Concept 6: Landen indicatoren (Midden-Oosten)

Concept 6: Landen indicatoren (M-O)
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Concept 6: Landen indicatoren (M-O)

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dall-E generated kunstwerk
"An oil painting of fragmented modernisation in the middle east"
Het kunstspel:
Wat waren de opdrachtwoorden voor Dall-E?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Openingsfoto
Wat zie je?
Waar komt dit voor?
Waarom komt dit hier voor?
Is dit gewenst?
Komt dit overal zo voor? 

Slide 3 - Tekstslide

Beschrijving van de openingsfoto

Het beroemdste plein van Mekka in Saudi-Arabië.

Weekplenda
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7

Concept 6:
Landen 
Indicatoren

Concept 6:
Landen
indicatoren
RTTI Leerdoelen check
&
SO

Concept 7:
Water in het
Midden-
Oosten

Concept 8:
Centrum-
Periferie
Europa
RTTI Leerdoelen check
 &
SO

Herhaling

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma periode 2

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud periode 2

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef aan in de kaart waar het Midden-Oosten ligt.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Egypte
Turkije
Saudi-Arabië

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het grote plaatje

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cultuurgebieden

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

W
WAT GEEFT DE KAART WEER (LEGENDA)?
A
Algemene patroon?
WAAR VEEL? WAAR WEINIG? GEBRUIK SPREIDINGSWOORDEN
U
Uitzonderingen
WELKE GEBIEDEN VALLEN BUITEN HET ALGEMENE PATROON?
W
Windrichtingen. 
BESCHRIJF MET BEHULP VAN WINDRICHTINGEN (EN TOPONIEMEN)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Human Development Index

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

HDI in kaart

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkvorm: HDI Midden-Oosten
              Land
Levensverwachting
   Jaren onderwijs
         Inkomen
Turkije
Egypte
Iran
Saoudi-Arabië
Google hdi index > dan data center > dan Human development index > dan download
https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Economisch
Inkomen en beroepsbevolking

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mini SO | Concept 6a

R


2p
Noem een demografische- en culturele kenmerk dat 
typerend is voor het Midden-Oosten.

T1


3p
Gebruik de bron.
(1p) Beschrijf de bevolkingsspreiding in het Midden-Oosten;
(2p) Verklaar deze bevolkingsspreiding.

T2


3p
Het Midden-Oosten is rijk aan natuurlijke hulpbronnen.
Verklaar waarom dit kan zorgen voor (politieke)
instabiliteit in de regio.

I


2p
Het Midden-Oosten heeft te maken met waterschaarste.
De aanleg van stuwdammen in het gebied kan dit
probleem oplossen en verergeren. Geef hiervoor een verklaring.

Slide 16 - Tekstslide

Houdt PTD aan

Noem een demografische en culturele kenmerk dat typerend is voor het Midden-Oosten

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat valt er op aan de
bevolkingsspreiding van
het Midden-Oosten?
Verklaar deze bev. spreiding.

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het Midden-Oosten is rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Verklaar waarom dit kan zorgen voor instabiliteit in de regio.

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Olie | Vloek of zegen?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mini SO | Concept 6b

R


2p

Wat wordt er met welvaart en welzijn bedoeld?

T1


3p

Verklaar waarom de inkomensongelijkheid in Dubai zo groot is.

T2


3p
Gebruik de bron.
Dubai investeert veel in de luchthaven. 
Geef hiervoor drie redenen.

I


2p
Wat kan Dubai doen om de inkomensongelijkheid
te verkleinen?

Slide 21 - Tekstslide

Houdt PTD aan

Quizlet live
Ga naar www.quizlet.live

Code = M6S-C9Y

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting 3.1

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting 3.2

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

     toets

Slide 25 - Tekstslide

https://quizlet.com/604967824/test
Demografisch

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gebruik de bron:
Is er in Egypte sprake van
vergroening of vergrijzing?

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Atlaskaarten

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Actualiteit

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluitende foto
Wat zie je?
Waar komt het voor?
Waarom komt dit hier voor?
Is dit gewenst?
Komt dit overal zo voor? 

Slide 30 - Tekstslide

Straatbeeld in Sana, Jemen.

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Schrijfopdracht
Maak je eigen samenvatting;
Schrijf een artikel over.

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exit Ticket
Hoe goed heb je de les begrepen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 36 - Poll

Deze slide heeft geen instructies