H1.1 Een nieuwe grondwet deel 2

Nederland van 1848 tot 1914


H1.1 Een nieuwe grondwet deel 2
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Nederland van 1848 tot 1914


H1.1 Een nieuwe grondwet deel 2

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Herkennen en uitleggen hoe verkiezingen verlopen 
 • Kun je uitleggen hoe de kabinetsformatie verloopt
 • Weet je dat er klassieke en sociale grondrechten zijn en kun je  het verschil benoemen

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Kabinetsformatie:

 • De (koning)2e kamer benoemt een informateur.
 • De informateur gaat praten met de grootste partijen.
 • De formateur is de leider van de grootste partij (VVD: Rutte).
 • Hij gaat op zoek naar een coalitie  en sluit een regeerakkoord.
 • De overige partijen belanden in de oppositie.

Slide 4 - Tekstslide


Coalitie en oppositie

 • In Nederland is geen enkele partij groter dan de meerderheid van de Tweede Kamer.
 • Om die meerderheid wel te hebben, moeten partijen samenwerken. 
 • Partijen die in de regering samenwerken vormen een: coalitie.
 • Partijen die niet in de regering zitten, maar wel in de Tweede Kamer, vormen : de oppositie

Slide 5 - Tekstslide

Welke partijen zitten op dit moment in de regering?
A
VVD, D66, PVV, CU
B
VVD, PvdD, CU, D66
C
VVD, D66, CU, CDA
D
PvdA, D66, Groen Links

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Video


Klassieke grondrechten


 • Beschermen ons tegen de overheid 
 • Geven ons rechten tegen een te machtige overheid
 • Staan sinds 1848 in de Grondwet 
 • Klassiek betekent: 'iets van vroeger, maar niet verouderd'

Slide 8 - Tekstslide


bijvoorbeeld:

 • Artikel 1: Anti-discriminatie artikel

 • Artikel 2: Wie is Nederlander?

 • Artikel 4: Kiesrecht

 • Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting

 • Artikel 8: Recht op vereniging

 • Artikel 9: Recht op vergadering

 • Artikel 10: Onaantastbaarheid van de persoonlijke levenssfeer

 • Artikel 11: Onaantastbaarheid van het lichaam

 • Artikel 13: Briefgeheim

Slide 9 - Tekstslide


Sociale grondrechten • Plichten van de overheid: 
 • Zorgen voor een goed bestaan

 • Zijn pas later (1983) in de Grondwet opgenomen, hoewel ze al eerder bestonden.

Slide 10 - Tekstslide


bijvoorbeeld: • Recht op veilig bestaan

 • Recht op onderwijs

 • Recht op gezondheidszorg

 • Recht op woongelegenheid

 • Recht op bewoonbaar gebied

 • Recht op rechtsbijstand

 • Recht op werk

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Wat is geen klassiek grondrecht maar een sociaal grondrecht?
A
vrijheid van meningsuiting
B
recht op woongelegenheid
C
vrijheid van godsdienst
D
vrijheid van onderwijs

Slide 13 - Quizvraag

Vrijheid van vereniging en vergadering is een...
A
klassiek grondrecht
B
sociaal grondrecht

Slide 14 - Quizvraag

Recht op onderwijs is een ...
A
Klassiek grondrecht
B
Sociaal grondrecht

Slide 15 - Quizvraag

Wat is het verschil tussen vrijheid van onderwijs en recht op onderwijs?

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Video

Taken van het parlement

Slide 18 - Tekstslide

Als je 18 jaar bent kun je actief stemmen op vier organisaties.
Welke vier?

Slide 19 - Open vraag