom. Nu staat er alleen nog een lijst met handelingen op je bord in de ‘Hoe?’-kolom. 

Slide 9 - Tekstslide

Het is nu de taak van de leerkracht om bij elke ‘hoe’ een nieuwe klassenactiviteit te bedenken. Dit zijn de momenten waar de leerlingen een goed gevoel bij hebben. Vertel de klas dat je deze de volgende les of volgende week aan ze presenteert. Meedenken mag natuurlijk; introduceer bijvoorbeeld een ideeënbus.

Maak de rest van het jaar gebruik van deze activiteiten. Bijvoorbeeld wanneer er een dipje in de sfeer zit, iedereen weer even op scherp gezet moet worden, of juist wanneer jullie willen vieren dat jullie zo’n leuke groep zijn! 

TIP: Check bij iedere activiteit of de gemaakte klassenafspraken (aan het begin van het jaar) aangescherpt moeten worden. Wie weet kunnen deze positieve activiteiten een vast onderdeel worden van jullie klassenafspraken!