Groene chemie

Groene chemie
*Duurzamer maken van productieprocessen
(optimaliseren)

*Op 12 punten worden processen bekeken

De 12 principes van de groene chemie1 / 8
volgende
Slide 1: Tekstslide
Scheikunde

In deze les zitten 8 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Groene chemie
*Duurzamer maken van productieprocessen
(optimaliseren)

*Op 12 punten worden processen bekeken

De 12 principes van de groene chemieSlide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Welk principe wordt toegepast als:
Er suikerrietafval wordt gebruikt om kunststoffen te maken.
A
10: afbreekbare stoffen
B
7: hernieuwbare grondstoffen
C
1: preventie
D
3: schonere productie

Slide 3 - Quizvraag

Welk principe wordt toegepast als:
Bij het proces in fabriek A komt warmte vrij. Fabriek A gebruikt koelwater om het proces te kunnen koelen. Het opgewarmde water levert Fabriek A aan fabriek B, die het gebruikt voor het verwarmen van zijn uitgangsstoffen.
A
7: hernieuwbare grondstoffen
B
6: energie-efficiënt ontwerpen
C
1: preventie
D
3: schonere productie

Slide 4 - Quizvraag

Welk principe wordt toegepast?
'door het gebruik van zeoliet als katalysator verloopt de reactie op een lagere temperatuur toch snel genoeg.'
A
3: schonere productie
B
7: hernieuwbare grondstoffen
C
6: energie-efficiënte productiemethode
D
9: katalyse

Slide 5 - Quizvraag

Welk principe wordt toegepast?
Veel groente en fruit is verpakt in plastic dat bij het GFT-afval in kan. Het plastic kan worden verteerd door micro-organismen.
A
1: preventie
B
2: schonere productie
C
7: hernieuwbare grondstoffen
D
10: afbreekbare stoffen

Slide 6 - Quizvraag

Bij de reactie tussen magnesium en zoutzuur ontstaat in 2 minuten 80 mL waterstofgas. Wat is de gemiddelde reactiesnelheid in deze 2 minuten?

Slide 7 - Open vraag

Leg met behulp van het botsende deeltjesmodel uit waarom de reactiesnelheid groter wordt wanneer de temperatuur verhoogd wordt.

Slide 8 - Open vraag