Inkomensongelijkheid

Hoeveel rijker zijn de miljardairs geworden in 2020?
A
Bijna tien miljard (biljoen) dollar rijker
B
Bijna 4 miljard (biljoen) dollar rijker
C
Bijna 100 miljard (biljoen) dollar rijker
D
Bijna 20 miljard (biljoen) dollar rijker
1 / 44
volgende
Slide 1: Quizvraag
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Hoeveel rijker zijn de miljardairs geworden in 2020?
A
Bijna tien miljard (biljoen) dollar rijker
B
Bijna 4 miljard (biljoen) dollar rijker
C
Bijna 100 miljard (biljoen) dollar rijker
D
Bijna 20 miljard (biljoen) dollar rijker

Slide 1 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke bevolkingsgroepen werden het hardst getroffen door de pandemie?
A
Kleurlingen
B
Vrouwen
C
Inheemsen
D
Alle antwoorden zijn correct

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke maatregelen hebben overheden genomen om armoede tegen te gaan - volgens de tekst?
A
Fiscale voordelen geven
B
Belastingen voor de rijken
C
Belastingen voor de hele bevolking
D
Opvangcentra openen

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De Lorenz curve is een grafiek die...
A
de hoeveelheid werklozen van een land weergeeft
B
het rijkdom van een land weergeeft
C
het inkomen van een land weergeeft
D
toont hoe het inkomen van een land verdeeld wordt over de bevolking

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De afbeelding toont de mogelijke vormen die de Gausscurve kan aannemen.
Bron: Gijbels (2016)
A
Ja
B
Nee

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesonderwerpen
1. Lorenz-curve en Gini-coëfficiënt
2. Gaussverdeling en Pareto-curve
3. Toepassing: oefeningen
4. Conclusie

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bron: hln.be (2021)

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lorenz-curve
Lorenz-curve volgens Van Dale:
Bron: Van Dale (2021)

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als alle inwoners van een land, voorgesteld door hun inkomen, voorbij lopen...
De parade van de dwergen en enkele reuzen (Jan Pen)
Bron: D'Hollander (2019)

Slide 9 - Tekstslide

Bron foto: D'hollander R, De Bruyn D., Lowyck J. & Mestdagh J. (2019) Economix 5 - Algemene Economie, Pelckmans
Welke soort inkomens kennen wij?

Slide 10 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Het inkomen bestaat uit: 
- Economische activiteit: loon of zelfstandige activiteit
- Vermogensinkomsten
- Sociale uitkeringen
- Zwart Werk?

Primair <-> Secundair

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke inkomensvormen zijn primair en welke secundair?
Primair inkomen
Vermogensinkomsten
Sociale uitkeringen
Inkomen uit economische activiteit
Secundair inkomen
Primair inkomen

Slide 12 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bron: 
D'Hollander e.a. (2019)
Lorenz-curve
België
VSA
Zuid-Afrika
De Lorenz-curve geeft het verband weer tussen het cumulatief percentage van de bevolkingsomvang, en het cumulatief percentage van de inkomens van diezelfde bevolking. De Lorenz-curve werd ontwikkeld in 1905 door Max O. Lorenz, om de inkomensverdeling weer te geven. De Lorenzcurve geeft weer hoe groot het verschil is tussen arm en rijk.

Op de horizontale as wordt de bevolking weergegeven in procenten van het totaal, waarbij de bevolking gerangschikt wordt naar inkomen: van arm naar rijk. De eerste 10% wordt gevormd door de groep met de laagste inkomens, de laatste 10% door de groep met de hoogste inkomens.

Op de verticale as het inkomen in procenten van het totaal.

Bij een volstrekt gelijk personele inkomensverdeling is de Lorenzcurve een rechte lijn van linksonder naar rechtsboven
Bron: fhamers.nl (2014)
Extra uitleg: https://www.fhamers.nl/de-lorenzcurve/
Bron: D'Hollander (2019)

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gini-coëfficiënt
De Ginicoëfficiënt is een maatstaf voor de inkomens- of vermogensongelijkheid. De waarde van de Ginicoëfficiënt G ligt tussen 0 en 1. Bij een volkomen gelijke verdeling is G gelijk aan nul.
Als het totale inkomen (vermogen) geconcentreerd is bij één huishouden (totale ongelijkheid) dan is G gelijk aan 1. De Ginicoëfficiënt wordt berekend als de helft van het gemiddeld verschil in inkomen (vermogen) tussen huishoudens gedeeld door het gemiddeld inkomen (vermogen).
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Nederland https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/10/hogere-inkomens-vooral-in-randgemeenten-grote-steden/gini-coefficient 
Bron: D'Hollander (2019)

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk land heeft het kleinste Gini-coëfficiënt?
A
België
B
VS
C
Zuid-Afrika

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht Gini-coëfficiënt
Opdrachtenbundel: opdracht 2

  


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vervolg opdracht 2:
Ga naar de website van 'The World Bank': https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
Onderzoek op de website hoe België scoort op wereldvlak.
- Op welke plaats ligt België op wereldvlak wat betreft gelijke inkomensverdeling? _________________________
- Welk land heeft de grootste inkomensongelijkheid? _______________________
- Welk land heeft de kleinste inkomensongelijkheid? _______________________

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeld: 
10 personen en hun inkomens: 
Jan        - 20000 euro
Daan     - 6000 euro
Ella        - 12000 euro
Vince    - 10000 euro
Mia        - 8000 euro
Frank    - 15000 euro
Els          - 5000 euro
Lotte     - 16000 euro
Jeroen - 10000 euro
Hanne  - 28000 euro

Wat gaan we eerst doen?
Rangschikken van laag naar hoog inkomen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie zal eerst op de lijst komen?

Slide 19 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wie zal tweede op de lijst komen?

Slide 20 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeld: 
10 mensen en hun inkomens: 
Jan        - 20000 euro
Daan     - 6000 euro
Ella        - 12000 euro
Vince    - 10000 euro
Mia         - 8000 euro
Frank    - 15000 euro
Els          - 5000 euro
Lotte     - 16000 euro
Jeroen - 10000 euro
Hanne  - 28000 euro

In volgorde: 
Els         - 5000 euro
Daan    - 6000 euro
Mia       - 8000 euro
Vince   - 10000 euro
Jeroen - 10000 euro
Ella       - 12000 euro
Frank   - 15000 euro
Lotte    - 16000 euro
Jan       - 20000 euro
Hanne - 28000 euro

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel bedraagt het totaal inkomen?

Slide 22 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel percent van het totale inkomen heeft elk deciel? 
Het totaal inkomen is 130 000 euro.

De decielen berekenen we door steeds te delen door het totaal inkomen (x100). 
1.    5000 / 130000 
=0.0385 x 100
= 3.85 %

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht Lorenz-curve
Leerlingen werken in groepjes van drie
Leerlingen hebben 15 minuten om opdracht uit te werken

timer
15:00

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Lorenz-curve is een grafiek die...
A
de hoeveelheid werklozen van een land weergeeft
B
het rijkdom van een land weergeeft
C
het inkomen van een land weergeeft
D
toont hoe het inkomen van een land verdeeld wordt over de bevolking

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gauss normale verdeling
Brin: WikiWand

Slide 33 - Tekstslide

Gauss
Duitse wiskundige die stelde dat als men een bevolking op bepaalde eigenschappen test, dat ze meestal over een vast patroon verdeeld zijn over de groep: de meesten zijn middelmatig. Slechts een paar liggen aan de twee uiteinden.  
Indien de inkomensverdeling  een Gauss normale verdeling zou zijn, zouden wij dit grafiek bekomen. Meestal is dat echter niet het geval. Bij het grafiek van de meeste landen is er een afwijking naar links of rechts. 
Pareto Principe

Slide 34 - Tekstslide

Pareto was een Italiaanse econoom. In 1906 stelde hij dat in werkelijkheid 20% van de bevolking verantwoordelijk zijn voor 80% van het netto nationaal inkomen. 
Bron: www.cmo.nl - 
https://www.cmo.nl/grenzeloos/index.php/ongelijkheid/internationale-ongelijkheid

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedrijven: 20% van de werknemers is verantwoordelijk voor 80% van de productie
Bron: autoweek.nl -
  https://www.autoweek.nl/autonieuws/artikel/tesla-fabriek-duitsland-maanden-later-dan-gepland-open/

Slide 36 - Tekstslide

30 jaar later ontdekte een ander econoom dat deze principe ook voor andere onderwerpen van toepassing zijn. 
Winkels: 20% van de producten is verantwoordelijk voor 80% van de omzet
Bron: nike.com -  https://www.nike.com/be/retail/s/nike-store-antwerp

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geneeskunde: 80% van de klachten worden veroorzaakt door 20% van de ziektes. 
Bron: reumanederland.nl -  https://reumanederland.nl/reuma/behandelingen/keuzehulp-behandeling-reumatoide-artritis/

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de oorzaken van inkomensongelijkheid?

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bron: Forbes
Best betaalde acteurs & actrices 2020

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de oorzaken van
inkomensongelijkheid?

Slide 42 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructiesPersoonlijke eigenschappen


Arbeidsmarkt-
factoren


Sociaal milieu


Vermogen
Vier Oorzaken inkomensongelijkheid

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oorzaken inkomensongelijkheid
Oefening 3: 
Uitwerking van 4 onderzoeksvragen in expertgroepen. 
Zie opdrachtenbundel.

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies