Future tenses

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Welke vorm wordt gebruikt om te praten over de toekomst?
A
Present Simple
B
Present Continuous
C
to be + going to + hele werkwoord
D
will + hele werkwoord

Slide 2 - Quizvraag

will + hele ww voor Future
aanbod
We will bring you to choir practice.

voorspelling zonder bewijs
I think we will win the lottery.

besluiten
We will not buy a dog for our children.

Slide 3 - Tekstslide

to be + going to + hele ww
voor Future
'van plan zijn'
Ana is going to visit friends and family in England.
I am going to call him later this week.

voorspelling met bewijs
It is going to rain soon. The sky is completely black.
Look at the score! They are going to win!

Slide 4 - Tekstslide

Present Continuous voor Future
concrete afspraken (tijd en/of plaats staat vast)
We are flying to Paris next week.
I am playing a hockey match next Wednesday.
My parents are taking me to the Natural History Museum this weekend.

Slide 5 - Tekstslide

Present Simple voor Future
vaststaande gebeurtenissen (uit rooster, schema)
The plane to Malaga leaves at four.
The tours start at eight.

signaalwoorden voor Present Simple

arrive    end    start    begin    close    depart    finish    leave    open

Slide 6 - Tekstslide

to be going to of Present Continuous
 voor Future?
Let op
Je gebruikt to be (not) going to + hele ww in plaats van Present Continuous:

  • wanneer het gaat om een plan, om iets wat nog NIET vaststaat.

  • voor dingen waar je zelf geen controle over hebt, zoals het weer.

We are going to take the four o'clock train.  (moet kaartjes nog kopen)
We are taking the four o'clock train.   (kaartjes al gekocht)

Slide 7 - Tekstslide

Your favourite tv programme
_______ (to start) in an hour.
A
will start
B
is going to start
C
is starting
D
starts

Slide 8 - Quizvraag

Look! He _______ fall off
his skateboard.
A
will fall
B
is going to fall
C
is falling
D
falls

Slide 9 - Quizvraag

We _______ a lot of cheap
souvenirs in London.
A
will buy
B
are going to buy
C
are buying
D
buy

Slide 10 - Quizvraag

Their flight _______ at
a quarter to ten.
A
will arrive
B
is going to arrive
C
is arriving
D
arrives

Slide 11 - Quizvraag

The swimming pool _______
at ten on Thursdays.
A
will close
B
is going to close
C
is closing
D
closes

Slide 12 - Quizvraag

Jules _______ Daisy out
on Friday.
A
will take
B
is going to take
C
is taking
D
takes

Slide 13 - Quizvraag

Present Simple
Present Continuous
to be + going to + hele ww
will + 
hele ww
iets van plan zijn
iets aanbieden
beslissing
afspraak met vaststaande details
voorspelling zonder bewijs
gebeurtenis volgens rooster
gebeurtenis volgens rooster
voorspelling met bewijs

Slide 14 - Sleepvraag

Meer oefenen!
opdrachten 26 en 27 in je WB (p. 23-24)

Slide 15 - Tekstslide

Nakijken oefeningen 26 en 27
exercise 26
1. leaves
2. are you going to buy
3. are visiting
4. am not getting
5. is going to leave / 
is going to visit
6. opens
7. won't
8. will
exercise 27
1. am meeting
2. are going to plan
3. leave
4. opens
5. will return / am going to return
6. are going to visit
7. aren't they going to close
8. are you going to stay
9. are you going to explore
10. will be / is going to be

Slide 16 - Tekstslide