3.4 Energie

7.4    Energie
Hoofdstuk 7                 Duurzaam leven

3TL
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

7.4    Energie
Hoofdstuk 7                 Duurzaam leven

3TL

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt de belangrijkste energiebronnen noemen met hun voordelen en nadelen.

Slide 2 - Tekstslide

Energiebronnen
Mensen gebruikten de laatste 100 jaar steeds meer energie.

- Verlichting
- Verwarming huizen
- Arbeid vervangen door machines
- Elektrische apparaten

Slide 3 - Tekstslide

Niet duurzame energiebronnen

- Fossiele brandstoffen

- Kernenergie

Slide 4 - Tekstslide

Duurzame energiebronnen

- Zonne-energie
- Windenergie
- Waterkracht
- Biomassa

Slide 5 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen

Aardgas, aardolie en steenkool zijn fossiele brandstoffen
Zijn miljoenen jaren geleden ontstaat uit resten van dode planten en dieren. 
Energie ontstaat door zonlicht (fotosynthese). Door verbranding komt energie vrij. 

Slide 6 - Tekstslide

Voordelen fossiele brandstoffen

Het winnen ervan is goedkoop.
Ze zijn makkelijk te gebruiken.
Ze zijn makkelijk te vervoeren. 
Nadelen fossiele brandstoffen

Bij verbranding komt CO2 vrij. (leidt tot broeikaseffect)

Bij verbranding ontstaat luchtverontreiniging.
Er vindt uitputting van voorraden plaats.

Slide 7 - Tekstslide

Kernenergie
Ontstaat door het splitsen van atoomkernen
 
- Komt energie vrij in de vorm van warmte
- Met warmte wordt elektriciteit opgewekt

Slide 8 - Tekstslide

Voordelen kernenergie

Geen luchtverontreiniging
Geen CO2 in de lucht
Nadelen kernenergie

Er ontstaat radioactief afval.
Het uranium wat wordt gebruikt bij de splitsing van atomen raakt op.
Grote gevolgen voor mens en milieu
(kernramp van Tsjernobyl)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Duurzame energie
Energie uit energiebronnen die niet opraken en die geen vervuiling veroorzaken

Zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa

Slide 12 - Tekstslide

Zonne-energie
De energie van de zon wordt direct gebruikt. 

Zonneboilers:
Zon verwarmt water voor douchen/wassen
Zonnepanelen:
Door zon wordt elektriciteit opgewekt

Slide 13 - Tekstslide

Windenergie
Elektriciteit wordt opgewekt door windmolens

Horizonvervuiling:
Aantasting van het uitzicht door windmolens/hoge gebouwen

Slide 14 - Tekstslide

Waterkracht

Energie van stromend water

- Rivieren met hoogteverschillen
- Stuwdammen
- Getijden energie (eb en vloed)

Slide 15 - Tekstslide

Biomassa
Biomassa: Energierijke stoffen van organisch materialen (hout, groente, fruit, mest, plantaardige olie)

Biomassa kun je verbranden, vergisten of vergassen.

Voordeel: het is CO2 neutraal (wordt geen extra CO2 in de lucht toegevoegd)

Nadeel: Veel landbouwgrond wordt gebruikt voor het creëren van biobrandstoffen (bv. koolzaad, zonnebloemen en oliepalmen)

Slide 16 - Tekstslide

Maatregelen
Overheid stimuleert ontwikkeling duurzame energiebronnen:
(subsidies particulieren en bedrijven die groen stroom produceren)

Overheid stimuleert beperking energieverbruik:
Minder auto's en OV bevorderen, energie labels aan huizen, industrie en bedrijven zuiniger omgaan met energie


Slide 17 - Tekstslide

Je ziet hieronder meerdere energiebronnen. Welke bron is GEEN fossiele bron. Kies:
A
windmolen
B
aardolie
C
steenkool
D
aardgas

Slide 18 - Quizvraag

We proberen de hoeveelheid CO2 in de lucht te beperken. Welke maatregel zorgt voor minder CO2 uitstoot? Kies:
A
zonnepanelen plaatsen op je huis
B
meebetalen aan de aanleg van nieuwe bossen in Brazilië.
C
ondergrondse opslag van CO2
D
Alle energie duurder maken

Slide 19 - Quizvraag

Langs de Nederlandse kust kunnen we stroomenergie opwekken.
Welke vorm brengt de meeste energie op?
Kies:
A
zonne-energie
B
windenergie
C
energie uit water

Slide 20 - Quizvraag

Grondstoffen /energiebronnen kunnen, maar hoeven niet op te raken.
Wat geldt voor AARDGAS?
A
uitputbaar
B
onuitputbaar
C
vernieuwbaar

Slide 21 - Quizvraag

Welke energiebron gebruikte men in de
middeleeuwen NIET:
A
turf
B
aardgas
C
spierkracht van dieren
D
hout

Slide 22 - Quizvraag

uitputbaar/niet-duurzaam
hernieuwbaar/duurzaam
Aardolie
getijden
aardgas
wind
zon
bruinkool
aardwarmte
water
steenkool
uranium

Slide 23 - Sleepvraag

Waterkracht is
A
uitputbaar
B
hernieuwbaar

Slide 24 - Quizvraag

Uranium is
A
uitputbaar
B
hernieuwbaar

Slide 25 - Quizvraag

Olie is
A
uitputbaar
B
hernieuwbaar

Slide 26 - Quizvraag

Sleep de onderstaande 5 duurzame energiebronnen naar de juiste omschrijving:
Deze energiebron is toch niet zo schoon als word gedacht.
Deze energiebron word vooral gebruikt voor verwarming. Deze energiebron is heel duur in Nederland.
Deze energiebron is bij veel mensen op hun dak te vinden. Deze energiebron is afhankelijk van het weer.
Deze energiebron zorgt voor horizonvervuiling. Deze energiebron kost eveneel als fossiele energie.
windenergie
biomassa
Aardwarmte
zonne-energie

Slide 27 - Sleepvraag

Aan de slag..
7.4    Energie
Opdracht 1t/m 7

Slide 28 - Tekstslide