cross

NOVA H5_1 les 1 Gefractioneerde destillate van aardolie

H5.1 Aardolie
LES 1 GEFRACTIONEERDE DESTILLATIE


HAVO4
NOVA H5 Koolstof als basis
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H5.1 Aardolie
LES 1 GEFRACTIONEERDE DESTILLATIE


HAVO4
NOVA H5 Koolstof als basis

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
In deze les leer je
  • het principe van gefractioneerde destillatie
  • welke fracties hierbij ontstaan en hun toepassing
  • de formules van alkanen

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Is gefractioneerde destillatie een scheiding of een chemische reactie? Leg je antwoord uit.

Slide 5 - Open vraag

Een fractie die op een bepaalde hoogte uit de kolom komt, is
A
een mengsel met een kookpunt
B
een mengsel met een kooktraject
C
een zuivere stof met een kookpunt
D
een zuivere stof met een kookpunt

Slide 6 - Quizvraag

Hoe sterker de binding tussen de moleculen, hoe hoger het kookpunt. Sleep het antwoord naar de juiste plek
grote moleculen
kleine moleculen

Slide 7 - Sleepvraag

Je hoeft de temperatuur en de plek van elke fractie niet uit je hoofd te leren.

Je moet wel weten waar de temperatuur
     hoog/laag is en de moleculen groot/klein

Slide 8 - Tekstslide

Leg op microniveau uit dat de stoffen die bovenin de kolom verlaten een laag kookpunt hebben

Slide 9 - Open vraag

Aardolie is een mengsel van koolstofverbindingen. De eenvoudigste koolstofverbindingen zijn koolwaterstoffen. Aan de soort atomen in het molecuul kun je zien tot welke groep stoffen de koolstofverbindingen behoren.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Welke atoomsoorten komen altijd voor in moleculen van koolwaterstoffen?
A
C en H
B
C en H2O
C
C en H2
D
C, H, O en N

Slide 12 - Quizvraag

koolstofverbindingen behoren dus tot de groep van
A
metalen
B
zouten
C
edelgassen
D
moleculaire stoffen

Slide 13 - Quizvraag

Welk type bindingen komen voor bij koolwaterstoffen?
A
uitsluitend atoombinding
B
uitsluitend vanderWaalsbinding
C
atoombinding en vanderWaalsbinding
D
atoombinding, vanderWaalsbinding en H-bruggen

Slide 14 - Quizvraag

Bouwdoos: alkanen
bouw de volgende vier koolwaterstoffen:
met 1 C-atoom (met H-atomen)
met 2 C-atomen (met H-atomen)
met 3 C-atomen (met H-atomen)
met 4 C-atomen (met H-atomen)
Maak van elk molecuul een ruimtelijke tekening in je schrift
Zet de structuurformule ernaast (lees evt blz 81 in je boek)

Slide 15 - Tekstslide

Schrijf de molecuulformules op van de vier moleculen die je hebt gebouwd. Welke regelmaat zie je?

Slide 16 - Open vraag

De moleculen vormen een regelmatige reeks. Dat noem je een homologe reeks.
Ze voldoen allemaal aan de formule CnH2n2 en heten de alkanen
wat zijn de namen van de alkanen die je hebt gebouwd?

Slide 17 - Tekstslide

Leer de namen in tabel 2
je kunt de volgende ezelsbrug gebruiken om ze te onthouden:
Ma                    meth-aan
En                     eth-aan
Pa                     prop-aan
Blowen          but-aan
Perfecte       pent-aan
Hasj                hex-aan
Heel                hept-aan
Ongezond    oct-aan
Niet                 non-aan
Doen               dec-aan

Slide 18 - Tekstslide

Wat is de formule van heptaan?
A
C6H12
B
C6H14
C
C7H14
D
C7H16

Slide 19 - Quizvraag

wat is de naam van de stof met de molecuulformule C5H12 ?
A
propaan
B
pentaan
C
butaan
D
ethaan

Slide 20 - Quizvraag

Slide 21 - Tekstslide