Burgerschap Les 1 Kritisch denken

Burgerschap 
Week 4 
Wat is Burgerschap?
Kritisch denken
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Burgerschap 
Week 4 
Wat is Burgerschap?
Kritisch denken

Slide 1 - Tekstslide

Programma
- Leerdoelen
- Burgerschap
- Kritisch denken

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
- Je weet waar Burgerschap (ongeveer) over gaat
- Je kent de vier dimensies van Burgerschap
- Je kent het doel van de lessen van Burgerschap
- Je weet wat 'kritisch denken' is 
- Je weet waarom je kritisch moet blijven

Slide 3 - Tekstslide

Burgerschap

Slide 4 - Woordweb

 Burgerschap
Burgerschap gaat over de maatschappij waarin jij leeft. Jij bent hier onderdeel van.
De lessen gaan bijv. over:
- Normen en waarden
- Jouw rol in de maatschappij
- Andere culturen en religies
- Mensenrechten
- Politiek
- Etc.

Slide 5 - Tekstslide

Burgerschap
Belangrijkste doel: dat jij als burger nadenkt over bepaalde zaken, die spelen in de maatschappij. Maar ook, dat je actief deel kan nemen aan de (wereld)maatschappij.

Hiervoor zijn bepaalde vaardigheden en is bepaalde kennis nodig. Dit gaan we behandelen tijdens Burgerschap.

Slide 6 - Tekstslide

Vier dimensies
 • Sociaal-maatschappelijke
 • economische
 • politiek-juridische
 • dimensie vitaal burgerschap

Slide 7 - Tekstslide

We beginnen met 

   

Kritisch denken

Slide 8 - Tekstslide

Wat is kritisch denken?

Slide 9 - Woordweb

Denkvaardigheden
een soort gereedschap bij het denken

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Waarom "Kritisch denken"

Slide 12 - Open vraag

Kritisch denken is een belangrijke vaardigheid

In de maatschappij wordt een grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid van je verwacht. Je moet steeds meer zelf organiseren en oplossen. Je eigen mening, oordeel en beslissingen worden dus steeds belangrijker. Kritisch denken helpt je hier bij.

Slide 13 - Tekstslide

Bij kritisch denken moet je...
 • je mening kunnen geven met argumenten
 • jezelf kunnen verplaatsen in het standpunt van iemand anders
 • kunnen beoordelen of nieuws betrouwbaar is
 • weten waar je bruikbare informatie haalt 


Je leert dus wat kritisch denken is, welke denkvaardigheden er zijn en hoe je informatiebronnen op betrouwbaarheid checkt

Slide 14 - Tekstslide


Bij kritisch denken gaat het om...
A
het altijd innemen van een standpunt dat afwijkt van de groep.
B
nooit tevreden zijn.
C
dat je zelfstandig nadenkt en dat je een mening en beslissingen bedenkt op basis van argumenten
D
een vaardigheid waarbij je jezelf aanleert zo simpel mogelijk na te denken zonder enige moeite.

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Video

1

Slide 17 - Video

03:12
Welke persoon was het meest kritisch?
meisje 1
Jongen
meisje 2

Slide 18 - Poll

Wat deed meisje 1 dat het andere meisje en de jongen NIET deden?

Slide 19 - Open vraag

Kritisch denken 
 • Onderzoeken
 • Meningen vergelijken
 • Eigen standpunt innemen

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Welke dimensie?
A
Politieke
B
Sociaal-maatschappelijke
C
Politiek-juridische
D
Vitaal

Slide 23 - Quizvraag

Welke dimensie?
A
Economische
B
Sociaal-maatschappelijke
C
Politiek-juridische
D
Vitaal

Slide 24 - Quizvraag

Welke dimensie?
A
Economische
B
Sociaal-maatschappelijke
C
Politiek-juridische
D
Vitaal

Slide 25 - Quizvraag

Wat heb je
vandaag geleerd?
(kort)

Slide 26 - Woordweb