P2-les2-Sociale ongelijkheid

Sociale ongelijkheid
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Sociale ongelijkheid

Slide 1 - Tekstslide

Wat weten we nog van de vorige keer?
Dilemma van de collectieve actie? Free riders?

Slide 2 - Tekstslide

Wat willen we vandaag bereiken?
- Kennismaken met het kernconcept sociale ongelijkeid.
- Je kunt de 3 soorten sociale ongelijkheid noemen.
- Kennismaken met de begrippen sociale stratificatie, sociale mobiliteit, positietoewijzing en positieverwerving.

Slide 3 - Tekstslide

KERNCONCEPT Sociale ongelijkheid (1)
Een situatie waarin                       tussen mensen in al dan niet                         kenmerken, consequenties hebben voor hun maatschappelijke               en leiden tot een ongelijke                    van schaarse en hooggewaardeerde            , van waardering en                                            .
verschillen
aangeboren
zaken
verdeling
positie
behandeling

Slide 4 - Sleepvraag

Zet de volgende personen op volgorde van maatschappelijk positie.

Slide 5 - Tekstslide

Hoogste
Hoog
Midden
Laagste
Laag

Slide 6 - Sleepvraag

1. Noem 3 redenen die een rol spelen bij de volgorde van maatschappelijke positie die jij hebt gemaakt.
2. Welke belangrijke kenmerken van deze personen zijn aangeboren?
3. Welke kenmerken zijn niet-aangeboren?

Slide 7 - Tekstslide

Veel zaken zijn ongelijk verdeeld in de wereld. Noem 5 zaken die ongelijk verdeeld zijn als je jezelf vergelijkt met de persoon die naast je zit of vergeleken met een ander persoon ergens op de wereld.

Slide 8 - Open vraag

Welke soort sociale ongelijkheid?
- Ongelijke verdeling van macht

- Ongelijke verdeling van bezit 
(schaarse en hoog gewaardeerde zaken)

- Ongelijke verdeling van status 
(waardering of ongelijke behandeling)

Slide 9 - Tekstslide

Sociale mobiliteit
Sociale stratificatie
Positieverwerving
Positietoewijzing
Maatschappelijke oorzaken waardoor een persoon in een bepaalde positie terechtkomt.
De mogelijkheid van individuen om verandering aan te brengen in hun maatschappelijke positie
Het verkrijgen van een maatschappelijke positie door de eigen bijdrage van een persoon .
Een verdeling van de maatschappij in groepen, waartussen sociale ongelijkheid bestaat

Slide 10 - Sleepvraag

Hoe herken je sociale ongelijkheid 
in de tekst hieronder?

Afrika is het jongste continent van de wereld: de gemiddelde leeftijd is 20 jaar en 'investeren in de jeugd' was dan ook een passend thema van de Afrikatop. Naast Afrikaanse leiders waren er ook Europese leiders aanwezig. Zij wilden praten over het stoppen van migratie naar de Europese Unie. En daar wilden ze best voor betalen.  In 2015 is de EU al begonnen met het neerleggen van geld in een speciaal fonds. Het zogenaamde EU Emergency Trust Fund is gericht op het aanpakken van de oorzaken van migratie. Geld gaat naar verschillende projecten, onder andere het opvangen van vluchtelingen, zorgen voor veiligheid en het creeren van banen, zodat minder mensen de behoefte zullen hebben om te emigreren.

Sociale ongelijkheid: Een situatie waarin verschillen tussen mensen in al dan niet aangeboren kenmerken, consequenties hebben voor hun maatschappelijke positie en leiden tot een ongelijke verdeling van schaarse en hooggewaardeerde zaken, van waardering en behandeling.

Slide 11 - Tekstslide

KERNCONCEPT Sociale ongelijkheid (2)

Een situatie waarin (1) tussen mensen in al dan niet (2), consequenties hebben voor hun (3) en leiden tot een (4) van schaarse en hooggewaardeerde zaken, van waardering en behandeling.

Slide 12 - Open vraag