t2 hoofdstuk 3 stoffen

Wat zijn allemaal stofeigenschappen
timer
1:00
A
vloeibaar, massa en hardheid
B
smeltpunt, kleur en geleidbaarheid
C
fase bij kamertemperatuur, vorm en gewicht
D
doorzichtigheid, hol en puntig
1 / 22
volgende
Slide 1: Quizvraag
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat zijn allemaal stofeigenschappen
timer
1:00
A
vloeibaar, massa en hardheid
B
smeltpunt, kleur en geleidbaarheid
C
fase bij kamertemperatuur, vorm en gewicht
D
doorzichtigheid, hol en puntig

Slide 1 - Quizvraag

1. Een zuivere stof bestaat uit één soort kleinste deeltjes.
2. Dit kunnen atomen of moleculen zijn
timer
1:00
A
1 is waar 2 is niet waar
B
1 is niet waar 2 is waar
C
1 en 2 zijn waar
D
1 en 2 zijn niet waar

Slide 2 - Quizvraag

De overgang van vloeibaar naar vast heet .....
timer
1:00
A
smelten
B
stollen
C
rijpen
D
bevriezen

Slide 3 - Quizvraag

De overgang van vast naar gas heet .....
timer
1:00
A
smelten
B
stollen
C
rijpen
D
vervluchtigen

Slide 4 - Quizvraag

1. Een zuivere stof heeft een smeltpunt
2. een mengsel heeft een smelttraject
timer
1:00
A
1 is waar 2 is niet waar
B
1 is niet waar 2 is waar
C
1 en 2 zijn waar
D
1 en 2 zijn niet waar

Slide 5 - Quizvraag

Deze diagram is van een stof met een
timer
1:00
A
smeltpunt
B
smelttraject

Slide 6 - Quizvraag

Is deze diagram van een zuivere stof of mengsel
timer
1:00
A
Dit is een smelttraject en dus van een zuivere stof
B
Dit is een smeltpunt en dus van een zuivere stof
C
Dit is een smeltpunt en dus van een mengsel
D
Dit is een smelttraject en dus van een mengsel

Slide 7 - Quizvraag

Modder is een suspensie
timer
1:00
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Dichtheid
Stofeigenschap!

Formule --> Dichtheid = massa/Volumeρ=Vm

Slide 9 - Tekstslide

Eenheden dichtheid
Als massa in g
Volume in cm³ 
Dan dichtheid in g/cm³

Als massa in kg
Volume in m³
Dan dichtheid in kg/m³
ρ=Vm

Slide 10 - Tekstslide

Bereken de dichtheid in g/cm³ van een blokje van 10 cm³ met een massa van 5 gram
timer
1:00

Slide 11 - Open vraag

Antwoord
Dichtheid = massa/volume
massa = 5 gram
volume = 10 cm³
5/10 = 0,5 g/cm³

Slide 12 - Tekstslide

Bereken de dichtheid in g/cm³ van een blokje van 7,6x5,4x3,8 cm met een massa van 5 gram
timer
1:00

Slide 13 - Open vraag

Antwoord
Volume = 7,6 x 5,4 x 3,8 = 155,95 cm³
Dichtheid is massa/volume
Massa = 5 gram
Dus 5/155,95 = 0,032 g/cm³

Slide 14 - Tekstslide

Dit pictogram betekent "giftige stof"
timer
1:00
A
waar
B
niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Dit pictogram betekent "brandbaar"
timer
1:00
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Filtreren
Adsorberen
Indampen
Destilleren
Extraheren

Slide 17 - Sleepvraag

Scheidingsmethode
Werkt door een verschil in...
Dichtheid
Deeltjesgrootte
Kookpunt
Aanhechting
Oplosbaarheid
Destilleren
Filteren en zeven
Indampen
Extraheren
Adsorberen
Bezinken 

Slide 18 - Sleepvraag

Extraheren werkt door een verschil in ...
timer
1:00
A
Deeltjesgrootte
B
Oplosbaarheid
C
Aanhechting
D
Kookpunt

Slide 19 - Quizvraag

Welke scheidingsmethoden gebruik je bij het zetten van koffie?
timer
1:00
A
Extraheren, indampen
B
Extraheren, filtreren
C
Filtreren, indampen
D
Extraheren

Slide 20 - Quizvraag

Bij nummer 2 hoort
A
het residu
B
het filtraat
C
de suspensie

Slide 21 - Quizvraag

Omrekenen:
725 mg = .......g
25km3=.............dam3
A
72,5
B
7,25
C
0,79

Slide 22 - Quizvraag