Dagbesteding - Hoofdstuk 3 (les 9)

Dagbesteding les 9 - 3.4 Beroepskracht MZ en dagbesteding
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding les 9 - 3.4 Beroepskracht MZ en dagbesteding

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we vandaag doen?
 • Terugblik
 • 3.4 Beroepskracht MZ en dagbesteding
 • Aan de slag & huiswerk
 • Afsluiting  

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is vraaggericht werken?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent vraaggericht werken voor de Beroepskracht MZ?
timer
1:00
A
Goed luisteren, kijken naar signalen en vragen van de cliënt.
B
Brengt wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt in kaart.
C
Laat zich leiden door de eigen normen en waarden.
D
Kan zich niet inleven in de cliënt.

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een hulpvraag?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen 
 • Aan het einde van de les kan de student vertellen welke kernkwaliteiten er van een beroepskracht MZ verwacht worden. 
 • Aan het einde van de les  kan de student uitleggen welke vaardigheden  je nodig hebt om te werken in het werkveld.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke (kern)kwaliteiten zijn volgens jullie belangrijk als beroepskracht MZ?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kernkwaliteiten 
 • Creativiteit en scheppingsvermogen
 • Genuanceerdheid en diplomatie
 • Doelmatigheid en pragmatisme
 • Inlevingsvermogen en harmonie  

Slide 8 - Tekstslide

Ook uitleggen wat kernkwaliteiten zijn!
Kwaliteiten komen van binnenuit. 

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke kernkwaliteit(en) van de identiteit van de beroepskracht MZ heb jij terug zien komen in het filmpje waarin Daan verteld over zijn werk?

Lees bladzijde 50 van je boek en beantwoord de vraag.
timer
4:00

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vaardigheden van een beroepskracht  
 • Cognitieve component
          - kennis, reden, doel, hoe een handeling uitgevoerd moet                                              worden.  
 • Motorische component
         - gedragspatroon
 • Sociaalpsychologische component
         - durf en zelfvertrouwen
 • Handelingscomponent  
         - zorgvuldig, snel en flexibel 

Slide 11 - Tekstslide

Vaardigheden komen van buitenaf. 
Sociaal psychologische component is:
A
De kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet.
B
Het uitvoeren van de handeling is automatisme.
C
Je durft de handeling in de praktijk toe te passen
D
Je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vaardigheden van een beroepskracht
 • Agogische vaardigheden
 • Ambachtelijke vaardigheden 
 • Strategische vaardigheden 
 • Methodische vaardigheden 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
 • 1.3 :Digitale leeromgeving: opdracht  3 + 4  van niveau 3 & 4
Niveau 4: 1a
 • Verwerkingsopdracht 3.4 & 3.5

--> uiterlijk zondag 31 januari 23:59 ingeleverd en afgetekend
Volgende week geen Dagbesteding, i.v.m. bufferweek. 

Slide 14 - Tekstslide

Verwerkingsopdracht over 3.4 & 3.5 
Noem 2 van de 4 kernkwaliteiten van de beroepskracht MZ
timer
1:30

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke uitspraak gaat over de methodische vaardigheden?
A
Het gaat over de professionele relatie die je aangaat met de cliënt.
B
Het gaat over muzische, theatrale, sportieve en creatieve middelen die je inzet voor je cliënt.
C
Je kunt uitleggen wat je werk is.
D
Bewust en planmatig werken.

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies