some / any

indefinite pronouns
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

indefinite pronouns

Slide 1 - Tekstslide

Which indefinite pronouns do you remember?

Slide 2 - Woordweb

Some / Any
Zoals je in de eerste klas hebt geleerd gebruik je 
Some: in bevestigende zinnen
Any: in vragen en ontkenningen
Dat geldt ook voor alle combinaties met -thing, -one, -body etc.

Some, en alle combinaties ervan, gebruik je alleen in vragen wanneer het verwachte antwoord 'ja' is.

Slide 3 - Tekstslide

Gebruik van 'some'...
Some: een of andere
I got some guy asking me questions on music.
Some +getal: ongeveer
There were some 300 people at the concert.

Slide 4 - Tekstslide

Gebruik van 'any'... 
Any = elke, wie/welke/wat dan ook
Ask anyone in this class.
You can call anytime.
Bijna + niets / niemand / nergens = hardly + anything/anyone/anywhere
Hardly anyone studied for the exam.
My cold is so bad, I can hear hardly anything.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Both, either, neither, each, every, no, none
Both: geldt voor elk van de twee
They are both doctors.
Both ... and... = zowel ... als...
Both Tom and Gino are at school.
Either = de een en/of de ander, een van de twee
You can read either one of those books, they're good.
Either ... or... = of... of...
You have this either Harry Potter or Twilight.

Slide 9 - Tekstslide

Neither = geen van beiden
I called Rob and John, but neither answered their phone.
Neither ... nor... =noch... noch...
I like neither chocolate nor chips.
each = gebruik je om persoon of ding afzonderlijk te benadrukken
Each student came to say goodbye to the teacher.
each other = elkaar --We know each other.
each = per stuk -- The roses are 50p each.

Slide 10 - Tekstslide

every: gebruik je als je denkt aan mensen of dingen in een groep
Teaching every student the same lesson might not work.
no = geen. Gevolgd door een zelfstandig naamwoord.
There is no food in the house.
none = geen. Staat alleen of gevolgd door 'of...'
None of my students was at the party
I was looking for milk. There was none.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Slide 13 - Link

Slide 14 - Link

Slide 15 - Link

Slide 16 - Link

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link

Slide 19 - Link

Give one thing you have learned today.

Slide 20 - Open vraag

If you have a question, ask it here

Slide 21 - Open vraag