ma'leer intro les Verzorgingsstaat Hv4/ Tl3

Verzorgingsstaat
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Verzorgingsstaat

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
 • Je weet straks wat een verzorgingsstaat is?
 • Je kent de drie pijlers van de verzorgingsstaat
 • Je maakt kennis met de problemen in de zorg
 • Je gaat aan de slag met je weektaak : de werkkaart

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Verzorgingsstaat
Is dus een staat waarin de overheid zich actief bemoeit met de welvaart en het welzijn van haar inwoners.

Slide 4 - Tekstslide

Drie pijlers
De verzorgingsstaat steunt op drie belangrijke pijlers:


 1. Goed onderwijs.
 2. Goede gezondheidszorg.
 3. Sociale zekerheid.

Slide 5 - Tekstslide

Goed onderwijs
 • Goede opleidingen
 • Talenten ontplooien 
Ongelijkheid in het onderwijs

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Sociale voorziening
Het geheel van voorzieningen die tot doel hebben mensen te ondersteunen, aan te vullen in hun inkomenssituatie:
bijstandsuitkering, wajong uitkering, studiefinanciering 

Slide 8 - Tekstslide

Welke uitkeringen ken je?

Slide 9 - Open vraag

VERPLICHTE Sociale verzekering 

Alle uitkeringen die mensen verzekeren van een inkomen bij verlies van een baan, verlies van gezondheid, door ouderdom  of arbeidsongeschiktheid.

ER ZIJN VOLKSVERZEKERINGEN EN WERKNEMERSVERZEKERINGEN WAAR IEDEREEN EEN PREMIE VOOR BETAALD.
 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Gezondheidszorg
 • De overheid betaalt een deel van de kosten
 • Iedere burger heeft zelf een zorgverzekering
 • De overheid zorgt voor ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en verpleeghuizen

Slide 12 - Tekstslide

Solidariteit
Om een verzorgingsstaat te kunnen inrichten is solidariteit belangrijk. Mensen moeten bereid zijn kosten voor elkaar te dragen.

Solidariteit: Als er bereidheid is in een groep of samenleving om risico’s met elkaar te delen.

Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag
Sla de onderstaande lessonup opdracht op om later uit te printen!
Opdracht les 1 verzorgingsstaat: beantwoord de volgende vragen: 
1. Wat is het belang van onze verzorgingsstaat en hoe is deze betaalbaar te houden? 2. Hoezo is er ongelijkheid in ons onderwijs? 3. Wat zijn de 3 pijlers vd verzorgingsstaat en hoe worden die betaald? 4. Hoezo maken we winst in de zorgsector? (video Lubach)
DAARNA: VERDER MET JOUW UITWERKING VAN DE OPDRACHTEN

Slide 14 - Tekstslide

Werk draagt bij aan je maatschappelijke positie op de maatschappelijke ladder, maar ook geld, talent, kennis en vaardigheden en verantwoordelijkheid. Als je doorleert of je specialiseert, kun je klimmen op de maatschappelijke ladder.
Het lukt niet iedereen om een hoge positie te bereiken. Er is dan sprake van sociale ongelijkheid

Slide 15 - Tekstslide

OPDRACHT SLA OP IN WORD 
OPDRACHT 2 sociale ongelijkheid
GEEF PER STELLING STEEDS 2 ARGUMENTEN VOOR EN 2 ARGUMENTEN TEGEN:
Stelling 1: Er bestaat in Nederland helemaal geen sociale ongelijkheid
Stelling 2: De sociale mobiliteit in ons land is nu groter dan vijftig jaar geleden
Stelling 3: Hoe meer geld je hebt hoe meer status en waardering en dus sta je hoog op de ma’ladder,
Stelling 4: Wanneer je veel fans hebt dan heb je veel aanzien en sta je hoog op de ma’ladder.
SLA DEZE OPDRACHT OP IN EEN WORD-DOCUMENT!


Slide 16 - Tekstslide

SUCCES!

Slide 17 - Tekstslide