Klas 1, Les 1: Verhaal

1 vmbo-t
Les 1: Verhaal
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

1 vmbo-t
Les 1: Verhaal

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag
Informatie
Opdracht
Kijk
Luister
Tip

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Filmpje Robert en Nikita?

In het filmpje het project introduceren, ze gaan een korte film maken. Grapjes over hoe lang een korte film nu eigenlijk duurt. In het werkveld zijn daar ook diverse meningen over.
Noemen: Pak alvast pen en papier.


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Genres
Een genre is een soort film, toneelstuk, boek etc. Het is eigenlijk een categorie.


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel filmgenres kennen jullie?

Schrijf zoveel mogelijk genres op in 1 minuut!
timer
1:00

Slide 5 - Tekstslide

Bespreek na de minuut met de leerlingen welke genres ze allemaal hebben opgeschreven. 
Naast het genre heb je ook een scenario nodig om een film te kunnen maken. Maar hoe zit zo'n verhaal dan in elkaar? Wat komt er allemaal bij kijken?


Bekijk het filmpje in de volgende slide over het scenario!
Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Zojuist heb je geleerd dat je een hoofdpersoon met een doel nodig hebt en iets dat dat doel tegenwerkt(een tegenkracht).
Verhaal
Waar staat de camera?
Kies een film die bijna iedereen in de klas wel kent, beantwoord samen deze vragen:
Wie is in deze film de hoofdpersoon?
Welk doel heeft deze hoofdpersoon?
Wie/wat werkt dat doel tegen, wie of wat is de tegenkracht?

Slide 8 - Tekstslide

een voorbeeld noemen met antwoorden


Als de vragen snel beantwoord zijn, kies dan nog een andere film. Een leuke extra vraag is: Welk genre hoort deze film?

Stap 1: Maak groepjes van 2 tot 4 leerlingen. Jullie gaan samen een korte film maken van 2.5 tot 5 minuten.

Stap 2: Kies je filmgenre!

Stap 3: Beschrijf jullie verhaal eerst in een samenvatting van 5 tot 10 zinnen. Zorg dat je in ieder geval een hoofdpersoon, doel en tegenkracht beschrijft.


Bedenk een verhaal

Slide 9 - Tekstslide

Het fijnste is als de leerlingen de opdrachten op papier beantwoorden. Als docent kun je dan aan het einde van de les de opdrachten innemen en bewaren voor de leerlingen.
Over een aantal lessen gaan jullie verder aan de slag met het scenario en dan weet je zeker dat alle leerlingen de opdracht nog hebben.
Stap 4: Schrijf op hoe het verhaal begint. Waar gaat het over?

Stap 5: Schrijf op wat het probleem in het verhaal is. Wat gebeurt er en waarom?

Stap 6: Schrijf op op hoe het verhaal afloopt. Hoe eindigt het verhaal?
Maak een synopsis

Slide 10 - Tekstslide

De leerlingen gaan de film uiteindelijk ook zelf maken/spelen. Coach op haalbare ideeën. Wat is haalbaar met de middelen die de leerlingen tot beschikking hebben.
Lever de opdracht in bij de docent.


In de volgende les gaan we het hebben over de camera, tot volgende week!


Volgende week

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies