Debatteren 3 3h

donderdag 7/4 3h
 • kijken naar een debat
 • uitleg debat
 • debat oefenen
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

donderdag 7/4 3h
 • kijken naar een debat
 • uitleg debat
 • debat oefenen

Slide 1 - Tekstslide

Debatteren  3h

Slide 2 - Tekstslide

Het debat
In een debat kun je het met elkaar eens of oneens zijn. Sprekers krijgen in een debat de tijd om hun mening toe te lichten. 
Het doel van een debat is om het publiek/de jury te overtuigen.
Het gaat dan niet om wie gelijk heeft, maar om wie het beste zijn mening kan onderbouwen.
Een debat is een discussie met regels:

Slide 3 - Tekstslide

Regels in een debat

Slide 4 - Tekstslide

Regel 1
Richt je tot de jury en tot het publiek. (= de klas) Het is een spel. Probeer de jury te overtuigen van je gelijk.

Slide 5 - Tekstslide

Regel 2

Spreek nooit direct tegen de tegenpartij. (Jullie zeiden dat..)

Zeg: Mijn tegenstander(s) zei(den) dat...

Slide 6 - Tekstslide

Regel 3
Je mag elkaar niet onderbreken. Reageren mag alleen in je eigen beurt. Als je wilt reageren ga je staan en je wacht tot je van de debatleider het woord krijgt.

Slide 7 - Tekstslide

Observatie door overige leerlingen

Oogcontact: richt de debater zich
tot de jury en het publiek?

Houding & handen: staat de
debater stevig en maakt hij ondersteunende handgebaren?

Be the argument’: gelooft
de debater zelf in wat hij zegt?

Stemgebruik: zijn tempo en volume passend en overtuigend? Slide 8 - Tekstslide

Opbouw debat

speech voorstander : 1 minuut

speech tegenstander: 1 minuut

debatronde: 2 - 3 minuten

overlegronde om slotwoord voor te bereiden: 1.5 - 2 minuten

slotwoord: 1 minuut voorstander

1 minuut tegenstander

Slide 9 - Tekstslide

ronde 1: inleiding debat (1 min.)
De voorstander en de tegenstander krijgen beiden 1-1,5 minuut om zijn standpunt duidelijk te maken. Begin met een voorbeeld of een actuele situatie. Leg uit aan de hand van drie argumenten waarom je het wel of niet eens bent met de stelling. Je mag een spiekbriefje gebruiken, maar ga niet voorlezen. Richt je tot de jury en tot het publiek. (de klas)

Slide 10 - Tekstslide

Ronde 2: vrije ronde
In deze ronde mogen voor- en tegenstanders op elkaar reageren. Dit doe je door te gaan staan als je iets wilt zeggen. In deze ronde mag je ook vragen stellen en vragen beantwoorden. Zorg ervoor dat in je groepje iedereen ongeveer evenveel aan het woord is geweest na afloop.

Slide 11 - Tekstslide

Voorbereiden slot (1.5 - 2 min.)
Het debat wordt kort stilgelegd. De voor- en de tegenstander krijgen de tijd om hun slot voor te bereiden. Probeer in te haken op wat de tegenstander heeft gezegd.

Slide 12 - Tekstslide

Ronde 3: Slot
In het slot krijgt de voor- en de tegenstander 1-1,5 minuut om het debat af te ronden. Herhaal je standpunt en argumenten, ga in op de vragen die je tegenstander had en sluit af met een mooie slotzin.

Slide 13 - Tekstslide

tijdbewaker

Een tijdbewaker houdt de tijd in de gaten en geeft door middel van handgebaren aan hoeveel tijd de spreker nog heeft: 

1 minuut: wijsvinger

halve minuut: hand gebogen

10 seconden: 10 vingers opsteken

Slide 14 - Tekstslide

debat voorbereiden in groepje
 • Kies een stelling (bv. van debatstelling.nl)
 • zoek er twee krantenartikelen bij
 • noteer 3 voor- en tegenargumenten
 • schrijf een inleiding (voorstander en tegenstander)
 • bereid de inleiding voor grotendeels uit je hoofd

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht: voorbereiden oefendebat
 • noteer twee (of drie als je er drie weet) argumenten voor en tegen de volgende stelling 
 • schrijf een korte inleiding
 • Een inleiding bestaat uit: actuele situatie (boeiend maken), argument, uitleg, voorbeeld
 • je krijgt hiervoor 10 minuten
 • Volgende week gaan we het debat in de klas voeren. Iedereen krijgt een rol.

Slide 16 - Tekstslide

Rol tijdens debat
 • voorstanders zitten rechts van mij
 • tegenstanders zitten in het midden
 • tijdbewaker + jury  links van mij
 • debatleider: ik

Slide 17 - Tekstslide

stelling 1 
Leerlingen moeten zelf kunnen kiezen of ze een mondkapje dragen op school of niet.

Slide 18 - Tekstslide

stelling 2 
Les krijgen in halve klassen moet blijven bestaan. (ook als corona onder controle is)

Slide 19 - Tekstslide

timer
timer
10:00

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Kijk naar het volgende debat en beantwoord de volgende vragen:

 • Hoe wordt het debat ingeleid?
 • Wat wordt er in de inleiding van het debat door de voor- en tegenstander verteld?
 • Hoe wordt er op elkaars argumenten ingegaan?
 • Hoe wordt het debat afgesloten?
 • Wat wordt er in het slot verteld? 
 • Wat viel je nog op aan dit debat?

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Kijk naar het volgende debat
 • Welke debatregels herken je?
 • Hoe wordt het debat ingeleid?
 • Hoe wordt er op elkaars argumenten ingegaan? 

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide