H1 elektrische stroom: hybride les

1.1 Elektriciteit maken
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

1.1 Elektriciteit maken

Slide 1 - Tekstslide

Doel van de les:
 • Je kunt een model uitleggen hoe een elektrische stroom rond stroomt in een stroomkring
 • Je kunt aangeven hoe je een stroommeter moet schakelen om een bepaalde stroom te meten
 • Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen serie- en parallelschakeling, en wat dit betekend voor de stroomsterkte
 • Je kunt berekeningen uitvoeren met verschillende stroomsterktes in een serie- parallel- (en gemengde) schakelingen.

Slide 2 - Tekstslide

Voorkennis Elektriciteit
 • Je kent de symbolen voor een schakelschema
 • Je kunt uitleggen welke stoffen geleiders zijn en isolatoren
 • Je kunt uitleggen hoe je de stroomsterkte meet
 • Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen serie- en parallelschakeling
 • Je kunt rekenen met de eenheid van stroomsterkte en vermogen 

Slide 3 - Tekstslide

Schakelschema
 • Schakeling: 
 • Elektrische onderdelen die met elkaar verbonden zijn. 
 • Schakelschema:
 • Eenvoudige tekening van een schakeling

Slide 4 - Tekstslide

symbolen voor schakelschema's => staan in binas!

Slide 5 - Tekstslide

Isolators en geleiders (alle metalen)

Slide 6 - Tekstslide

De stroommeter
 • Met een stroommeter meet je de stroom in een stroomkring
 • De stroommeter is serie geschakeld in de stroomkring
 • De stroomsterkte meet je in Ampére (A) 

Slide 7 - Tekstslide

Stroommeter (Ampère-): 
Let op waar je de kabel op aan sluit ivm het aflezen!

Slide 8 - Tekstslide

Omrekenen
24 A = ......... mA
A
0,24 mA
B
2400 mA
C
24000mA
D
2,4 mA

Slide 9 - Quizvraag

Eerst in stilte
Maken voorkennis van H1

Daarna:
Bespreken eerste vragen van voorkennis
Uitleg elektrische stroom
Verder met voorkennis of alvast het HW
timer
10:00

Slide 10 - Tekstslide

Maak een foto van de opgaven van "voorkennis H1"

Slide 11 - Open vraag

Elektrische stroom
Elektrische stroom in een draad bestaat uit bewegende elektronen.
De spanningsbron pompt de elektrische stroom rond.

Stroom         I     in Ampère    (A)
Spanning    U    in Volt            (V)
Vermogen  P   in Watt            (P)
                  P = U x I

Slide 12 - Tekstslide

Elektrische stroomkring
Water stroomkring

Slide 13 - Tekstslide

Regels voor het tekenen van stroomkringen
 1. Gebruik altijd de goede symbolen! 
 2. De draden worden alleen horziontaal of vertikaal getekend.
 3. Altijd hoeken van 90 graden tekenen.
 4. De afstand useen de apparaten in de tekening zegt niets over de werkelijke afstand.
 5. Het schema moet zo overzichtelijk mogelijk zijn.

Slide 14 - Tekstslide

Stroomkring
Schakelschema
Maak van de foto hiernaast een schematische stroomkring.
Maak hiervan een foto en stuur deze op (zie volgende slide

Slide 15 - Tekstslide

Maak een foto van de schematische stroomkring uit vorige slide!

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Video

Serie schakeling:          1 Lange stroomkring.
Parallel schakeling:     Verschillende stroomkringen die aan 
                                          elkaar geschakeld zijn

Slide 18 - Tekstslide

Serieschakeling

Parallelschakeling
Itot=I1=I2=I3=....
Itot=I1+I2+I3+....

Slide 19 - Tekstslide

Wat gebeurd er als je er 1 lampje uit de stroomkring haalt bij een serieschakeling?
A
er gebeurd niets
B
de lampjes blijven branden
C
alle lampjes gaan uit

Slide 20 - Quizvraag

Is het een serieschakeling
of een parallelschakeling?
A
Serie
B
Parallel

Slide 21 - Quizvraag

Gemengde schakelingen
Gemengde schakelingen zijn gecombineerde schakelingen van serie - en parallel schakelingen

Slide 22 - Tekstslide

Samenvatting
 • Je kunt een model uitleggen hoe een elektrische stroom rond stroomt in een stroomkring
 • Je kunt aangeven hoe je een stroommeter moet schakelen om een bepaalde stroom te meten
 • Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen serie- en parallelschakeling, en wat dit betekend voor de stroomsterkte

Slide 23 - Tekstslide

Nu: zelfstandig werken
Afmaken: voorkennis H1

Daarna Huiswerk H1.1
opgave 1 tm 12 (p.14)
timer
15:00

Slide 24 - Tekstslide

Maak een foto van je huiswerk van H1.1 en stuur deze op.

Slide 25 - Open vraag