Participatie week 3

Participatie les 3
De betekenis van dagbesteding voor de beroepskracht:
Kaders voor begeleiding van dagbesteding​
Vraaggericht werken​
Beroepskracht MZ bij dagbesteding

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ParticipatieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Participatie les 3
De betekenis van dagbesteding voor de beroepskracht:
Kaders voor begeleiding van dagbesteding​
Vraaggericht werken​
Beroepskracht MZ bij dagbesteding

Slide 1 - Tekstslide

Wat is dagbesteding?
A
EEN DOELGERICHTE INVULLING VAN JE DAG WAARBIJ JE ZELF KAN KIEZEN HOE JIJ JE DAG WIL INDELEN.
B
EEN DOELGERICHTE MAAR VRIJE INVULLING VAN DE DAG WAARBIJ JE MAAR EEN PAAR UUR HOEFT TE WERKEN.
C
EEN DOELGERICHTE, ZOVEEL MOGELIJK ZINGEVENDE, GESTRUCTUREERDE INVULLING VAN ACTIVITEITEN OM DE TIJD DIE JE TOT BESCHIKKING HEBT TE BESTEDEN.
D
EEN DOELGERICHTE DAG WAARBIJ JE DE HELE DAG AAN JE SOCIAL SKILLS WERKT.

Slide 2 - Quizvraag

Participatie is het als volwaardig burger kunnen deelnemen aan wat er in de samenleving gebeurt.
Klopt
Klopt niet

Slide 3 - Poll

Slide 4 - Video

Vandaag
Lesson UP / Theorie
FLAP Swipen

Slide 5 - Tekstslide

Planning
-week 4 les 3:  theorie en opdracht
-week 5 les 4: theorie en opdracht
-week 6 les 5: theorie en opdracht
-week 7 les 6: theorie en opdracht
-week 8 Toetsweek / 16 januari - 20 januari

Slide 6 - Tekstslide

Kaders voor begeleiding van dagbesteding
Psychodynamische benadering
Behavioristisch benadering​
Cognitieve benadering​
Humanistische benadering​
Biologische benaderingSlide 7 - Tekstslide

Psychodynamische benadering​
Sigmund Freud​
Het Es; de driften of te wel de mens die alles wil​
Het Ich; de mens die  voortdurend moet kiezen​
Het Uber-ich; de mens waarin zichtbaar (gecorrigeerd) wordt wat kan en mag, hoort en niet hoort (het geweten)Slide 8 - Tekstslide

Behavioristisch benadering​
Tabula Rasa = onbeschreven blad​
Bij de geboorte bezit je geen eigenschappen, die worden gevormd door je opvoeding (omgeving).​
Gedrag is aangeleerd. 
De methodiek van operante conditionering is hieruit ontstaan (straf- en beloningssysteem.

Slide 9 - Tekstslide

Cognitieve benadering

Gaat er vanuit dat het leven toch wat gecompliceerder in elkaar zitten.​
​Waarden, informatie en algemene opvattingen in de tijd (opinies) ook een rol spelen in gedrag.​​
 Slide 10 - Tekstslide

Humanistische benadering

Rogers en Maslow 
Het is een optimistische benadering. ​
Hecht waarde aan het aangeboren vermogen te willen groeien en ontwikkelen en is opzoek naar mogelijkheden en ontplooiing van de mens.​Slide 11 - Tekstslide

Biologische benadering

Deze benadering is nog erg jong.​
De werking van de hersenen en ook de emoties (gedrag) komen toch gewoon uit het functioneren van de hersen vandaan.​Slide 12 - Tekstslide

Vaardigheden

Agogische vaardigheden;
Professionele relatie​
Ambachtelijke vaardigheden;​
Creative middelen​
Strategische vaardigheden;​
Teamwerk/ omgeving​
Methodische vaardigheden;​
Bewust en planmatig werkenSlide 13 - Tekstslide

Hoeveel benaderingen heb ik besproken?
A
5
B
7
C
4
D
3

Slide 14 - Quizvraag

Benoem de benaderingen

Slide 15 - Open vraag

FLAP SWIPEN
5 groepen
Ieder groepje werkt een benadering uit
+ de begrippen participatie + inclusie

Slide 16 - Tekstslide