T4: Prepositions

Prepositions
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 3

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Prepositions

Slide 1 - Tekstslide

Today's plan:

- Prepositions of place 
- Prepositions of time
- Quiz time

Lesson goal: I can use prepositions of time and place.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Prepositions of place

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Voorzetsels van plaats
  • Je gebruikt voorzetsels van plaats om aan te geven waar iemand is. 

  • Bijvoorbeeld:

  • De muis staat achter de bank
  • The mouse is behind the couchSlide 7 - Tekstslide

Voorbeeld:
  • I'm standing behind the chair.

  • I'm standing in front of the chair.

  • I'm standing next to the chair.

  • I'm standing between the chairs.

  • I'm standing on the chair.

Slide 8 - Tekstslide

Voorzetsels van plaats


Leer deze uit je hoofd!


Slide 9 - Tekstslide

Plaats de voorzetsel in het huisje
in
above
behind
in front of
next to

Slide 10 - Sleepvraag

2

Slide 11 - Video

Kies de juiste voorzetsel van plaats:

There was a boy ____the window.
A
at
B
in
C
on
D
between

Slide 12 - Quizvraag

Kies de juiste voorzetsel van plaats:

Do you take sugar __ your coffee?
A
at
B
on
C
in
D
above

Slide 13 - Quizvraag

01:50
Hoe vertaal je: ik zit op school nu
A
I am at school now
B
I am on school now

Slide 14 - Quizvraag

02:15
Hoe vertaal je: ik zie je bij de bioscoop.
A
I will see you by the cinema.
B
I will see you at the cinema.

Slide 15 - Quizvraag

Prepositions of time

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

IN gebruik je voor: eeuwen, jaren, maanden en langere tijdsperiodes
examples: in 2018, in June, in the past

ON gebruik je voor: dagen, data
examples: on Tuesday, on my birthday, on Christmas day

Slide 18 - Tekstslide

AT gebruik je voor: precieze tijden
examples: at 12 o'clock, at noon, at sunrise, at the moment
Uitzondering: at night, at the weekend, at Christmas

Slide 19 - Tekstslide

Prepositions of Time

Slide 20 - Tekstslide

She left ........ February.
A
In
B
At
C
On

Slide 21 - Quizvraag

We had dinner ...... the afternoon.
A
at
B
in
C
on

Slide 22 - Quizvraag

Her birthday is ...... 12 October.
A
at
B
in
C
on

Slide 23 - Quizvraag

We arrived ..... 5 o'clock .... Wednesday ..... 2005.
A
on, in, at
B
at, on, in
C
in, at, on

Slide 24 - Quizvraag

..... summer we often go swimming.
A
on
B
in
C
at

Slide 25 - Quizvraag

Our next lesson begins ..... two this afternoon.
A
on
B
in
C
at

Slide 26 - Quizvraag

Do you go to church ..... Sundays?
A
on
B
in
C
at

Slide 27 - Quizvraag

.... Easter Monday
A
in
B
on
C
at

Slide 28 - Quizvraag

.... 4th of July
A
in
B
on
C
at

Slide 29 - Quizvraag

We never do our homework ..... the evenings.
A
at
B
in
C
on

Slide 30 - Quizvraag

The cat usually sleeps ___ night.

Slide 31 - Open vraag

Drag me ..............
Too Good ..... Goodbyes
................... Control
Shape .............. You
Writing's ............. the Wall
Take me ................ Church
.............. the Name of Love
Down
At
Under
Of
On
To
In

Slide 32 - Sleepvraag

IN
ON
AT
The Evening, The morning
Winter, 2006, July

Wednesday, My birthday,
Sunday morning, Saturday, 
July 2nd, Christmas
the tapas restaurant, night, midday, 12:30

Slide 33 - Sleepvraag

I was born ............ January.
A
In
B
On
C
At
D
By

Slide 34 - Quizvraag

All my friends are coming ............... my party.
A
In
B
On
C
To
D
By

Slide 35 - Quizvraag

I have never been .......... TV.
A
In
B
On
C
At
D
To

Slide 36 - Quizvraag

I always go skiing ........ the winter.
A
In
B
On
C
At
D
To

Slide 37 - Quizvraag

The exercise is ........ page 53.
A
In
B
On
C
At
D
To

Slide 38 - Quizvraag

Goals achieved?
I can use prepositions of time and place correctly in sentences?
A
Yes
B
No
C
Not sure
D
Help me pleeeeeaaasse

Slide 39 - Quizvraag

Slide 40 - Tekstslide