Introductiebijeenkomst I-Minor

Introductiebijeenkomst 
I-minor 23-24
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Introductiebijeenkomst 
I-minor 23-24

Slide 1 - Tekstslide

Voorstellen
Remke Heijmans 
Diana Molenschot

Slide 2 - Tekstslide

Inhoud bijeenkomst
- Kennismaken
- spel
- I- Minor (doel, praktisch) 
- Werkwijze
- 1e brainstorm
- afsluiting

Slide 3 - Tekstslide

Als het om digitale geletterdheid gaat ben ik
A
Voorloper
B
redelijk op de hoogte
C
verkennend
D
afwijzend

Slide 4 - Quizvraag

waar gaat je voorkeur naar uit?
A
Online
B
Offline

Slide 5 - Quizvraag

waar gaat je voorkeur naar uit?
A
Onderbouw
B
Bovenbouw
C
maakt niet uit

Slide 6 - Quizvraag

waar gaat je voorkeur naar uit?
A
programmeren
B
mediawijsheid
C
ict basisvaardigheden
D
informatievaardigheden

Slide 7 - Quizvraag

waar gaat je voorkeur naar uit?
A
voorloper in de techniek zijn
B
de achterhoede ondersteunen

Slide 8 - Quizvraag

waar gaat je voorkeur naar uit?
A
handleiding
B
zelf uitproberen

Slide 9 - Quizvraag

waar gaat je voorkeur naar uit?
A
Gamen
B
Socials

Slide 10 - Quizvraag

waar gaat je voorkeur naar uit?
A
samenwerken
B
alleen werken

Slide 11 - Quizvraag

I-coach (ict-coördinator) worden na mijn studie op een school
A
Ja , dat wil ik wel
B
Dat zie ik niet zitten
C
Is een optie
D
Nog niet over nagedacht

Slide 12 - Quizvraag

Slide 13 - Tekstslide

Tijd voor een Spel
Maak groepjes van 4-5 
(maximaal 5 groepen)

Slide 14 - Tekstslide

Innovatielab
Doel van het lab: 
studenten (colleges), leerkrachten (nascholing, events), kinderen (lessen), docenten (TMH), commerciële partijen (etalage)
maar ook: samenwerking met andere hogescholen en universiteiten (ook internationaal)

Slide 15 - Tekstslide

Innovatielab 2
Jullie rol:
Onze huisgenoten (our place is your place)
Onderdeel zijn van het expertteam
(pro) Actieve rol in de ontwikkeling van het lab
Verkennen van de mogelijkheden
Deelnemen aan activiteiten (zoals scholenbezoek, evenementen)


Slide 16 - Tekstslide

I-Minor
programma woensdagmiddagen (starttijd 13.00 uur)
8 masterclasses en excursies 
6 ontwerpdagen (inclusief presentatie van product)
3 woensdagmiddagen om te werken aan het product (stageweken en kerstweek)
Evenementen op de TMH (bezoek van scholen, werkvelddag, skillslabdagen) zijn optioneel, maar nuttig

Slide 17 - Tekstslide

Workshops/excursies o.v.
Feyenoord club 1908
KC Snijders
Futurewijs (VR) 
Artifical intelligence met kunst
Programmeren met robots 
Media-ethiek
Minecraft for education
optioneel: afsluiten met reis naar BETT (eind januari)Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Praktijkplek
Je kunt de I-minor koppelen aan een aantal praktijkplekken. Je kunt hierbij denken aan:

• Koppeling met scholen die deelnemen aan de innovatiecirkel Skillslab
• Koppeling aan een ontwikkelvraag van een school die niet is aangesloten bij de innovatiecirkel.
• Koppeling met een vakgroep van de Thomas More Hogeschool
• een commerciële partij (2 voorbeelden op de volgende slides)
Je maakt zelf een plan voor het invullen van dit praktijkdeel en je hebt overleg met de begeleidende docenten. Je kunt de minor indien gewenst ook koppelen aan een reguliere vorm van stage op een school.


Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Link

Onderwerpen Campus NL
The sky is the limit!

-mediaweerbaarheid / mediawijsheid
-nieuwe toffe vormen om leerlingen en mentoren met elkaar kennis te laten maken tijdens de
eerste dagen van de Campusweken
-een manier om tijdens de Campusweken informatie over de gevolgde workshops/clinics en de
nieuw ontdekte talenten van de leerlingen te verzamelen en te bundelen in een
portfolio/oorkonde/andere vorm die ze op de laatste dag uitgereikt krijgen.
-nieuwe vorm waarin een lessenreeks voor het Blended Learning Programma omtrent financiële
weerbaarheid kan worden ingezet
-nieuwe lessenreeksen voor het Blended Learning Programma (vrij onderwerp)

Slide 22 - Tekstslide

Onderwerpen CampusNL vervolg
-ontwikkelen van innovatieve game/werkvormen die kunnen toegevoegd tot het Blended
Learning Programma rondom thema de toekomst
-escaperoom gericht op het ontdekken van talenten
-video’s & GIF’s gericht op het aantrekken en informeren van nieuwe mentoren

video’s & GIF’s gericht op
-overgang PO -> VO voor groep 8
-lessenreeks met de IMO Cubes
-alles waar wij nog niet aandenken maar jullie, de studenten, van denken dat het onmisbaar is
voor Campus!

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Link

Programmeerschool
Tijdens de minor bij de Programmeerschool krijg je de kans om jouw didactische vaardigheden te trainen, je onderzoeksvaardigheden aan te scherpen en mee te draaien in een onderwijs startup. Je gaat samenwerken met ervaren onderwijsdeskundigen, vakleerkrachten en programmeurs om samen basisschoolleerlingen wegwijs te maken in de wondere wereld van digitale mogelijkheden.

 

Je gaat onder andere de volgende taken uitvoeren:
• Het ontwikkelen van lesmateriaal voor kinderen van verschillende leeftijden en niveaus (binnen de basisschool).
• Het testen van het lesmateriaal in de onderwijspraktijk en het verzamelen van feedback van leerlingen, docenten en onderwijscollega's.
• Het bijwonen van vergaderingen en overleggen met het ontwikkelteam om het lesmateriaal te bespreken en te verbeteren.
• Het bijhouden van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en innovatie en deze kennis omzetten naar lesmateriaal.

Slide 25 - Tekstslide

Innovatielabopdracht
onderzoeksvraag:
Hoe kunnen we van het lab een permanente actieve omgeving maken waarin studenten en docenten zich vrij voelen om te spelen en experimenteren?

Slide 26 - Tekstslide

innovatielabopdracht 2

Maak lesmateriaal voor uitleenkist Makey Makey
en ander materiaal
(2 complete leskisten)

Slide 27 - Tekstslide

Eindproduct (alleen of in een 2-tal)
- Onderwijsontwerp (lessenserie, product etc)
- Onderzoek naar de staat van bijv digitale geletterdheid met een advies of ontwerp
- Een leermiddel voor leerkrachten (denk aan een training)
- Een leermiddel voor op de TMH Slide 28 - Tekstslide

Toetsing
Vorm eindpresentatie met de verantwoording: mag op een creatieve manier (passend bij de minor), in overleg met de docenten.

De voortgang van je ontwerponderzoek houd je bij in Groow


Rubric ontwerp je zelf (is onderdeel van het ontwerp) met de docent

Slide 29 - Tekstslide

Brainstorm over onderwerp
Ga in gesprek met elkaar over:

Mogelijk onderwerp
Domein dg
Praktijkgedeelte
Samenwerking

plak een geeltje met je naam en je idee en vragen op de wand bij de         Active floor

Slide 30 - Tekstslide

Manier van werken
Design teams (splitsen van de groep op basis van onderwerp)
Groow voor de voortgang van je ontwerp
Persoonlijke begeleiding
Teams als bibliotheek
AppgroepSlide 31 - Tekstslide

Vrijheid om in het lab rond te lopen

Slide 32 - Tekstslide

1e bijeenkomst: 6 september

Slide 33 - Tekstslide