Numbers and Ordinal Numbers

Today
 • Nummers
 • Uren van de dag
 • Dagen van de week
 • Maanden 
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishTertiary Education

In deze les zitten 47 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Today
 • Nummers
 • Uren van de dag
 • Dagen van de week
 • Maanden 

Slide 1 - Tekstslide

Numbers
Engels
Uitspraak
Nederlands
One
wan
Eén
Two
toe
Twee
Three
Thrie
Drie
Four
Fohr
Vier
Five
Faiv
Vijf

Slide 2 - Tekstslide

Numbers
Engels
Uitspraak
Nederlands
Six
Sihks
Zes
Seven
Seh-ven
Zeven
Eight
eet
Acht
Nine
Nain
Negen
Ten
Tehn
Tien

Slide 3 - Tekstslide

elf, twaalf en dertien
Elf twaalf en dertien zijn de enige uitzonderingen op de tientallen:

Engels
Uitspraak
Nederlands
Eleven
Ie-leh-ven
Elf
Twelve
Twehlf
Twaalf
Thirteen
Thuhr-tien
Dertien

Slide 4 - Tekstslide

Alle andere tientallen
Alle andere tientallen zijn
(nummer) + teen

Engels
Uitspraak
Nederlands
Fourteen
Fohr-tien
Veertien
Fifteen
Fihf-tien
Vijftien
Sixteen
Sihks-tien
Zestien

Slide 5 - Tekstslide

20 - 70
Engels
Uitspraak
Nederlands
Twenty
twehn-tie
Twintig
Thirty
thuhr-tie
Dertig
Fourty
Fohr-tie
Veertig
Fifty
Fihf-tie
Vijftig
Sixty
Sicks-tie
zestig
Seventy
Seh-ven-tie
Zeventig

Slide 6 - Tekstslide

70 - 100
Engels
Uitspraak
Nederlands
Eighty
Eet-tie
Tachtig
Ninety
Nain-ty
Negentig
One hundred
wan huhn-druhd
(één) honderd

Slide 7 - Tekstslide

Combineren
De cijfers zijn te combineren, met uitzondering van de tientallen, door het grootste getal eerst te plaatsen:

Eighty five (85)
Seventy six (76)
Fifty five (55)
Sixty three (63)

Slide 8 - Tekstslide

Oefening 1
Vertaal:

98

75

63

Slide 9 - Tekstslide

Combineren
Honderdtallen zijn ook zo op te schrijven máár hebben een "and" nodig tussen het honderdtal en tiental
Bijvoorbeeld:
One hundred and eighty five (185)
One hundred and ninety nine (199)
One hundred and sixty seven (165)

Slide 10 - Tekstslide

Grotere Honderdtallen
Ook de honderdtallen zijn zelf te combineren met de getallen
 1-9.
One hundred (100)
Two hundred (200)
Three hundred (300)
Nine hundred (900)

Slide 11 - Tekstslide

Oefening 1
Vertaal:

345

279

654

Slide 12 - Tekstslide

Duizendtallen
Na de honderdtallen komen de Duizend tallen:

Engels
Uitspraak
Nederlands
One thousand
wan th-ouw-sund
(één) Duizend
Two thousand
too th-ouw-sund
tweeduizend
Nine thousand
Nain th-ouw-sund
Negenduizend

Slide 13 - Tekstslide

Combineren
Tussen de duizendtallen en de honderdtallen hoef je geen "and" te plaatsen.
One thousand five hundred and seventy eight (1578)
Six thousand Six hundred and sixty six (6666)

Slide 14 - Tekstslide

Uitspraak
Duizendtallen komen vaak voor in jaartallen. De uitspraak kan variëren per persoon. Voor data zeggen de meeste mensen
1926 (Nineteen twenty six)
2022 (Twenty twentytwo)

Slide 15 - Tekstslide

Volgorde
 • Altijd van groot naar klein
 • Tussen honderd- en tientallen komt een and
 • Tussen duizend- en honderdtallen niet
 1-10
20-90
100-900
1000-9000

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeelden
1147

8176

1098

7634

One thousand one hundred and fourty seven
Eight thousand one hundred and seventy six
One thousand and ninety eight

Seven thousand six hundred and thirty four

Slide 17 - Tekstslide

Oefening:
Vertaal de volgende cijfers:

48

563

1890

1067

Slide 18 - Tekstslide

Extra vocabulaire
Engels
Uitspraak
Nederlands
Numbers
Nuhm-buhrs
nummers
Digits
Dih-djuhts
symbolen 1-10
Plus
Pluhs
Plus 
Minus
Mai-nuhs
Min
Divided by
Die-vai-duhd baj
Gedeeld door
Times
Tajms
Keer

Slide 19 - Tekstslide

Ordinal Numbers
Oftewel rangtelwoorden, geven de volgorde van iets aan. Bijvoorbeeld bij een wedstrijd:
Eerste
Tweede
Derde

Slide 20 - Tekstslide

Ordinal Numbers
De ordinal numbers worden in Engelstalige landen gebruikt om data te noteren.
Zij zeggen altijd "De 29ste van Mei"
The 29th of May

Slide 21 - Tekstslide

Ordinal Numbers
In het Engels worden deze veelal gemaakt door
het getal + th
Fourth
Sixth
Seventh

Maar niet altijd...

Slide 22 - Tekstslide

Ordinal Numbers
Engels
Uitspraak
Nederlands
First
fuhrst
Eerste
Second
Seh-cuhnd
Tweede
Third
Thuhrd
Derde
Fifth
Fihf-th
vijfde
ninth
nain-th
negende

Slide 23 - Tekstslide

Ordinal Numbers 10-20
De getallen 10-20 zijn erg regelmatig met
Getal + th

Let op:
Elf = Eleven (Eleventh)
Twaalf = Twelve (Twelfth)

Slide 24 - Tekstslide

Ordinal Numbers 20-70
Engels
Uitspraak
Nederlands
Twentieth
twehb-tie-uh-th
twintigste
Thirtieth
thuhr-tie-uh-th
Dertigste
Fourtieth
Fohr-tie-uh-th
Veertigste
Fiftieth
Fihf-tie-uh-th
Vijftigste
Sixtieth
Sixks-tie-uh-th
Zestigste
Seventieth
Sehvuhn-tie-uhth
Zeventigste

Slide 25 - Tekstslide

Ordinal Numbers 20-100 en 1000
Engels
Uitspraak
Nederlands
Eightieth
ee-tie-uh-th
Tachtigste
Ninetieth
nain-tie-uh-th
negentigste
Hundreth
Huhn-druh-th
Honderste
Thousandth
Thouw-suhnd-th
Duizendste

Slide 26 - Tekstslide

Combineren
Ook deze zijn natuurlijk te combineren met dezelfde regels als de gewone nummers.
1785ste wordt
One thousand seven hundred and eighty fifth

Slide 27 - Tekstslide

Schrijfregels
Het komt eigenlijk nooit voor dat de (lange) nummers uitgeschreven worden. 
De afkortingen zijn alleen het getal +th
4th (fourth)
85th (eighty fifth)
behalve...

Slide 28 - Tekstslide

Schrijfregels
Engels vol
Engels afkorting
First
1st
Second
2nd
Third
3rd

Slide 29 - Tekstslide

Writing dates (British)
In de Britse manier schrijven we data zo:

18th of April, 2022 
24th of May, 1926
Je kunt ze ook korter opschrijven:
18th April, 2022
24th May, 1926
Of alleen met cijfers:
18/04/2022
24/05/1926 

Slide 30 - Tekstslide

Writing dates American
In de Amerikaanse manier schrijven we data zo:

De volgorde is : Maand / Dag / Jaar

05/24/1926

04/18/2022


Slide 31 - Tekstslide

Uitspraak
Of je hem nou voluit schrijft, of alleen met cijfers en of je nou de Amerikaanse of Britse variant gebruikt de uitspraak is altijd hetzelfde:
The twenty fourth of May, two thousand and twenty two
24th of May, 2022

Slide 32 - Tekstslide

Decennia
De verschillende decennia worden nog wel eens afgekort
Jaartal
Afkorting
Uitspraak
1920
20's
Twenties
1930
30's
Thirties
1940
40's
Fourties
1950
50's
Fifties

Slide 33 - Tekstslide

Opdrachten Cijfers
Opdracht 1 vul de woorden aan om het correcte nummer te krijgen.
Opdracht 2 schrijf aan de linker kant alleen de cijfers op, aan de rechterkant spel je de nummers uit.
Opdracht 3 link het correcte woord aan de cijfers.
Opdracht 4 link de correcte cijfers aan het woord.
Opdracht 5 schrijf de sommen én het antwoord uit.


Slide 34 - Tekstslide

Opdracht 1

Slide 35 - Tekstslide

Opdracht 2

Slide 36 - Tekstslide

Opdracht 3

Slide 37 - Tekstslide

Opdracht 4

Slide 38 - Tekstslide

Opdracht 5

Slide 39 - Tekstslide

Opdrachten rangtelwoorden
Opdracht 1 Schrijf de rangtelwoorden voluit
Opdracht 2 Zoek de namen van de dieren op en schrijf je bij het juiste nummer op. Geef daarna de volgorde aan van de dieren met het juiste rangtelwoord.
Opdracht 3 Link eerst het juiste woord aan het juiste getal. Schrijf daarna het juiste rangtelwoord uit.

Slide 40 - Tekstslide

Opdracht 1

Slide 41 - Tekstslide

Opdracht 2

Slide 42 - Tekstslide

Opdracht 3

Slide 43 - Tekstslide

Huiswerk Deadline
Stuur het huiswerk voor volgende week Maandag op, dan kijk ik het na.

Slide 44 - Tekstslide

Hoe was het?
Was het nuttig?
Al bekend of nieuw?
Te veel of te weinig?
Genoeg oefeningen of meer afwisseling?

Slide 45 - Tekstslide

Volgende keer
 • Tijden van de dag
 • Dagen van de week
 • Maanden van het jaar
 • Seizoenen van het jaar 
 • Verder op het opschrijven van data

Slide 46 - Tekstslide

Slide 47 - Video