Ordening planten-oefenen-3BB

VMBO Ordenen
 B4: Planten
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 1,3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

VMBO Ordenen
 B4: Planten
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
1.  Je leert dat je het plantenrijk kunt indelen in 3 afdelingen

2. Je leert welk kenmerk men daarvoor heeft gebruikt

3. Je leert de namen van de afdelingen

4. Je leert welke kenmerken bij de afdelingen horen

5  Je leert welke planten behoren tot de afdelingen.Slide 2 - Tekstslide

Welke kenmerken heeft een plantencel?

Slide 3 - Tekstslide

Organen van een plant
Een plant heeft organen:

- wortels
- stengels
- bladeren
- (niet altijd) bloemen 

Planten behoren tot het 
"Rijk van de planten".
Bloemen?
Niet elke plant heeft bloemen

Slide 4 - Tekstslide

Het rijk van de planten kun je indelen in 2 stammen.
Hierbij let je op de manier van voortplanten.

De manier van voortplanten is een kenmerk.

Slide 5 - Tekstslide

Neem dit schema over in je schrift, maak grote vakken
Vul in wat je nu weet, later ga je weer meer invullen

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Stam: Sporenplanten

Mossen:

Mossen zijn kleine plantjes, ze groeien in groepen bij elkaar.

Varens:

Varens herken je aan hun grote bladeren. 
De bladrand is vaak ingesneden. Zo lijkt één blad uit allemaal kleine blaadjes te bestaan.

Slide 8 - Tekstslide

Mossen

Voortplanting:


Mosplantjes vormen sporendoosjes die (ver) boven het plantje zelf uitsteken.

In de sporendoosjes komen sporen, dat zijn de voortplantingscellen van de sporenplant.
haarmos

Slide 9 - Tekstslide

Varens
Voortplanting:

Varens vormen sporenhoopjes aan de onderzijde van de bladeren.

Een sporenhoopje is een verzameling sporendoosjes bij elkaar.
De sporen zijn de voortplantingscellen van de sporenplant.
Mannetjesvaren

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Stam: Zaadplanten
Zaadplanten planten zich voort door zaden. Uit een zaad kan een nieuw plantje groeien.
Zaadplanten hebben bloemen, in de bloem kan een zaad ontstaan.

Voorbeelden van zaadplanten zijn bijvoorbeeld gras, struiken, bomen en planten zoals in de afbeelding.

Slide 12 - Tekstslide

in het klokhuis
In de bloem ontstaat het zaad.
Als je een appel eet, vind je het zaad in het klokhuis.

Slide 13 - Tekstslide


Bij welke planten zie je deze cellen?
A
zaadplanten
B
sporenplanten
C
wieren
D
A, B en C

Slide 14 - Quizvraag

Wieren planten
zich voort door...
A
deling of zaden
B
sporen of zaden
C
deling of sporen of zaden
D
deling of sporen

Slide 15 - Quizvraag

Wieren noemen
we ook wel...
A
Sporen
B
Algen
C
Zaden
D
Zeeplanten

Slide 16 - Quizvraag

1, 2 en 3
zijn de organen van een plant
1
2
3
A
ja, maar sommige planten hebben ook een bloem als orgaan
B
nee
C
ja, maar elke plant heeft ook altijd een bloem als orgaan
D
ja, maar elke plant heeft ook altijd zaden als orgaan

Slide 17 - Quizvraag


Behoort tot de
groep van de
A
zaadplanten
B
sporenplanten
C
wieren
D
mossen

Slide 18 - Quizvraag


Je ziet hier
A
een varen
B
sporendoosjes
C
sporenhoopjes
D
een zaadplant

Slide 19 - Quizvraag


Behoren tot de ......
A
zaadplanten
B
sporenplanten
C
bomen en struiken
D
planten

Slide 20 - Quizvraag

1, 2 en 3 zijn de enige organen van deze plant. Dit is een ......
1
2
3
A
zaadplant
B
loofboom
C
Groene plant
D
sporenplant

Slide 21 - Quizvraag


Gerst is een
A
zaadplant
B
naaldboom
C
Alg
D
sporenplant

Slide 22 - Quizvraag

Hier zie je voorbeelden van
A
planten met sporendoosjes
B
planten met sporenhoopjes
C
planten met zaden
D
varens

Slide 23 - Quizvraag


In de afbeelding
zie je
A
sporendoosjes
B
sporenhoopjes
C
voortplantingscellen van een mos
D
zaden van een zaadplant

Slide 24 - Quizvraag


Kenmerken van sporenplanten

A
wel of geen bloemen
B
wortels stengels bladeren
C
voortplanting door sporen of zaden
D
A, B en C allemaal goed

Slide 25 - Quizvraag


Deze plant behoort tot het rijk van de...(1)
en de groep...(2)
A
1: Sporen 2: mossen
B
1: Planten 2: mossen
C
1: Planten 2: sporenplanten
D
1: sporenplanten 2: varens

Slide 26 - Quizvraag


A
sporenplanten wel zaadplanten niet
B
sporenplanten niet zaadplanten niet
C
sporenplanten niet zaadplanten wel
D
sporenplanten wel zaadplanten wel

Slide 27 - Quizvraag

zaadplanten kun je
opdelen in....
A
Bedektzadigen en onbedektzadigen
B
Kegels en bloemen
C
Bedektzadigen en naaktzadigen
D
naaldbomen en loofbomen

Slide 28 - Quizvraag

Sporenplanten
Kenmerken noemen

Slide 29 - Open vraag

Zaadplanten
Kenmerken noemen

Slide 30 - Open vraag

Wieren
Groep en kenmerken noemen

Slide 31 - Open vraag

Leerdoel

1.  Je weet en kunt uitleggen hoe je het plantenrijk kunt indelen in 2 stammen

2. Je weet en kunt uitleggen welk kenmerk men daarvoor heeft gebruikt

3. Je weet en kunt uitleggen wat de namen van de stammen zijn

4. Je weet en kunt uitleggen welke kenmerken bij de stammen horen

5  Je weet en kunt voorbeelden geven van planten die tot de stammen behoren Slide 32 - Tekstslide

Noteer de titel: Voortplanting van mossen. 
Neem de tekening over en schrijf erbij wat hier gebeurt.

Slide 33 - Tekstslide