Paragaaf 7.2 Ondernemingen in de tijd DEF (VWO 3)

Paragaaf 7.2 Ondernemingen in de tijd (VWO 3)
LV3d
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Paragaaf 7.2 Ondernemingen in de tijd (VWO 3)
LV3d

Slide 1 - Tekstslide

Planning
- Terugblik paragaaf 7.1
- Aan de slag met 7.2! 
- Terugblik en afsluiting 

Slide 2 - Tekstslide

Huiswerk bespreken! 
- Lees paragaaf 7.1 door en maak de opdrachten 4 T/M 10 en 14 T/M 17. 

Heb je vragen? Dan mag je ze altijd stellen. 

Slide 3 - Tekstslide

Ruilen jullie wel is over de tijd? Hebben jullie daar een voorbeeld van?

Slide 4 - Woordweb

Het gemiddelde prijspeil is in 2014 €20,11 euro. Dit is tevens het basisjaar. In 2016 is het gemiddelde prijspeil €23,06 euro. Wat is het prijsindexcijfer in 2016?

Slide 5 - Open vraag

Opdracht 12 uit het boek. Wat is de reële rente bij deze opdracht?

Slide 6 - Open vraag

Leerdoelen paragaaf 7.2
- Je kunt uitleggen hoe investeringen in innovaties bijdrage aan ruilen over de tijd. 
- je kunt de verschillende soorten innovaties toepassen en herkennen in praktijksituaties. 

Slide 7 - Tekstslide

Investeren
- Investeren in innovaties (kaptiaalgoederen)
- concurrentie en marktaandeel
- Research en development 
- Rendement verhogen door investeringen (ruilen over de tijd)
- Rendement  = Opbrengst van investering: totale investering x 100%

Slide 8 - Tekstslide

Innovaties (1)
- Vernieuwingen of verbeteringen
- Productinnovatie (Vernieuwing product)
- procesinnovatie  (Productieproces)
- Basisinnovatie (Basis voor andere innovaties)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Innovaties (2)
- Arbeidsbesparende innovatie (ticketmachine)
- Kapitaalbesparende innovatie ( TV)
- Natuur- en milieubesparende innovatie (Uitstoot auto)

Slide 11 - Tekstslide

timer
10:00
Groep 1
Welke grote innovaties zijn volgens jullie actueel bij grote multinationals? Zoek in tweetallen bij elke innovatie een actueel voorbeeld en leg het verband uit tussen innovaties en ruilen over de tijd.

Slide 12 - Woordweb

Groep 2

Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag! 
- Leerdoel 1: Opdracht 5,6,7,9 en 11. 
- Leerdoel 2: Opdracht 4,8 en 11. 


Heb je vragen? Steek dan je vinger op. 

Slide 14 - Tekstslide

Leerdoelen paragaaf 7.2
- Je kunt uitleggen hoe investeringen in innovaties bijdrage aan ruilen over de tijd. 
- je kunt de verschillende soorten innovaties toepassen en herkennen in praktijksituaties. 

Slide 15 - Tekstslide

Terugblik en afsluiting
- Terugblik 7.1
- Paragaaf 7.2
- Aan de slag! Hoe? Waarom?
- terugblik les 
- Volgende les! 

Slide 16 - Tekstslide