Nederlands Film Festival: Dojo

Dojo
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
FilmeducatieBeeldende vormingBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Deze filmles is speciaal voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool, ter voorbereiding op de film ‘Dojo’ tijdens het Nederlands Film Festival. In deze les maken de leerlingen kennis met alle manieren waarop films verhalen kunnen vertellen, en komen zij hiermee goed voorbereid naar het festival. 
 In de film ‘Dojo’, staan thema’s zoals vriendschap, sport en groepsdruk centraal. Middels het kijken naar korte fragmenten uit de film, en door het uitvoeren van de bijbehorende actieve opdrachten en gespreksvormen, duiken de leerlingen met deze les in deze onderwerpen, en leren zij door samen in gesprek te gaan en actief bezig te zijn meer over film. Op een speelse manier leren zij zo alles wat zij zien open in de groep te bespreken. Dit helpt de leerlingen om zich goed te verbinden met wat ze hebben ervaren tijdens het kijken naar de fragmenten uit de films.

Instructies

Deze les bestaat uit 3 verschillende werkvormen die je los van elkaar kunt uitvoeren. Op deze manier kun je de les opdelen en eenvoudig op verschillende momenten opdrachten maken, bijvoorbeeld verspreid over een aantal dagen. 

- Wil je de leerlingen introduceren met het thema van de film - doe dan werkvorm 1

- Wil je met de leerlingen dieper in het thema duiken en een actieve opdracht maken - doe dan werkvorm 2

- Wil je dat leerlingen zelf aan de slag gaan met een actieve opdracht en ingaan op de rol van verschillende filmmakers - doe dan werkvorm 3


Opbouw van de les:
De les bestaat uit docenten notities, hierin staan alle vragen, opdrachten en aanvullende informatie, deze vind je in de gele notities bij de slides. Daarnaast vind je in de bijlage een PDF waarin de docentennotities gebundeld zijn. Je kan de PDF erbij houden wanneer je de les geeft. 

In de slides staan knoppen, achter deze knoppen staan vragen en extra informatie voor de leerlingen, deze kan je open klikken. 

Onderdelen in deze les

Dojo

Slide 1 - Tekstslide

Lesinhoud 

Met deze interactieve filmles bereiden jullie jezelf voor op het bekijken van de film Dojo tijdens het Nederlands Film Festival.

Dojo gaat over de 13-jarige Brandon die verstrikt raakt in een jeugdbende uit zijn buurt. Na een inbraak in de judoschool krijgt hij kans om zijn leven te beteren. Maar zo makkelijk is het niet om het straatleven achter te laten. In deze film staan de thema’s ‘vriendschap’, ‘sport’ en ‘groepsdruk’ centraal.

Door fragmenten te bekijken uit de film en de bijbehorende opdrachten en gespreksvormen uit te voeren, leren jullie meer over film als medium en duiken jullie dieper in de thema’s uit deze film.

Vraag of opdracht
Extra informatie
Tips

Slide 2 - Tekstslide

Legenda

In de les staan knoppen die je open kunt klikken. Hierin staan vragen of extra informatie voor de leerlingen. Lees dit aan hen voor.

In de gele notities vind je uitgebreide uitleg over de werkvormen en extra docenteninformatie.

Slide 3 - Video

Werkvorm 1: Introductie op Dojo

Deze opdracht dient ter introductie met het thema van de film Dojo.

Stap 1: Bekijk het fragment uit de eerste paar minuten van de film. 

Stap 2: Bespreek daarna de vragen op de volgende slide.

Dojo
De film die jullie op het Nederlands Film Festival gaan kijken gaat onder andere over de onderwerpen vriendschap, slechte invloeden en groepsdruk wat betekenen deze begrippen voor jullie?

Wat is vriendschap?
 • Jullie hebben net naar een fragment uit Dojo gekeken, wat viel jullie hieraan op? Wat gebeurde er in het fragment?
 • Jullie zagen de 'vrienden' van Brandon. Zijn deze vrienden wel goed voor hem?
 • Wanneer noem je iemand een vriend?
 • Waar moet een vriendschap aan voldoen? Wat vinden jullie belangrijk om terug te zien in een vriendschap met iemand anders?
 • Heb je ooit negatieve invloed van vrienden ervaren? Hoe reageerde je daarop?

Slide 4 - Tekstslide

Werkvorm 1: Introductie op Dojo

Jullie hebben zojuist gekeken naar een fragment uit de eerste paar minuten van de film. 

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen:
 • De film die jullie op het Nederlands Film Festival gaan kijken gaat over vriendschap, slechte invloeden en je losmaken van je omgeving. Wat betekenen deze begrippen voor jullie?
 • Jullie hebben net naar een fragment uit Dojo gekeken, wat viel jullie hieraan op? Wat gebeurde er in het fragment?
 • Jullie zagen de 'vrienden' van Brandon. Zijn deze vrienden wel goed voor hem?
 • Wanneer noem je iemand een vriend?
 • Waar moet een vriendschap aan voldoen? Wat vinden jullie belangrijk om terug te zien in een vriendschap met iemand anders?
 • Heb je ooit negatieve invloed van vrienden ervaren? Hoe reageerde je daarop?

Vragen die je kan stellen om nog dieper in het onderwerp te duiken:

 • Wat denken jullie dat de gevolgen kunnen zijn van het volgen van slechte vrienden?
 • Heb je wel eens groepsdruk ervaren van vrienden? Hoe voelde dat?
 • En hoe kunnen we onszelf beschermen tegen negatieve groepsdruk?
 • Moet je erbij horen om vrienden met iemand te kunnen zijn? En waarom hebben we soms het gevoel erbij te moeten horen?
 • Hoe kun je bepalen of een vriendschap een positieve of negatieve invloed op je leven heeft? Zijn er tekenen waar je op kunt letten?

Slide 5 - Video

Werkvorm 2: Filmtrailer


Stap 1: Bekijk de trailer van Dojo.

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen:
 • Wie weet waar een trailer voor bedoeld is?
Mogelijk antwoord: Een trailer is bedoeld om de kijker te overtuigen om de film te gaan bezoeken. Het geeft de kijker een eerste idee van waar een film over gaat. Fragmenten uit de film worden samengevoegd, zonder het hele verhaal weg te geven. Daarnaast moet de trailer nieuwsgierigheid en spanning oproepen bij de kijker.

 • Welk gevoel heb je over de film nu je de trailer hebt gezien?
 • Wat ben je op basis van de trailer te weten gekomen over de film?

Stap 2: Ga naar de volgende slide om verder te gaan met de opdracht.

Hoe maak ik een storyboard?
 • Gebruik potlood en papier en verdeel het papier in 4 vakjes.
 • Begin met het kort omschrijven van een scenario of verhaal en verdeel het in 4 verschillende scènes.
 • Bepaal de belangrijkste scènes die je wilt tonen en maak tekeningen van elke scène op het papier.
 • Plaats de tekeningen in de juiste volgorde om het verhaal te vertellen.
 • Voeg eventueel tekst of notities toe om de acties of bewegingen van de personages te beschrijven.
Wat is een storyboard?
Een storyboard is een visuele opzet van een beeldenreeks, opgedeeld in afzonderlijke frames of kaders. Elk kader bevat visuele aanwijzingen, regieaanwijzingen, dialogen of andere relevante details. Een storyboard lijkt vaak wat op een stripverhaal, met schetsen van scènes en personages op elk kader. Een storyboard wordt gebruikt in films om het verhaal te plannen. Door het maken van een storyboard weten filmmakers wat ze nodig hebben voor een bepaalde scène en wat er allemaal gebeurt in een scène. 
Inspiratievragen
 • Wie zijn de twee kinderen uit jullie film?
 • Welke gebeurtenis vindt er plaats tussen hen? Is dit bijvoorbeeld iets spannends, verdrietigs of angstigs?
 • Waar speelt het verhaal zich af? Bepaal de locatie(s)
 • Hoe zorg je ervoor dat mensen deze film willen gaan kijken? Waarmee trek je de aandacht? 
 • Wat is er allemaal nodig in een trailer? Denk aan een titel, een aftiteling, et cetera. 
 • Welke titel krijgt jullie film? 
Doe-opdracht: een eigen filmtrailer
Maak in viertallen een storyboard voor een eigen filmtrailer die gaat over een vriendschap tussen twee kinderen: in deze vriendschap vindt een gebeurtenis plaats waardoor de vriendschap op het spel gezet wordt. 

Teken het verhaal in vier vakjes, en bouw het verhaal op: 
 • Het begin: waarin je duidelijk maakt dat de twee kinderen vrienden zijn. 
 • Het midden: hierin vindt de gebeurtenis plaats. 
 • Het einde: hierin verbeeld je het gevolg van deze gebeurtenis. 

Slide 6 - Tekstslide

Werkvorm 2: Filmtrailer

Benodigdheden:
 • A3-papier 
 • Potloden

Doe-opdracht: maak een eigen filmtrailer
Om dieper in het thema ‘vriendschap’ te duiken en meer te leren over hoe je spanning vasthoudt in een film, gaan de leerlingen in viertallen een storyboard maken voor een eigen filmtrailer. De trailer gaat over een vriendschap tussen twee kinderen. In deze vriendschap gebeurt er vervolgens iets.

Stap 1: De leerlingen gaan in hun groepje brainstormen over een fictief verhaal rondom vriendschap. Alles mag en alles kan. Stimuleer de leerlingen om zo creatief mogelijk te zijn. Het thema ‘vriendschap’ moet duidelijk terug te vinden zijn in het verhaal. Gebruik hiervoor de 'inspiratievragen.'

Stap 2: De leerlingen maken na het brainstormen samen een storyboard, waarin zij het verloop van de trailer tekenen. Gebruik de uitleg “Hoe maak ik een storyboard”.


Afsluiting: Laat de leerlingen hun storyboards aan elkaar presenteren.

Voorbeeldvragen die je aan de leerlingen kunt stellen:
 • Wat gebeurt er in jullie film?
 • Hoe loopt het verhaal af?
 • Waarom hebben jullie deze keuze gemaakt?

De drie rollen
De scenarioschrijvers: Schrijft het verhaal van de film, bedenkt de gebeurtenissen en creëert de personages.

De Cameraman: Filmt alle gebeurtenissen. En gebruikt hierin verschillende standpunten, bewegingen, zoomt in/ zoomt uit. 

De Acteurs: Spelen de personages in de film.
Doe-opdracht: Filmbrillen
In deze opdracht kruipen de leerlingen in de huid van verschillende filmmakers. De leerlingen worden onderverdeeld in drie rollen: de cameramannen, de scenarioschrijvers, en de acteurs. 

Vanuit jouw rol ga je een stukje van de film bekijken. En bespreken we daarna wat je is opgevallen.
Door welke bril kijk je?
De cameramannen: Let op het gebruik van de camera, hoe is de scène vastgelegd, welke bewegingen maakt de camera en zoomt de camera in of uit. 

De acteurs: Let op acteerprestaties en de emoties.

De scenarioschrijvers: Let op het verhaal en de dialogen (de zinnen die ze zeggen). Hoe is het verhaal opgebouwd?

Slide 7 - Tekstslide

Werkvorm 3: Filmbrillen 

Zoals jullie net al hebben ervaren, komt er bij het maken van een film heel erg veel kijken. Er zijn ontzettend veel mensen bij betrokken: een regisseur, verschillende acteurs, een scenarioschrijver, iemand die de film monteert, cameramannen en ga zo maar door.

Met deze opdracht kruipen jullie in de huid van filmmakers en de verschillende beroepen die er in het filmvak bestaan. Hiervoor kijken jullie naar een fragment uit de film Dojo, waarna jullie deze in groepjes gaan bespreken.

Stap 1: Verdeel de volgende drie beroepen over de leerlingen:
 • De cameramannen
 • De acteurs 
 • De scenarioschrijvers
De leerlingen gaan vanuit hun gekozen beroep de film bekijken.


Stap 2: Zodra alle beroepen zijn verdeeld, maak je groepjes van drie, waarbij er één persoon van elk beroep in het groepje zit. Loop samen met de leerlingen door de beschrijvingen van de verschillende vakgebieden.

Ieder groepje bestaat dus uit: een cameraman , een scenarioschrijver en een acteur.


Stap 3: Leg aan de leerlingen uit dat zij naar een fragment uit film gaan kijken en dat het de bedoeling is dat zij kijken met hun ‘eigen’ beroep in gedachten.

Stap 4: Bekijk op de volgende slide het fragment uit Dojo.

Slide 8 - Video

Werkvorm 3: Filmbrillen

Stap 1: De leerlingen kijken vanuit hun rol naar het fragment. Als leerlingen het fijn vinden kunnen zij aantekeningen maken tijdens het kijken naar het fragment. 

Stap 2: Bespreek daarna de vragen op de volgende slide.
Reflectievragen
Wat viel je op aan jouw rol: 
 • De acteurs: wat viel je op de manier van praten van de acteurs? Hoe waren de emoties? Wat zag je op de gezichten? 

 • De cameramannen: hoe werd de camera gebruikt? welke bewegingen maakte de camera? 

 • De scenarioschrijvers: waar ging de scène over, wat viel je op aan het verloop van de scène, wat was de belangrijkste gebeurtenis?


Afsluiting
 • Paste de rol die je had bij jou of was er een andere rol dat jou ook had aangesproken?
 • Wat is jullie conclusie over de film en hoe ervaarde jullie het om vanuit dit perspectief naar de film te kijken?

Slide 9 - Tekstslide

Werkvorm 3: Filmbrillen

Stap 1: Na het kijken van het fragment schrijft ieder groepje (bestaande uit de 3 verschillende beroepen) een kort verslag van ca. 50 woorden waarin de drie verschillende functies besproken worden en wat zij terug zagen in het fragment. Gebruik hiervoor de “reflectievragen”.


Afsluiting: Laat daarna ieder groepje kort presenteren. 
Wat viel hen op vanuit hun beroep?
Waren er groepjes die iets heel anders zagen?
 • Paste de rol die je had bij jou of was er een andere rol dat jou ook had aangesproken?
 • Wat is jullie conclusie over de film en hoe ervaarde jullie het om vanuit dit perspectief naar de film te kijken?

Slide 10 - Video

Werkvorm 4: Educatievideo acteren

Nu jullie verschillende vakgebieden binnen de filmindustrie hebben onderzocht, duiken we samen met iemand uit de film nog dieper in de rol van 'acteren'.

Emmanuel Ohene Boafo wil graag kennis met jullie maken. Hij speelt de rol van Kai, de baas van de Dojo waar Brandon inbreekt.

Speel de video af en voer de opdracht die hij heeft uit.

Slide 11 - Tekstslide

Leer meer met het NFF

Door het bekijken van de fragmenten en het uitvoeren van de opdrachten, hebben jullie alvast kennisgemaakt met de films die jullie op het Nederlands Film Festival gaan bekijken.  

Wil je nog meer doen met filmeducatie in de klas?
Neem dan eens een kijkje in het lesmateriaal van het NFF, voor meer filmlessen in de klas. 

Of schrijf je in voor de onderwijsnieuwsbrief, om op de hoogte gehouden te worden over ons educatieprogramma en voor tips en tricks voor filmeducatie in je klas!

Veel plezier op het Nederlands Film Festival!