LES 3

3.1 energie opwekken
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuurzaamMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

3.1 energie opwekken

Slide 1 - Tekstslide

Wat zijn de bekendste fossiele brandstoffen?
A
A) Wind en zonne-energie
B
B) Steenkool, aardgas en aardolie
C
C) Kernenergie en hydro-energie
D
D) Biomassa en biogas

Slide 2 - Quizvraag

Wat veroorzaakt het verbranden van fossiele brandstoffen naast CO2-uitstoot?
A
A) Waterdamp
B
B) Zuurstof
C
C) Rook, roet en fijnstof
D
D) Stikstof

Slide 3 - Quizvraag

Waarom is het verbruik van fossiele brandstoffen slecht voor het milieu?
A
A) Omdat ze geen schadelijke stoffen uitstoten.
B
B) Omdat ze de ozonlaag beschermen.
C
C) Omdat ze zorgen voor CO2-uitstoot en luchtvervuiling.
D
D) Omdat ze bijdragen aan het behoud van ecosystemen.

Slide 4 - Quizvraag

Wat is een nadeel van kernenergie?

A
A) Het veroorzaakt geen CO2-uitstoot.
B
B) Het is goedkoop en betrouwbaar.
C
C) Het produceert radioactief kernafval.
D
D) Het is duurzaam en milieuvriendelijk.

Slide 5 - Quizvraag

Wat zijn zorgen die tegenstanders van kernenergie hebben?

A
A) Dat kernenergie veel CO2 uitstoot veroorzaakt.
B
B) Dat kerncentrales goedkoop zijn om te bouwen.
C
C) Dat kernafval gevaarlijk is en de bouw van centrales veel geld kost.
D
D) Dat de kans op ongelukken met kernenergie hoog is.

Slide 6 - Quizvraag

Wat zijn de voordelen van windenergie?
A
a) Risico op ontploffingen
B
b) Lage CO2-uitstoot
C
c) Langdurige opslag van energie
D
d) Radioactieve straling

Slide 7 - Quizvraag

Wat zijn de belangrijkste nadelen van fossiele brandstoffen?
A
a) Lage CO2-uitstoot
B
b) Hoge CO2-uitstoot en luchtvervuiling
C
c) Beperkte beschikbaarheid
D
d) Lage kosten

Slide 8 - Quizvraag

Welk gas veroorzaakt de opwarming van de aarde bij het verbranden van fossiele brandstoffen?
A
a) Zuurstof
B
b) Koolstofdioxide (CO2)
C
c) Waterstof
D
d) Stikstof

Slide 9 - Quizvraag

Wat gebeurde er in Tsjernobyl in 1986?
A
a) Kernsmelting
B
b) Grootste kernramp uit de geschiedenis
C
c) Succesvolle veiligheidstest
D
d) Bouw van een nieuwe kerncentrale

Slide 10 - Quizvraag

Wat is een van de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl?
A
a) Lage radioactieve straling
B
b) Langdurige gezondheidsrisico's door radioactieve straling
C
c) Verhoogde landbouwproductie
D
d) Positieve impact op het milieu

Slide 11 - Quizvraag

Wat gebeurde er in Fukushima in 2011?
A
a) Natuurramp
B
b) Zwaarste kernramp sinds Tsjernobyl
C
c) Succesvolle implementatie van hernieuwbare energie
D
d) Vrijkomen van CO2 in de atmosfeer

Slide 12 - Quizvraag

Waarom worden fossiele brandstoffen als niet-duurzaam beschouwd?
A
a) Beperkte voorraad en hoge CO2-uitstoot
B
b) Oneindige voorraad en lage CO2-uitstoot
C
c) Lage kosten en milieuvriendelijk
D
d) Veilige opslag en duurzame winning

Slide 13 - Quizvraag

Wat zijn de belangrijkste bezwaren tegen kernenergie?
A
a) Lage CO2-uitstoot
B
b) Risico op nucleaire ongelukken en radioactief afval
C
c) Betrouwbaarheid van kerncentrales
D
d) Goedkope energieopwekking

Slide 14 - Quizvraag

Wat zijn mogelijke gevaren van kernafval?

A
a) Snelle afbraak
B
b) Langdurige radioactiviteit
C
c) Biologische afbreekbaarheid
D
d) Lage stralingsniveaus

Slide 15 - Quizvraag

Wat is een van de belangrijkste zorgen rond kernenergie?
A
a) Lage energieopbrengst
B
b) Langdurige radioactieve vervuiling
C
c) Onbeperkte voorraad van kernbrandstof
D
d) Lage kosten van kerncentrales

Slide 16 - Quizvraag

Wat zijn de belangrijkste voordelen van windenergie?
A
Hernieuwbaar, lage CO2-uitstoot
B
Beperkte beschikbaarheid
C
Radioactieve straling
D
Hoge kosten

Slide 17 - Quizvraag

Waarom wordt windenergie als duurzaam beschouwd?
A
Onvoorspelbaarheid van wind
B
Korte levensduur van windturbines
C
Hernieuwbaar, geen CO2-uitstoot tijdens energieopwekking
D
Beperkte beschikbaarheid

Slide 18 - Quizvraag

Welk type energiebron is windenergie?
A
Fossiele brandstof
B
Nucleaire energie
C
Niet-duurzame energie
D
Hernieuwbare energie

Slide 19 - Quizvraag

Wat zijn de belangrijkste voordelen van zonne-energie?
A
Hernieuwbaar, lage CO2-uitstoot
B
Onvoorspelbaarheid van zonlicht
C
Langdurige radioactieve vervuiling
D
Beperkte beschikbaarheid

Slide 20 - Quizvraag

Waarom wordt zonne-energie beschouwd als een duurzame energiebron?
A
a) Hernieuwbaar, geen CO2-uitstoot tijdens energieopwekking
B
b) Beperkte beschikbaarheid
C
c) Hoge kosten van installatie
D
d) Lange opstarttijd voor energieproductie

Slide 21 - Quizvraag

3.2 duurzame energiebronnen

Slide 22 - Tekstslide

Welke energiebron wordt opgewekt door het zonlicht om te zetten in elektriciteit?
A
a) Windenergie
B
b) Zonne-energie
C
c) Waterkracht
D
d) Biomassa-energie

Slide 23 - Quizvraag

Wat is een manier om zonne-energie om te zetten in warmte?
A
a) Zonneboilers
B
b) Windturbines
C
c) Biomassa-verbranding
D
d) Aardwarmtecentrales

Slide 24 - Quizvraag

Welke energiebron is geschikt voor landen zoals Nederland vanwege de constante aanwezigheid van wind?
A
a) Windenergie
B
b) Zonne-energie
C
c) Waterkracht
D
d) Biomassa-energie

Slide 25 - Quizvraag

Wat is een nadeel van windenergie?
A
a) Constante CO2-uitstoot
B
b) Afhankelijkheid van de aanwezigheid van wind
C
c) Lage onderhoudskosten
D
d) Beperkte beschikbaarheid

Slide 26 - Quizvraag

Welk voordeel heeft waterkracht in termen van beschikbaarheid?
A
Vereist constante getijdenbewegingen
B
Afhankelijkheid van klimaatomstandigheden
C
Beperkt beschikbaar in droge gebieden
D
Onbeperkte beschikbaarheid

Slide 27 - Quizvraag

Wat is een methode om energie op te wekken uit waterkracht?
A
a) Zonnepanelen
B
b) Windturbines
C
c) Stuwdam
D
d) Biomassa-verbranding

Slide 28 - Quizvraag

Wat is een nadeel van stuwdammen?
A
Verwoesting van natuurlijke habitats
B
Onbeperkte beschikbaarheid van water
C
Verhoogde waterstroom stroomafwaarts
D
Vermindering van getijdenbewegingen

Slide 29 - Quizvraag

Welke energiebron maakt gebruik van het hoogteverschil tussen eb en vloed?

a)
b)
c)
d)
A
Getijdenenergie
B
Zonne-energie
C
Biomassa-energie
D
Windenergie

Slide 30 - Quizvraag

Wat is een voordeel van getijdenenergie?
A
a) Beperkte beschikbaarheid
B
b) Voorspelbare en herhaalbare energieopwekking
C
c) Lage onderhoudskosten
D
d) Afhankelijkheid van zonlicht

Slide 31 - Quizvraag

Uit welk materiaal bestaat biomassa-energie voornamelijk?
A
a) Metaal
B
b) Glas
C
c) Organisch materiaal
D
d) Kunststof

Slide 32 - Quizvraag

Wat is een nadeel van biomassa-energie?
A
a) Onbeperkte beschikbaarheid
B
b) Lage CO2-uitstoot
C
c) Uitstoot van schadelijke stoffen bij verbranding
D
d) Snelle hernieuwing van bronnen

Slide 33 - Quizvraag

Welke energiebron wordt geproduceerd door organisch materiaal te verbranden of te vergisten?
A
a) Aardwarmte
B
b) Windenergie
C
c) Biomassa-energie
D
d) Getijdenenergie

Slide 34 - Quizvraag

Wat is een nadeel van het gebruik van biomassa-energie?

A
a) Voorspelbare energieopwekking
B
b) Uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen bij verbranding
C
c) Lage onderhoudskosten
D
d) Geen negatieve impact op het milieu

Slide 35 - Quizvraag

Wat maakt aardwarmte tot een duurzame energiebron?

A
a) Hoge CO2-uitstoot
B
b) Onbeperkte beschikbaarheid van warmte uit de aardmantel
C
c) Afhankelijkheid van zonne-energie
D
d) Beperkte beschikbaarheid in droge gebieden

Slide 36 - Quizvraag

Welke energiebron maakt gebruik van warmte uit de aardmantel?
A
a) Biomassa-energie
B
b) Zonne-energie
C
c) Windenergie
D
d) Aardwarmte

Slide 37 - Quizvraag