Scheidingsmethode + blokkenschema

Scheidingsmethode + blokkenschema + Verbrandingsreacties
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Scheidingsmethode + blokkenschema + Verbrandingsreacties

Slide 1 - Tekstslide

Scheikunde gaat over stoffen. Dit is alles wat je in een balon kunt doen, in een beker kunt doen of kunt vasthouden. 

Slide 2 - Tekstslide

Sleep de fase en faseovergang naar de juiste plek.
Smelten
Stollen
Condenseren
Vervluchtigen
Rijpen
Verdampen
gas
vloeistof
vaste stof

Slide 3 - Sleepvraag

Deze mengsels moet je echt kennen. Waaruit bestaan ze?
Homogeen
Heterogeen
suspensie
emulsie
oplossing
nevel
rook
schuim
legering
lucht

Slide 4 - Sleepvraag

Stofeigenschappen
Kenmerken die bij de stoffen horen bv:
geur, kleur, smaak, dichtheid, fase bij kamertemperatuur, kookpunt, smeltpunt ect.

Slide 5 - Tekstslide

Dichtheid = massa van
1 cm3 of 1 ml

Slide 6 - Tekstslide

Werkt door een verschil in deeltjesgrootte.

Het filter houd de grotere deeltjes tegen.

Slide 7 - Tekstslide

Je kunt met behulp van de begrippen uitleggen wat extraheren is, uitleggen op welke stofeigenschap de scheiding werkt en een aantal voorbeelden noemen.   
Werkt door verschil in oplosbaarheid

Slide 8 - Tekstslide

Werkt door verschil in aanhechting

Slide 9 - Tekstslide

Werkt door verschil in kookpunt. 
Gebruik bij vaste stof uit vloeistof

Slide 10 - Tekstslide

Werkt ook door verschil in kookpunt, voor vloeistof uit vloeistof

Slide 11 - Tekstslide

Scheidingsmethode
Werkt door een verschil in...
Dichtheid
Deeltjesgrootte
Kookpunt
Aanhechting
Oplosbaarheid
Destilleren
Filteren en zeven
Indampen
Extraheren
Adsorberen
Bezinken en afschenken

Slide 12 - Sleepvraag

Scheidingsmethode
Welk soort mengsel scheid je?
Suspensie
Oplossing
Emulsie
Twee vaste stoffen
Destilleren
Filteren en zeven
Indampen
Extraheren
Adsorberen
Bezinken en afschenken

Slide 13 - Sleepvraag

Suspensie
Residu
Filtraat

Slide 14 - Sleepvraag

Filtreren
Adsorberen
Indampen
Destilleren
Extraheren

Slide 15 - Sleepvraag

Scheidingsmethode
Werkt door een verschil in...
Dichtheid
Deeltjesgrootte
Kookpunt
Aanhechting
Oplosbaarheid
Destilleren
Filteren en zeven
Indampen
Extraheren
Adsorberen
Bezinken en afschenken

Slide 16 - Sleepvraag

Blok = bewerking
Pijl = stoffenstroom

Slide 17 - Tekstslide

Op de pijlen van een blokschema staan:
A
Stoffen
B
Bewerkingen
C
Zowel A & B
D
Geen van deze antwoorden

Slide 18 - Quizvraag

Lees de tekst.
Zet het proces in blokschema.
Tekst
waterdamp
troebele pekel
heldere pekel
zout
steenzout
zand
water

Slide 19 - Sleepvraag


Wat komt er  bij de pijlen te staan?
1
2

Slide 20 - Open vraag


In welk blok vind er een scheiding plaats. 
Leg je antwoord uit.

Slide 21 - Open vraag

1. De pijl in een blokschema geeft de ___________ aan.
2. In de ___________ staat wat er met het product gebeurt.
3. De ___________ schrijf je op als een werkwoord.
4. Je leest een blokschema van ___________ naar ___________ .
5. Aan de richting van de ___________ zie je of een stof wordt toegevoegd of afgevoerd. 
bewerking
links
stofstroom
blokken
onder
fasen
rechts
pijl
stoffen

Slide 22 - Sleepvraag

Lees blz 106 uit je tekstboek

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Schrijf de reactie vergelijking van de onvolledige verbranding van methaan waarbij er alleen roet ontstaat.

Slide 26 - Open vraag


Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van ethanol, C2H6O.

Slide 27 - Open vraag


Propaan (C3H8) is een koolwaterstof-gas wat gebruikt wordt als brandstof. 
Geef de reactievergelijking van de onvolledige verbranding van propaan, ga ervan uit dat er alleen CO ontstaat. 

Slide 28 - Open vraag

Oefenen
Ga aan de gang op examensite onderwerp:

- Blokschema's
- Scheidingsmethode
- Verbranding
- Zuivere stof / mengsels
- Reactievergelijkingen

Slide 29 - Tekstslide