1.2 Groot-Brittannië

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 25 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

De goed ontwikkelde infrastructuur in centrumlanden zorgt ervoor dat globalisering in deze landen positieve effecten heeft.  Leg dit verband uit met een voorbeeld uit je eigen omgeving

Slide 2 - Tekstslide

Lezen paragraaf 1.2
timer
5:00

Slide 3 - Tekstslide

Je weet welke rol Groot-Brittannië speelt bij globalisering.
Je weet welke effecten globalisering heeft op Groot-Brittannië.
Je weet hoe Groot-Brittannië reageert op de effecten van globalisering.
Je kent de belangrijkste topo van Groot-Brittannië

Slide 4 - Tekstslide

Noord Ierland
Ierland
Engeland
Schotland
Wales

Slide 5 - Sleepvraag

Wat was Gibraltar voor soort kolonie?

Slide 6 - Tekstslide

Welk land(en) zijn vandaag de dag een hegemoniale staat (staten)?

Slide 7 - Open vraag

Zoek op: Op welke plaats staat Nederland op de HDI (Human Development Index)?

https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

Slide 8 - Open vraag

gini-coëfficiënt 
De gini-coëfficiënt, ook wel gini-index, is een statistische maatstaf van de ongelijkheid in een verdeling. De gini-coëfficiënt wordt met name gebruikt in de economie om de ongelijkheid in inkomen of vermogen aan te geven, maar is geschikt om elke vorm van ongelijkmatige verspreiding te meten.

Slide 9 - Tekstslide

Stelling I: In Groot-Brittannië woont inmiddels ruim 80% van de bevolking in steden, dit noemen we urbanisatietempo
Stelling II: De urbanisatiegraad ligt in landen met een hogere welvaart juist lager dan in landen met een lage welvaart.
A
I en II zijn juist
B
I en II zijn onjuist
C
Alleen I is juist
D
Alleen II is juist

Slide 10 - Quizvraag

Toename van welvaart leidt tot: 
    - demografische transitie
      - nu: lage geboorte- en sterftecijfers

   
 - verstedelijking
      - hoge verstedelijkingsgraad
      - laag verstedelijkingstempo

Slide 11 - Tekstslide

Het demografisch transitiemodel
A
Geeft een overgang aan van hoge naar lage geboorte- en sterftecijfers.
B
Geeft een overgang aan van lage naar hoge geboorte- en sterftecijfers.
C
Geeft een transitie aan van een grote groei naar een kleine groei.
D
Geeft de sociale bevolkingsgroei weer.

Slide 12 - Quizvraag


DEMOGRAFISCHE TRANSITIE
A
India zit in fase 1
B
India zit in fase 2
C
India zit in fase 3
D
India zit in fase 4

Slide 13 - Quizvraag

Welke fase van het demografisch transitiemodel?
A
Fase 1
B
Fase 2
C
Fase 3
D
Fase 4

Slide 14 - Quizvraag

t/m 1.2 lezen en maken / CE oefenen: NC4HG 

Slide 15 - Tekstslide