Kies 2 thema 5 Veiligheid les 2 Geweld

Thema 5 Veiligheid 
les 2 Geweld
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Thema 5 Veiligheid 
les 2 Geweld

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je nog van de vorige les?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar is een veiligheidsmaatregel voor bedoeld?
A
om een plek veiliger te maken
B
om mensen in de gaten te houden
C
om te laten zien dat iets of iemand gevaarlijk is

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Op welke foto zie je een veiligheidsmaatregel?
A
Foto 1
B
Foto 2
C
Foto 3

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar moeten de fietshelmen voor zorgen?
A
voor meer privacy voor fietsers
B
voor meer veiligheid voor fietsers

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is privacy?
A
Dat je dingen voor jezelf mag houden.
B
Dat je je aan de regels moet houden.
C
Dat je je veilig moet kunnen voelen.

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke van deze voorbeelden gaan over privacy?
Vink de twee juiste antwoorden aan.
A
Je hoeft je pincode niet aan andere mensen te geven.
B
Je mag geen auto rijden als je alcohol hebt gedronken.
C
Je moet op het vliegveld je tas laten controleren.
D
Je moet je aan de verkeersregels houden.

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zie je op de afbeelding?

Een maatregel die …
A
de veiligheid moet vergroten, maar voor minder privacy zorgt.
B
meer privacy moet geven, maar voor minder veiligheid zorgt.
C
voor meer veiligheid en meer privacy zorgt.

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kun je je privacy het beste bewaken?
Door de pincode van je telefoon …

A
achter in je agenda te schrijven.
B
met een goede vriend te delen.
C
voor iedereen geheim te houden.

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Les 2 Geweld
Wat ga je leren?
-Je leert welke gevolgen geweld kan hebben.
-Je leert wat met lichamelijke en psychisch geweld wordt bedoeld. 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepjes
5 groepjes

Groepje 1 start bij opdracht 1.
Groepje 2 start bij opdracht 2.
Groepje 3......
10 minuten voor elke opdracht daarna wissel je.
1>2, 2>3, 3>4, 4>5, 5>1

Slide 16 - Tekstslide

1. Maak opdracht 1 op bladzijde 169 in je boek.
2. Lees de theorie over geweld op bladzijde 170 in je boek.
Welke soorten geweld kennen jullie? Schrijf dit op.
3. Heb jij wel eens te maken gehad met geweld?
Beschrijf de situatie of situaties waarin jij te maken hebt gehad met geweld. Schrijf dit op de briefjes die op tafel liggen. Je naam hoeft er niet bij, het mag dus anoniem. Vouw het briefje daarna op en stop het in de pot die op tafel staat.
4. Maak opdracht 2 op bladzijde 171 in je boek.
5. Lees de lijst met de stellingen over pesten. Praat met elkaar over de stellingen. Zijn jullie het met de stelling eens of oneens? Geef dat aan door een kruisje in dat vakje te zetten.

Ronde 1
Groepje 1>1
Groepje 2>2
Groepje 3>3
Groepje 4>4
Groepje 5>5
timer
10:00

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ronde 2
Groepje 1>2
Groepje 2>3
Groepje 3>4
Groepje 4>5
Groepje 5>1
timer
10:00

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ronde 3
Groepje 1>3
Groepje 2>4
Groepje 3>5
Groepje 4>1
Groepje 5>2
timer
10:00

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ronde 4
Groepje 1>4
Groepje 2>5
Groepje 3>1
Groepje 4>2
Groepje 5>3
timer
10:00

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ronde 5
Groepje 1>5
Groepje 2>1
Groepje 3>2
Groepje 4>3
Groepje 5>4
timer
10:00

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jij en geweld

Slide 22 - Tekstslide

Briefjes voorlezen uit de pot over geweld.
Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met geweld. Dat is super vervelend. Het is belangrijk om daar over te praten met iemand die je vertrouwd. Etc. etc. 
Les 2 Geweld
Heb jij geleerd....
-welke gevolgen geweld kan hebben?
-wat met lichamelijke en psychisch geweld wordt bedoeld?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Volgende week
Les 3 Agressief gedrag

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies