herhalingsquiz en paragraaf 5

welkom!
Ga rustig zitten en pak je boek en schrift
en je laptop
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

welkom!
Ga rustig zitten en pak je boek en schrift
en je laptop

Slide 1 - Tekstslide

Mooi nieuw jaar!
Op naar slagen
op naar een opleiding die bij je past
hopelijk veel gezondheid
liefde
ontspanning en gezelligheid

Alle goeds voor 2020!

Slide 2 - Tekstslide

Planning
1e lesuur: ophalen lesstof tot nu toe door lessonopquiz, nakijken en afmaken van samenvattingen
2e lesuur: 

Slide 3 - Tekstslide

Herhalingsquiz!
inloggen

Slide 4 - Tekstslide

Waar vindt bij eencellige dieren de gaswisseling plaats
A
in de celkern
B
in de vacuole
C
op het celmembraan
D
in de bladgroenkorrels

Slide 5 - Quizvraag

Waarmee halen insecten adem?
A
kieuwen
B
tracheën
C
longen
D
huid

Slide 6 - Quizvraag

Vissen ademen met kieuwen. In welk onderdeel worden de gassen uitgewisseld?
A
kieuwplaatjes
B
kieuwbogen
C
kieuwdeksel
D
kieuwholte

Slide 7 - Quizvraag

Wanneer een vis 'inademt' staan de kieuwen
A
open
B
dicht
C
op een kier

Slide 8 - Quizvraag

Volwassen amfibiën kunnen ademen met...
A
longen en kieuwen
B
Kieuwen en huid
C
Longen en Tracheën
D
Longen en huid

Slide 9 - Quizvraag

Wat is de juiste volgorde bij inademen?
A
neusholte- keelholte- strottenhoofd- luchtpijp
B
neusholte- keelholte-luchtpijp- strottenhoofd
C
luchtpijp-neusholte- keelholte- strottenhoofd
D
keelholte-neusholte- strottenhoofd-luchtpijp

Slide 10 - Quizvraag

Welk proces vindt niet in de neusholte plaats?
A
opwarmen van de lucht
B
bevochtigen van de lucht
C
het filteren van ziekteverwekkers en kleine stofdeeltjes
D
het filteren van grote stofdeeltjes uit de lucht

Slide 11 - Quizvraag

Waarmee worden de luchtwegen schoon gehouden?
A
Door haren op het gehele luchtwegoppervlak
B
door het ophalen van de neus
C
trilhaarcellen op het hele luchtwegoppervlak
D
door het snuiten van de neus

Slide 12 - Quizvraag

Waar vindt de gaswisseling plaats?
A
longblaasje
B
luchtpijptakjes
C
bronchiën
D
luchtpijp

Slide 13 - Quizvraag

Vul de ontbrekende woorden in in de formule van verbranding
glucose + .....1....-> energie+...2.....+....3......
A
1. koolstofdioxide 2.water 3. zuurstof
B
1. zuurstof 2. stikstof 3. koolstofdioxide
C
1 koolstofdioxide 2. water 3. zuurstof
D
1.zuurstof 2.koolstofdioxide 3. water

Slide 14 - Quizvraag

bloed dat aangevoerd wordt naar de longblaasjes is
A
zuurstofrijk
B
zuurstofarm

Slide 15 - Quizvraag

Wat is er gebeurt met de hoeveelheid stikstof in de lucht na een ademhaling
A
niets
B
is toegenomen
C
is afgenomen

Slide 16 - Quizvraag

bij een inademing
A
trekken tussenribspieren samen, trekt middenrif samen
B
tussenribspieren ontspannen, middenrif spant aan
C
tussenribspieren spannen aan, middenrif ontspant
D
tussenribspieren ontspannen, middenrif spant aan

Slide 17 - Quizvraag

aan de slag!
maken + nakijken tm paragraaf 4
afmaken samenvatting tm paragraaf 4

Slide 18 - Tekstslide

pauze!

Slide 19 - Tekstslide

leerdoelen paragraaf 5
- je weet wat astma en COPD zijn
- Je weet wat hooikoorts en andere allergieën zijn

Slide 20 - Tekstslide

Waarom is roken slecht?

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Astma

Slide 24 - Tekstslide

COPD: longemfyseem
COPD: chronische bronchitus

Slide 25 - Tekstslide

Hooikoorts
allergische reactie van aanraking van stuifmeel met slijmvliezen

Slide 26 - Tekstslide

Allergie
Afweerreactie van het lichaam op een onschuldige trigger

Slide 27 - Tekstslide

Aan de slag!
maken opdrachten in het werkboek
afmaken samenvatting tm paragraaf 5
nakijken tm paragraaf 5

Slide 28 - Tekstslide