spiegelen

Oefenen
spiegelen
R. Verhoeve
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
Hout en meubelMBOStudiejaar 1,2

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Oefenen
spiegelen
R. Verhoeve

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen:
 Aan het einde van deze les weet de student 
op twee manieren  meetpunten over te brengen. 

Wat ga jij in deze les doen.

  1. Je voorbereiden op de les spiegelen.
  2. Uitleg over rooilijnen
  3. Oefenen met de termen, gebruikt bij het zetten en stellen van een juk.
  4. Zelfstandig een materiaallijst invullen.

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je al over een bouwjuk te vertellen!

Slide 3 - Woordweb

Bouwlijn is hier wel de
 voorgevel rooilijn!
(Voorgevel) 
Rooilijn is hier ook de gemeentegrens!

Slide 4 - Tekstslide

1. Rooilijnen - erfgrens - peil! 

Slide 5 - Tekstslide

                                    
De precieze plaats van het bouwwerk is aangegeven in het Bestemmingsplan van de gemeente.
In het bestemmingsplan zijn de rooilijnen aangegeven.
Rooilijnen zijn de lijnen waartussen het gebouw precies moet komen.


De voorgevelrooilijn zorgt er voor dat alle voorgevels in een straat gelijk lopen, deze wordt meestal vanaf het midden van de straat gemeten.
In bepaalde gevallen kan men ook de rooilijnen voor de zijgevels en de achtergevel aangeven.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Spiegelen!
Spiegelen!

Slide 8 - Tekstslide


De Erfgrens - terreingrens of erfscheiding geven de grenzen aan van het stuk bouwgrond waarop het gebouw staat met tuin enz.
Het is het stuk bouwgrond dat je hebt gekocht, de grenzen zijn tot op de cm. bepaald.
Als je als bewoner je garage bijvoorbeeld 5 cm over 
de erfscheiding van je buren bouwt, kunnen zij eisen 
dat je hem weer afbreekt.

Slide 9 - Tekstslide

De Dienst Bouw en Woningtoezicht van de gemeente komt de rooilijnen
uitzetten. 
Op de kruising van erfafscheidings- met voorgevelrooilijn- lijnen, plaatsen zij 2 piketten, de bovenkant rood geschilderd om goed
op te vallen. 
In de bovenkant slaat men een spijker om het precieze
punt aan te geven (verklikkers). 
voorgevel rooilijn
voorgevel rooilijn

Slide 10 - Tekstslide

Het peil is een belangrijke maat die van te voren is afgesproken, het is de bovenkant afgewerkte vloer.
Het peil ligt ± 200 a 300 mm. boven de kruin (hoogste punt) van de straat.
  1. Het peil wordt net als de rooilijnen meestal aangegeven door de gemeente.
  2. Je kunt de maat van het peil ook overnemen van het huis van de buren.

Slide 11 - Tekstslide

Van uit het peil meet je alle hoogtematen van het huis.
Van uit het peil naar beneden ( - ) meet je de maten voor de fundering, van uit het peil naar boven ( + ) voor de verdiepingen.


Slide 12 - Tekstslide

2. Hoeken uitzetten!

Slide 13 - Tekstslide

Zet de juiste benaming op zijn plaats
voorgevel rooilijn
zijgevel rooilijn
erfgrens
Achtergevel rooilijn

Slide 14 - Sleepvraag

De hoeken moeten zuiver haaks ziin.
Voor een eenvoudige woning kun je een bouwhaak gebruiken.
Voor grote gebouwen worden nauwkeurige meetinstrumenten gebruikt zoals het
pentagoonprisma, hoekspiegel en theodoliet.

Na dat de voorgevelrooilijn is aangegeven kan men beginnen met uitzetten.
Eerst worden de hoekpunten van het gebouw uitgezet.
Bij het uitzetten heb je de maatvoeringtekening nodig, hierop staan de maten van de gevels van het gebouw.
Op de hoeken worden jalons geplaatst, dit zijn rood-witte ijzeren palen.

Maatvoeringstekening

Slide 15 - Tekstslide

theodoliet.
pentagoonprisma
waterpasinstrument

Slide 16 - Tekstslide

                                                                                Bouwhaak.

Bij het uitzetten van grote hoeken gebruik je een bouwhaak.
De bouwhaak noem je ook wel de 3- 4- 5 steek.
Op de 3 latten zet je een veelvoud uit van 3 - 4 en 5.
Bijvoorbeeld: 3 x 20 cm - 4 x 20 cm en 5 x 20 cm.
of: 3 x 30 cm - 4 x 30 cm en 5 x 30 cm.
Het is maar net hoe groot je de bouwhaak wilt maken.

Slide 17 - Tekstslide


Je neemt 3 latten van ± 10cm breed en ± 2 cm dik, de latten moeten wel zuiver recht zijn.
Hoe lang je de latten neemt hangt af van hoe groot je de bouwhaak wil maken.
Volgens het voorbeeld boven nemen we 2 latten van ± 1,5 meter lang en 1 lat van ± 1 meter lang.
Bevestig een lange lat en de korte lat met de uiteinden als een hoek op elkaar.
Maak de 2 latten vast met 1 draadnagel, zodat je de latten nog kunt draaien te op zichtte van elkaar.

Slide 18 - Tekstslide

A. Meet op de korte laat 600 mm af ( 3 x 200 ) en op de lange lat 800 mm.
     (4 x 200).
B. Meet op de tweede lange lat 1000 mm af ( 5 x 200 ). Schuif de lat over de           gemaakte hoek tot de maatstrepen precies op elkaar liggen. Nagel de               schuine lat vast met 1 of 2 nagels en sla nog een nagel in de haakse hoek.

Slide 19 - Tekstslide


C  Meet op de tweede lange lat 1000 mm af ( 5 x 200 ).
     Schuif de lat over de gemaakte hoek tot de maatstrepen precies op elkaar       liggen.
     Nagel de schuine lat vast met 1 of 2 nagels en sla nog een nagel in de                 haakse hoek.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

3. Bouwraam uitzetten!

Slide 22 - Tekstslide

Om het bouwwerk wordt het bouwraam uitgezet.
Het bouwraam bestaat uit piketten ( 50 x 50 x 1000mm) en planken van ± 100 of 120 mm breed  en  20 mm. dik.
Tussen het bouwraam en het bouwwerk moet je voldoende werkruimte houden (± 1,30 m. a 1,50 m).
De bovenkant van het bouwraam is het peil.

Slide 23 - Tekstslide

Tussen het bouwraam en het bouwwerk zit
A
200 cm
B
± 0,30 m. a 0,50 m
C
100 cm
D
± 1,30 m. a 1,50 m

Slide 24 - Quizvraag

De hoeken van het gebouw staan aangegeven met jalons op de bouwplek.
Op het bouwraam worden nu de buitenmuren 
(spouwmuren) en de binnenmuren afgeschreven.
Ook de fundering (aanlegbreedte) wordt afgeschreven op het bouwraam.

Slide 25 - Tekstslide

Aanlegbreedte is:
A
totale muurbreedte
B
totale woningbreedte
C
Kavelbreedte
D
funderingsbreedte

Slide 26 - Quizvraag

Elke plank laat men op 1 hoek doorlopen.
Hierdoor heb je zo min mogelijk zaagwerk. Deze manier van het monteren noem je "molenwieken".
Molenwieken

Slide 27 - Tekstslide

Waar zijn de rooilijnen op terug te vinden
A
luchtfoto
B
terreinplan
C
Bouwplan
D
bestemmingsplan

Slide 28 - Quizvraag

Wie zet de rooilijnen uit?
A
De timmerman
B
De opzichter
C
Dienst bouw en woningtoezicht
D
metselaar

Slide 29 - Quizvraag

Verplaats de fotootjes in het juiste jargon ! 
Molenwieken
spiegelen
Piket paaltje
Juk
Gemeente- piket

Slide 30 - Sleepvraag

Verplaats de fotootjes in het juiste jargon ! 
bouwjuk
molenwieken
pijl
voorgevelrooilijn
maaiveld

Slide 31 - Sleepvraag

voorgevelrooilijn
gemeentegrens
rooilijn
bouwlijn

Slide 32 - Sleepvraag

Zet de machines op gebruik volgorde van links naar rechts! 
Tekst
Tekst

Slide 33 - Sleepvraag

Bij eenvoudige kleine bouwwerken, bijvoorbeeld een garage of schuur zet men alleen bouwplanken op de hoeken en op de plaatsen van de tussenmuren, men noemt dit een bouwjuk. 
Bouwjukken maak je van 2 of 3 piketten met korte bouwplanken.

Slide 34 - Tekstslide

Bij eenvoudige kleine bouwwerken, bijvoorbeeld een garage of schuur zet men alleen bouwplanken op de hoeken en op de plaatsen van de tussenmuren, men noemt dit een bouwjuk. 
Bouwjukken maak je van 2 of 3 piketten met korte bouwplanken.

Slide 35 - Tekstslide

Aftekenen van de maten op het bouwraam:
Span een draad over het bouwraam, langs de jalons, begin op de plaats van de rooilijn. 
Je kunt de draad op de bouwplank bevestigen met een draadnagel of door een draadnagel bovenop de bouwplank te slaan.

Slide 36 - Tekstslide

Zet daarna de andere gevels uit, doe dit haaks op de eerste draad.
Je kunt controleren of de hoeken haaks zijn met een bouwhaak.

Leg de bouwhaak op een stapeltje stenen zo dat hij dezelfde hoogte heeft als het bouwraam.

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

4. Uitgraven:
Er wordt een bouwput gegraven waarin de fundering komt, de aanlegdiepte. De diepte van de bouwput hang af van de soort grond en de soort fundering.

Slide 39 - Tekstslide

De vorstgrens ligt op 600 mm. beneden het maaiveld, de aanlegdiepte is dus altijd groter dan 600 mm.
De zijkanten van de bouwput worden schuin afgegraven zo dat de grond niet naar beneden kan vallen.
De schuine zijkant noem je een talud.

Slide 40 - Tekstslide

4. Uitloden:
Dit overbrengen van meetpunten en meetlijnen noemen we uitloden, je doet dit met de waterpas of spiegelen.
Het snijpunt wordt aangegeven met piketjes.
Men is nu zover dat begonnen kan worden met het aanbrengen van de funderingen.
De fundering staat op de bouwplanken aangegeven.

Deze gaan we nu uitzetten in de bouwput, dit doe je door draden te spannen en het
snijpunt loodrecht naar beneden over te brengen.

Slide 41 - Tekstslide

spiegelen

Slide 42 - Tekstslide

Hoe heeft jou klasgenoot deze praktijkles voorbereid?

Slide 43 - Open vraag

Wat waren zijn werkzaamheden en zijn inzet tijdens de praktijkles?

Slide 44 - Open vraag