PO - Bovenbouw - Happy New Year - Zilveren Weken

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMentorlesBasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Zilveren Weken | Happy New Year! De eerste weken na de kerstvakantie bieden een uitgelezen kans om met je klas een frisse, sprankelende start te maken. Niet voor niets staan deze weken bekend als de Zilveren Weken. Een waardevolle periode in het jaar, die de gelegenheid geeft om terug én vooruit te kijken. Ga aan de slag met de les 'Happy New Year!' en bouw samen aan jullie positieve groepsdynamiek!

Instructies

Doel van de les
Door middel van twee opdrachten ga je in deze les aan de slag met de groepsdynamiek en groepsnormering aan de start van het kalenderjaar. Dit doe je met het oog op het groepsproces. Zo zit iedereen op één lijn en kun je goed van start!

Bijlage
Werkblad leukste moment - 8 leerlingen per blad, print zoveel je nodig hebt voor jouw leerlingen.

Voorbereiding
Print genoeg werkbladen uit zodat alle de leerlingen een werkblaadje hebben. Knip de werkblaadjes uit en zet potloden of pennen klaar.

Werkvormen
Klassikaal gesprek, individueel, in tweetallen en in viertallen.
3 stappen interview, ‘wat en waarom’ uiteenzetten en uitpluizen van geluksmomenten.

Kennis/competenties/vaardigheden
Bewustwording, zelfbewustzijn, empathie, betrokkenheid, samenwerken, terugblikken, evalueren, vooruitblikken, aanpassingsvermogen, zelfkennis.

Leerdoelen
De leerling…  

...oefent met interviewtechnieken (zoals: actief luisteren, hoor en wederhoor, doorvragen, terugkoppelen en tekst samenvatten)
...kan een leuk moment van vorig jaar in de klas benoemen en omschrijven
...kan een persoonlijke emotie koppelen aan een moment
...leert dat terugblikken belangrijk is
...leert dat aandacht aan elkaar besteden belangrijk is voor een positieve start met je groep


Burgerschap
Met deze les werk je aan de volgende actuele burgerschapskerndoelen:
 • Kerndoel 1. Veilige schoolcultuur:
 • Zorgen voor een veilige schoolomgeving met aandacht voor diversiteit en inclusie.
 • Stimuleren van kritische denkvaardigheden, morele en ethische oordeelsvorming en het offline en online respectvol communiceren daarover.
 • Samen met de leerlingen vormgeven van een democratische cultuur
 • Kerndoel 2. Diversiteit:
 • Verkennen van en reflecteren op de eigen offline en online identiteit in relatie tot anderen
 • In gedrag rekening houden met ervaringen en perspectieven van anderen
 • Kerndoel 5. Democratische betrokkenheid
 • Communiceren op respectvolle wijze

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Happy New Year!

De eerste weken na de kerstvakantie bieden een uitgelezen kans om met je klas een frisse, sprankelende start te maken. Niet voor niets staan deze weken bekend als de Zilveren Weken. Een waardevolle periode in het schooljaar, die de gelegenheid geeft om terug én vooruit te kijken. Ga aan de slag met de les 'Happy New Year!' en bouw samen aan jullie positieve groepsdynamiek!

Slide 2 - Tekstslide

Hoe was jullie vakantie?

Klassikaal: Jullie hebben elkaar twee weken niet gezien. Tijd om eens even bij te kletsen en en meteen goed van start te gaan met de groepsdynamiek. In deze les gaan we aan de slag met twee opdrachten over de kerstvakantie en ook over het afgelopen jaar!

Wil iemand om te beginnen iets delen over het meest bijzondere, leukste of gekste wat je hebt gedaan? 

Let op: hou het kort want we gaan zo de diepte in!


Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 1: Interview

De leerlingen gaan elkaar interviewen in tweetallen. Vervolgens gaan zij dit met elkaar uitwisselen in viertallen, door te vertellen wat zij net van hun klasgenoot hebben gehoord.

Zijn jullie er klaar voor? Let's go!

Slide 4 - Tekstslide

Hoe was jouw oud en nieuw? 

Klassikaal: Jullie gaan elkaar in tweetallen ondervragen over wat je met oud en nieuw hebt gedaan. Doe dit als een echte interviewer; vraag veel door en probeer leuke details over de vakantie boven tafel te krijgen!

Vraag door met behulp van onderstaande vragen: 

"Kun je dat uitleggen?" 
"Kun je een voorbeeld geven?" 
"Wat gebeurde er toen?" 
"Hoe was dat voor jou?"

Stel nog meer vragen over het onderwerp en vraag door op de antwoorden van je klasgenoot. Moedig je klasgenoot aan om dieper in te gaan op bepaalde aspecten.

Vat kort samen wat er besproken is tijdens het interview. Dan geef je jouw klasgenoot de kans om nog iets toe te voegen of te vertellen.

 


Slide 5 - Tekstslide

Wat heeft de ander verteld?

In viertallen: Probeer zo gedetailleerd mogelijk te vertellen aan een ander tweetal wat jouw klasgenoot heeft meegemaakt en beleefd heeft met oud en nieuw. Je hebt je klasgenoot net geïnterviewd, dus als het goed is weet je precies wat er is gebeurd!

Slide 6 - Tekstslide

Vertel!

De leerlingen presenteren in viertallen elkaars verhalen. Leerling 1 vertelt wat leerling 2 heeft gedaan en andersom, vervolgens vertelt leerling 3 over leerling 4 en andersom.

Probeer ook vragen uit de klas te beantwoorden die worden gesteld over het verhaal van je klasgenoot. 

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht 2: Het leukste moment van vorig jaar in de klas?!

Deze opdracht gaat over een moment van vorig jaar in de klas dat je echt is bijgebleven. Iets dat jij het leukste moment van het jaar vond.

We gaan in een paar stappen dit moment onder de loep nemen!Slide 8 - Tekstslide

Stap 1: Schrijf je moment op!

Deel de werkbladen en pennen/potloden uit. 

Individueel: Vraag de leerlingen voor zichzelf op te schrijven wat voor hen het beste schoolmoment van het vorige jaar was. Het gaat om positieve gebeurtenissen of activiteiten die in de klas zijn gebeurd. Het kan van alles zijn. Wanneer voelde je je fijn in de klas. Wanneer hadden jullie grote lol? Of hebben jullie iets gaafs bereikt met z'n allen? 

Let op: Het gaat om gebeurtenissen binnen het klaslokaal: want juist die dingen gaan over de groepsdynamiek. 
(De intocht van Sinterklaas op het plein kan natuurlijk enorm gezellig zijn geweest, maar dat is niet per sé een moment van jullie klas, of leerlingen!)

En let op: hou het voor jezelf!

Slide 9 - Tekstslide

Stap 2: Hoe voelde jij je?

Individueel: Kies bij stap 2 op je werkblad het gevoel wat het beste past bij dat moment. Waarom vond het dat zo'n leuk moment? Wat maakt het bijzonder en leuker dan andere momenten?

Je mag natuurlijk ook vinden dat er een ander woord beter bij past. Schrijf deze dan op. Schrijf in het vakje er naast waarom je dit gevoel hebt gekozen en dat zo leuk vond. Slide 10 - Tekstslide

Stap 3: Uitwisselen!

In tweetallen: Zoek een maatje en vertel elkaar wat jij het leukste moment vond en welk gevoel daarbij hoort.
Jullie hebben net geoefend met interviewen, dus laat maar zien dat je dat kan!

Vraag goed door of dat gevoel de ander altijd blij maakt of dat dit een bijzonder moment was. 

Bijvoorbeeld: 
"Vind jij spannende dingen altijd leuk?" "Wanneer nog meer?"
"Zou je vaker spannende dingen willen doen?"

Slide 11 - Tekstslide

Wat een verzameling mooie momenten! 

Optie 1: Je kunt ervoor kiezen om deze opdracht klassikaal na te bespreken. Hang bijvoorbeeld alle briefjes met mooie momenten zichtbaar op aan het bord of in de klas. Zijn er overeenkomsten in de momenten? Wie heeft er iets heel onverwachts?

Optie 2: Je kunt het ook klein houden door alle papiertjes te laten inleveren en in een doosje te doen. Vertel dat je deze momenten allemaal gaat doorlezen en hier inspiratie uit gaat halen voor dit jaar!
Aan het eind van dit jaar kunnen jullie evalueren of er nog meer van dit soort mooie momenten zijn geweest voor iedereen.

TIP: Dit zijn de momenten waar de leerlingen een goed gevoel bij hebben. Vertel de klas dat je goed zal kijken naar waar iedereen blij van wordt. De uitdaging voor de leerkracht is om deze als inspiratie te gebruiken voor nieuwe activiteiten.
Maak de rest van het jaar gebruik van deze activiteiten. Bijvoorbeeld wanneer er een dipje in de sfeer zit, iedereen weer even op scherp gezet moet worden, of juist wanneer jullie willen vieren dat jullie zo’n leuke groep zijn!

Slide 12 - Tekstslide

Hoe was het?

Reflecteer samen met de leerlingen op deze les. Maak eventueel gebruik van de onderstaande vragen.
 • Hoe vond je het om geïnterviewd te worden over oud en nieuw?
 • Vond je het lastig om je klasgenoot te interviewen?
 • Hoe vond je het om na te denken over leuke momenten in de klas van vorig jaar?
 • Vond je het lastig om een gevoel aan het moment te koppelen?
 • Heb je iets bijzonders gehoord van een klasgenoot?
 • Enz.


Slide 13 - Tekstslide

Einde van de les

Slide 14 - Tekstslide

Evaluatie

We zijn bij Respect Foundation heel blij met alle reacties, tips en feedback op onze lessen. We zijn altijd op zoek naar verbeterpunten. Vul onderstaande vragenlijst in. Als docent of samen met je klas!

Klik op de link!