1.5 Bronnen: Water als bedreiging

Bronnen: Water als bedreiging
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Bronnen: Water als bedreiging

Slide 1 - Tekstslide

Wat vind je lastig van 1.5?

Slide 2 - Woordweb

Par. 2: Water in beweging
Deze les:
 • Wat vind je lastig van 1.5?
 • Herhaling paragraaf 1.4
 • Uitleg: Paragraaf 1.5:
      - Beschermen tegen overstromingen van de zee.
      - Bescherming tegen overstromingen van de 
        rivieren.
      - Bescherming tegen hevige regenval.
 • Nakijken examentraining
 • Werken

Slide 3 - Tekstslide

Water afkomstig van toiletspoeling is brak water.
A
goed
B
fout

Slide 4 - Quizvraag

Het lozen van afvalwater door de industrie is een voorbeeld van thermische vervuiling.
A
goed
B
fout

Slide 5 - Quizvraag

De 4 taken van het waterschap zijn: waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterkeringen en bevaarbaar houden.
A
goed
B
fout

Slide 6 - Quizvraag

Bescherming tegen overstromingen rivieren:
 • Dijkverlegging
 • Dijkverhoging
 • Uiterwaardafgraving
 • Nevengeul
 • Kribverlaging
 • Obstakelverwijdering
 • Overloop
 • Uitdiepen rivier

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Wadi Betondorp, bescherming hevige regenval
Wadi in Nederland is een bufferings- en infiltratievoorziening , die tijdelijk gevuld is met neerslag.

https://www.youtube.com/watch?v=nJd3U-le-f0

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Par. 2: Water in beweging
Nu doen:
 • Uitleg vragen
 • nakijken extra opdrachten 1.4
 • nakijken opg 1.4 
 • par. 1.5  extra opdracht en examentraining maken
 • par. 1.5 opdr. 4a, 4b en 5

Huiswerk:
 • Afmaken wat niet af is.
 • Leer par. 1.1 t/m 1.5

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide